Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Artikler > Hjernetrim > Sterke bein = sterk hjerne

Sterke bein = sterk hjerne

 

Skal du velge ut én del av kroppen å trene for å sikre deg at også hjernen din virker best mulig etter hvert som du blir eldre, bør du satse på beina!

I en studie av 324 eneggede tvillinger ble deltakernes beinstyrke målt og sammenliknet med deres mentale styrke i henhold til resultater fra en nevrofysiologisk test som ble tatt ved studiestart og 10 år seinere. Forskerne fant at de tvillingene som hadde mest muskler i beina da studien startet, hadde mest grå masse og best mentale funksjoner ti år senere. Av alle faktorene som forskerne målte i studien, var beinstyrken den beste predikatoren for en friskest mulig kognitiv utvikling, inkludert hukommelse, læring og tenkning. Disse resultatene indikerer at det kan være effektivt å øke mengden av både gåing og ståing med tanke på både fysisk og mental helse. Hold beina i form!

Kilde:

Steves CJ, Mehta MM, Jackson SHD mfl. Kicking back cognitive ageing: Leg power predicts cognitive ageing after ten years in older female twins. Gerontology 2016; 62:138–149.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26551663

Annonse:

Legg igjen et svar