Skip to main content

Stig A. Bruset ble årets brobygger

Den engasjerte legen som også arbeider med akupunktur, urte- og ernæringsmedisin, mottok i høst Brobyggerprisen Fritt Helsevalg 2013, til stående applaus.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst og foto Unni Nordbrenden1    

Stig A. Bruset er godt kjent både som behandler, forfatter, universitetslektor og en pådriver som arbeider for å fremme en helhetlig forståelse av helse.

Lørdag 26. oktober 2013 ble han på Nordisk naturmedisinsk fagkongress overrakt Brobyggerprisen Fritt Helsevalg 2013 til stor applaus fra en fullsatt sal på Sundvollen Hotell.


− Jeg var interessert i helse og ønsket å være med på å forandre et medisinsk system fra innsiden, sa Bruset til alternativ.no et par år tilbake i et portrettintervju.

Med et idealistisk pågangsmot gikk han i gang med legestudiet ved Oslo universitet i 1978. Hans interesse for helhetlig helse førte ham videre til Norsk Akademi for Naturmedisin, kull II i 1979-83. I 1989 fullførte han Den norske legeforenings videreutdanning innen akupunktur. I etterkant har han deltatt i diverse kurs om sammenhengen mellom atferd og kosthold.

LES OGSÅ  Avholdt legepioner er gått bort

Fremmer utøvelse av helhetlig helsetilbud

Fritt Helsevalg2 har delt ut brobyggerprisen siden 2004. Bakgrunnen er at organisasjonen ønsker å medvirke til å framheve og gi økt anerkjennelse til personer eller miljøer i Norge som kombinerer alternativ behandling og skolemedisin.

Prisen skal også bidra til oppmerksomhet rundt forbrukernes ønske og rett til alternativ behandling og alternativ medisin innenfor det offentlige stønads- og helsesystemet.

I juryens begrunnelse for tildelingen framheves Bruset som en person som i særlig grad både utøver og fremmer utøvelse av et integrert og helhetlig helsetilbud med det beste fra både alternativ- og skolemedisin med fokus på forbrukerne.

Grønne paviljonger på sykehus

Spesielt framheves hans engasjement for grønne paviljonger, hvor komplementær og alternativ behandling kan integreres på sykehus og hvor pasienter kan få tilbud og anledning til å velge blant ulike behandlingsmetoder.

Ideen om grønne paviljonger på sykehus ble lansert allerede i forbindelse med TV-aksjonen i 1998, da det ble samlet inn penger til Kreftforeningen i form av et forsknings- og utviklingsprosjekt. Aarbakke-utvalget (NOU 1998:21) nevner grønne paviljonger som et konkret eksempel på organisatoriske virkemidler for å stimulere samarbeide mellom alternativ medisin og skolemedisin.

I utlandet finnes allerede avdelinger for komplementær behandling ved mange store og prestisjetunge sykehus. Her tilbys blant annet akupunktur, healing, massasje og veiledning når det gjelder urter, vitaminer og kosthold.

På Alternativmessen i Oslo Spektrum 1999, som ble besøkt av mer enn 20 000 personer, fikk publikum for første gang se en modell for hvordan komplementære og alternative behandlingsmetoder (KAM) kan integreres på norske sykehus. Det ble bygget opp en modell av en grønn paviljong i full skala med fellesrom og behandlingsrom der ulike foreninger innen KAM demonstrerte sine behandlingstilbud.

LES OGSÅ  Replikk til Gundersen

På Alternativmessen i 2000 året etter ble det overlevert 5 000 underskrifter som støttet opprettelse av grønne paviljonger til formannen i Stortingets sosialkomité, Jon Alvheim, som også ga sin støtte.

Og i 2007 utarbeidet Bruset rapporten ”Grønne paviljonger”, som ble utgitt av NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter for komplementær og alternativ medisin) med støtte fra Kreftforeningen og Eckbos legat.

Bredt engasjement

Men det er også andre sider ved Brusets engasjement som har gjort ham til en velkjent forkjemper i helsespørsmål.

Vi lister opp:

− Fra tidlig på 90-tallet har han vært aktiv både på radio og tv, hvor han har vært faglig medarbeider i populære program om helse og livsstil.


− Fra 2 000 har han bidratt med råd og faglig informasjon på Doktoronline. Sammen med Dag Viljen Poleszynski var han redaktør for Alternativ medisinsk leksikon (Det Beste A/S, Oslo 1994) og står som faglig ansvarlig for Huslegens ABC.

− Opp gjennom årene har han i tillegg rukket å være aktivt medlem i en rekke viktige foreninger og råd, både innen komplementær og alternativ medisin.

− Siden 1985 har han vært en ivrig og inspirerende foreleser i alt fra medisinske fag til urter og homøopati ved høyskoler, universitet og akademi.

Bruset har vært universitetslektor siden 2006 og foreleser ved sykepleierhøyskoler i blant annet Oslo, Trondheim og Stavanger.

Han var fast bidragsyter til tidsskriftet Mat&helse siden starten – nå Helsemagasinet vitenskap og fornuft (VOF) sammen med den opprinnelige redaksjonen.

Bruset er forfatter blant annet av boka Kreft og jakten på mirakler (Gyldendal, 1993), som senere også kom ut i både Sverige og Danmark. I 1996 ga han ut Slank på steinaldermat (Gyldendal) i samarbeid med Jon Henriksen. I 1999 kom Helse på grønn resept sammen med Dag Tveiten (Gyldendal).

I dag arbeider Bruset ved Regnbuen Helsesenter, som åpnet høsten 2011. Senteret ligger i Lier (mellom Asker og Drammen) og rommer i tillegg til ulike behandlere et fullt utstyrt treningssenter i underetasjen. Og nettopp viktigheten av trening og fysisk aktivitet, gjerne sammen med mye humor, framhevet prismottakeren i sin takketale som viktige bidrag vi kan gi oss selv i jakten på god helse.

LES OGSÅ  Ingen liker å bli lurt – av NRK

Vi gratulerer Stig Bruset!

Samtlige tidligere mottakere av Brobyggerprisen er leger, unntatt Dag Viljen Poleszynski:

2012: Leif Ims

2011: Dag Viljen Poleszynski

2010: Christian Darling

2009: Audun Myskja

2008: Bjørn Johan Øverbye

2007: Allan Fjelstrup

2006: Vilhelm Schjelderup

2005: Karl-Ludvig Reichelt

2004: Kilden Helse / Roald Strand

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om forfatteren»]Unni Nordbrenden (f. 1962), redaktør og medstifter av alternativ.no. Utdannet innen administrasjon og kreative fag. Interessefelt: Helhetlig helse – alternativ behandling, kosthold og selvutvikling.[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1.  Artikkelen er en revidert utgave som tidligere er publisert på alternativ.no

2.  Brobyggerprisen Fritt helsevalg 2013; fritthelsevalg.org


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner