Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Spille et instrument stimulerer hjernen

Spille et instrument stimulerer hjernen

Å lære å spille et instrument kan være nyttig for å forhindre kognitiv svikt. Dette gjør at flere områder i hjernen må arbeide sammen, blant annet hørsel, persepsjon og motorikk. Spilling innebærer å lære noe nytt, noe som også endrer hjernens ”innstillinger”. Hjerneskanninger har vist at man ved å lære hvordan man skaper en bestemt lyd på et instrument, endrer hjernens oppfatning av lyden på en annen måte enn om man bare lytter til musikk. Å lage musikk på et instrument – ikke å lytte til en CD-spiller, iPod eller liknende – skaper ny hjerneaktivitet og utvikler nye  hjernestrukturer. Det kan også hjelpe til å bygge opp hjernen igjen etter for eksempel sykdom eller skader, mener forskerne. ALJ

Kilde: Ross, B, Barat M, Fujioka T. Sound-making actions lead to immediate plastic changes of neuromagnetic evoked responses and induced β-band oscillations during perception. Journal of Neuroscience 2017; 37: 5948–59. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28539421

Legg igjen et svar