Skip to main content

Statiner unødvendig på denne kosten

Ukeslutt 19. august 2022. Denne uka kan du lese om at statiner er unødvendig for folk på lavkarbokosthold. Dessuten: Er åndelig praksis en vei til god helse og et langt liv? Kommuniserer bakterier med mobilfrekvenser? Hvorfor lærer ikke ernæringsstudenter om evolusjon?

Tekst Iver Mysterud

Fagredaktør Iver Mysterud
Fagredaktør Iver Mysterud

Du kan også lese om lovende forskning om at kunstig netthinne kan gi blinde synet tilbake. Og om hva som forårsaker kreft. Dessuten får du et innblikk i farmaindustriens kyniske søken etter ”lystpiller” for kvinner. Siste lesetips handler om koronapandemien: Hvorfor ble koronapolitikken som den ble?

Statiner unødvendig for folk på lavkarbo

Tre fagfolk fra USA har i en oversiktsartikkel tatt opp innvendingen at lavkarbokosthold kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom.

Deres litteraturgjennomgang viste tvert imot at et lavkarbokosthold bedrer risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, som høyt blodsukker (hyperglykemi), høyt blodtrykk (hypertensjon) og en ubalansert profil av fettstoffer (aterogen dyslipidemi). Dette er en type artikkel som bør leses av alle. Kanskje bør du tipse legen din også?

LES OGSÅ  Gunhild Stordalen mindre kritisk til kjøtt

Er åndelig praksis en vei til god helse og et langt liv?

Dette er tema for et blogginnlegg av den britiske journalisten Lynne McTaggart 15. juli.


Åndelighet ser ifølge McTaggart ikke bare ut til å gi mening til folks liv, men også til å gi et langt, lykkelig og sunt liv. Hun bruker en stor vitenskapelig samlestudie for å underbygge dette.

Kommuniserer bakterier med mobilfrekvenser?

Bakterien Staphylococcus aureus lever på huden vår, gjerne i samfunn omgitt av et beskyttende slimlag, såkalt biofilm. Forskning har påvist at disse bakteriesamfunnene avgir frekvenser som brukes av trådløse nettverk og 5G, nærmere bestemt i 3–4 GHz-båndet. En tolkning av dette er at bakteriene kommuniserer med denne typen frekvenser. Forskningsfunnet er forklart og vurdert av strålingsforskeren Olle Johansson på Newsvoice.se 20. juni.

Hvorfor lærer ikke ernæringsstudenter om evolusjon?

Dette er tema for høyskolelektor i ernæring Eirik Garnås’ kronikk på Forskersonen.no. Studentene lærer om vitaminer, mineraler og proteiner, men Garnås undres på hvor fokuset på evolusjon er. Kronikken er basert på en fagartikkel han nylig har publisert om samme tema.


Kunstig netthinne kan gi blinde synet tilbake

Det eldste livet på jorda kan hjelpe mot øyesykdommer hos det moderne mennesket. Norske forskere utvikler mikrobrikke for testing av teknologien. Dette kommer fram av en artikkel på Titan.uio.no 10. august.

Forskerne ønsker å utvikle et implantat hvor funksjonen til de ødelagte cellene er overtatt av et lysfølsomt protein. Proteinet det er snakk om heter bakteriorhodopsin og bygges av Halobacterium salinarum, en arkebakterie som finnes i saltsjøer.

Hva forårsaker kreft?

Dette er tema for en artikkel av lege Leigh Erin Connealy i juli/august-nummeret av det britiske helsemagasinet What Doctors Don’t Tell You.

LES OGSÅ  Hunder kan lukte kreft

Hun tar opp ulike giftstoffer, infeksjoner og biologiske faktorer, og hun gir en oversikt over hvordan integrert kreftterapi fungerer.

Farmaindustriens kyniske søken etter ”lystpiller” for kvinner

Den amerikanske psykologen Carol Tavris setter et kritisk fokus på dette temaet i en artikkel på Skeptic.com.

Manglende seksuell lyst hos kvinner utgjør et lukrativt marked for industrien, og artikkelen viser hvor dårlig underbygget flere av medikamentene er.

Hvorfor ble koronapolitikken som den ble?

Dette tas opp i en nettartikkel av jurist David McGrogan på nettsiden til Brownstone Institute 11. august.

Denne tar opp hva som motiverer myndigheter til handling som bakgrunn for å skjønne nedstengningene, den sosiale distanseringen og den raske og universelle vaksineringen.

God helg, og god lesning!


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner