Skip to main content

Bridgeskolen: Sterke åpningshender

Forrige gang gikk vi gjennom ulike grandmeldinger som brukes i intervallene 12-14, 15-17 og 18-19 HP. Nå skal vi se på enda sterkere hender, både noen som er balanserte og noen som ikke er det. At en hånd ikke er balansert, vil si at den inneholder en farge som har en singleton (ett kort), er renons (null kort) i en eller to farger eller har to eller tre farger med kun to kort i hver. 

Tekst Simon Løvik

Har man en balansert hånd med akkurat 20-21 poeng, åpner man i 2 NT. Videre meldingsforløp over åpningen 2NT er som etter åpning i 1 NT.

Den sterkeste åpningen i bridge er 2 ?. Det er en såkalt falsk melding, hvilket vil si at man ikke trenger å ha kløver for å bruke den. Åpningen betyr rett og slett at man har over 19 poeng. Makker er nødt til å svare, for åpningen viser ikke kløver. Dessuten kan åpningshånda være så sterk at åpneren har utgang helt på egen hånd.

Svarhånda skal prøve å vise egen styrke og fordeling på best mulig måte etter åpningen 2 ?. Svarhånda bør svare 2 ruter dersom vedkommende ikke har minst 5 korts majorfarge og minst 7 poeng. To ruter kalles derfor en avventende melding og brukes for at ikke så mye av melderommet skal forsvinne og vanskeliggjøre videre meldinger. Dersom åpner melder 2 hjerter/spar, er det krav om nok en melderunde. 2 NT fra svarhånda viser 0-4 poeng, mens andre meldinger er naturlige og viser mer enn 5 poeng. Disse er samtidig krav til utgang.

Hopp i ny farge over svaret 2 ruter fastlegger trumfen og er krav til utgang uansett hva svarhånda har. Et eksempel på en slik hånd kan være:

LES OGSÅ  Bridgeskolen: Hva skjer etter at meldingsforløpet er åpnet?

? EKJ10753

? KD10

? E4

? E

Med en slik hånd har du fort 10 stikk på egen hånd, og du bør derfor melde 3 spar over makkers eventuelle svar 2 ruter.

Dersom man åpner i 2 ? og gjenmelder NT på lavest mulig nivå i neste melderunde (som regel 2 NT), viser man en balansert hånd med 22-24 HP. Dersom svarhånda melder 2 ruter og åpneren melder 2 NT, kan det videre meldingsforløpet være som etter 1 NT, avhengig av avtaler. Dersom svarhånda melder 2 hjerter eller 2 spar og åpneren gjenmelder 2 NT, er alle videre meldinger naturlige, det vil si at man melder den fargen man har. Åpneren med den sterke hånda bør prioritere å støtte makkers første svar.

 


Et spill for deg som er litt dreven

Vest 

? KDKn5 

? K3 

? E5432 

? E6 

 

Øst
? 32
? ED109753
? 6
? DKn4
 

Øst var spillefører i en hardmeldt 6 hjerter uten at motparten hadde meldt noe. Utspillet fra Syd var en spar som gikk til kongen, esset og liten. Ruter dame fra Nord gikk til bordets ess. Opptellinga viser at man får kastet en kløver på spar, men man er likevel avhengig av en finesse i kløver og at trumfen ikke gir noen tapere. Dersom ruteren ikke sitter verre enn 4-3, kan man få kastet den siste kløveren på en godspilt ruter. I tillegg kommer det ulike skvisvarianter som man må vurdere underveis, for på den måten å unngå en kløverfinesse dersom ruteren sitter skjevere enn 4-3.

Spillefører startet med å trumfe en ruter, og begge motspillerne fulgte farge. Spillefører la ned hjerter ess og hjerter til kongen. Motstandernes trumf satt 2-2. Nok en ruter ble trumfet, men Nord kastet en liten kløver, så det var bare å glemme å få avkast på den siste ruteren. Den nye muligheten som dukket opp, var en enkel skvis av Syd i ruter og spar dersom Syd har lengden i spar. Dersom Syd i tillegg har kløver konge, blir han skvist i 3 farger, så finessen er overflødig.

LES OGSÅ  Bridgeskolen: Den første meldingen

Dersom  Nord har lengden i spar samt kløver konge, kan han skvises om ting gjøres i riktig rekkefølge. Dersom Nord har kløver konge, er det uvesentlig hvem som har lengden i spar, for du har trusselkort mot begge motspillerne. Ofte vil en dreven spiller spille på det spektakulære dersom sannsynligheten for suksess er lik eller bedre på den måten, noe det vil være i dette tilfellet. Så kløver fulgte til esset og nok en ruter ble trumfet før trumfen ble spilt til bunns. Før siste trumf spilles, er stillingen denne:

Nord:

? ?

?—-

? —-

? K

 

Vest:

? DKn5

? —-

? 5

? —-

 

Øst:

? 3

? 3

?

? DKn

 

Sør:

? ?

? —-

? K

? —–

Når Øst nå spiller ?3, må Syd kaste en spar for å holde ruter konge. Da kan Vest kaste den overflødige ruteren. Nord må kaste en spar for å holde kløverkonge. Siden ingen av dem kan holde spar, kan bordet ta de tre siste stikkene, og kontrakten er hjemme. Det er ikke ofte man får muligheten til en dobbeltsidig skvis, så spilleføreren var selvfølgelig veldig fornøyd. 

 


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner