Skip to main content

Sosiale måltider og matinntak

Måltider er sosiale begivenheter. Hva og hvor mye du spiser, påvirkes av om du inntar maten alene eller sammen med andre.

Tekst Iver Mysterud   Foto Shutterstock

Studier har vist at nordamerikanere spiser mer når de deler mat med ektefeller, slektninger og venner enn når de spiser alene, og forbruket øker med gruppestørrelsen. Britiske universitetsstudenter og personale spiste mer av en buffé når de var sammen med to av samme kjønn enn når de spiste alene. Barn i alderen 6-10 år spiste mer pizza mens de spilte videospill med andre barn enn når de spilte alene. Barnehagebarn spiste mer kjeks mens de satt i grupper på ni enn i grupper på tre.

I Nord-Amerika så vel som i andre land blir andre menneskers oppfatning av deg påvirket av hva du spiser. Spesielt blir kvinner oppfattet som mer tiltrekkende og feminine hvis de spiser lite. Sosiale effekter på matinntaket kan være spesielt sterke for unge kvinner i nærvær av potensielt romantiske partnere.

En kanadisk forskergruppe ønsket å lære mer om hva og hvor mye man spiser, avhengig av hvem man spiser sammen med.1 De gjorde direkte observasjoner av universitetsstudenter i kafeteriaer. På slike steder har folk et stort utvalg av matvarer å velge mellom og mange de kan spise sammen med. Her vil man også kunne forvente at folk ønsker å gi et godt inntrykk mens det dannes nye vennskap og romantiske forbindelser.

På diskret vis observerte forskerne 469 individer i 266 grupper da de satt ved bord alene eller med andre og spiste lunsj eller middag. Det ble notert hva og hvor mye som ble spist, og maten ble omregnet til totalt energiinnhold per måltid. Kvinner som spiste sammen med en mann, valgte mat med lavere energiinnhold enn om de spiste sammen med en annen kvinne. Totalt sett påvirket ikke gruppestørrelsen hvor mye som ble spist, men kvinners energiinntak ble påvirket av antall menn i gruppa. Jo flere menn, desto mindre energi fikk de i seg. Antall kvinner i gruppa hadde ikke denne effekten. Her så forskerne en svak tendens til at kvinner spiste noe mer desto flere kvinner det var i gruppa. Menns energiinntak var verken påvirket av totalt antall menn eller kvinner i gruppa de spiste sammen med. Denne studien underbygger tidligere forskning, men er spesiell ved at den har gjort observasjoner under naturlige forhold, og ikke i et laboratorium.

LES OGSÅ  Fra hode til hale – om bruken av innmat hjemme og ute

Kilde

1. Young ME, Mizzau M, Mai NT mfl. Food for thought. What you eat depends on your sex and eating companions. Appetite 2009; 53: 268-71.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner