Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2011 > Statiner gir økt risiko for diabetes

Statiner gir økt risiko for diabetes

En metaanalyse er en samleanalyse der resultatene fra flere studier utført med samme metode og medikament eller inngrep slås sammen til én stor studie. I en slik studie ble det analysert data fra fem forsøk med statiner og risiko for å utvikle diabetes type 2. Det ble funnet at personer som brukte store statindoser, hadde større risiko for å utvikle diabetes enn dem som fikk moderate doser.

Også en tidligere publisert meta-analyse underbygger at statinbruk kan øke risikoen for å utvikle diabetes type 2. I den nye studien har man altså undersøkt effekter av økt dose, noe som styrker mistanken om at dette kan dreie seg om en årsakssammenheng. IM

Kilde:

Preiss D, Seshasai SRK, Welsh P mfl. Risk of incident diabetes with intensive-dose compared with moderate-dose statin therapy: a meta-analysis. JAMA 2011; 305: 2556-64.

Print Friendly, PDF & Email
You may also like
Bedre helse med kostomlegging
Nærsynthet – både genetisk og miljøbestemt
Hjerte- og karsykdom – en mer troverdig forklaring?
Uvurderlige oppslagsverk om muggsopper

Legg igjen et svar