Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > Spedbarn føler smerte

Spedbarn føler smerte

Dette overrasker vel de færreste bortsett fra en del leger. På intensivavdelinger utsettes nemlig spedbarn for gjennomsnittlig 11 smertefulle prosedyrer per dag, og i 60 prosent av tilfellene får barna ingen smertestillende behandling. Inntil på 1980-tallet ble det også utført kirurgiske inngrep på spedbarn uten smertestillende behandling. Bakgrunnen var at man ikke trodde at så små barn kunne føle smerte, siden legene antok at de ikke hadde utviklet de nervebanene som overfører smerte.

Nå viser forskning at spedbarn ikke bare føler smerte, men også er mer følsomme enn voksne. Forskere fra Storbritannia har ved hjelp av magnettomografi (fMRI) målt hjerneaktiviteten til 10 sovende spedbarn som fikk et svakt slag under fotsålen, men ikke så hardt at de våknet. Til tross for at de sov, ble det påvist at de reagerte på samme måte som 10 voksne personer som fikk et fire ganger sterkere slag under fotsålen. Det er viktig at denne nye innsikten blir spredd i helsevesenet så ikke spedbarn blir utsatt for unødvendig smerte ved ulike inngrep. IM

Kilde:

Goksan S, Hartley C, Emery F mfl. fMRI reveals neural activity overlap between adult and infant pain. eLife 2015; 4: e06356. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25895592

Legg igjen et svar