Skip to main content

Stimulering av immunforsvaret med lys og ioner

CITE lysioniseringsterapi er en teknikk for å stimulere huden med en mikrostrøm av ioner og et spesielt lys. Dette tilfører kroppen elektroner som stimulerer immunforsvaret.

Tekst Iver Mysterud     Foto Iver Mysterud og Sveinung Dimmen

 Terapien består av å ionisere oksygenmolekyler som ”skytes” mot pasientens hud. Her avgis elektronene fra oksygenmolekylene, og det er disse som påvirker ulike kroppsprosesser. I tillegg økes oksygenopptaket, slik at blodet får en høyere oksygenmetning. Tilleggsbehandlingen ved CITE er lysbehandling i alle farger på bar hud. Det antas at 80-85 prosent av behandlingseffekten skyldes mikrostrømmen, mens 10-15 prosent tilskrives lyset.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Navnet CITE er et varemerke og samtidig en forkortelse av beskrivelsen av hvordan teknologien virker (”Controlled Ionically Transferred Effect”), det vil si at teknologien leverer en kontrollert overføringseffekt av ioner. Terapien omtales også som trådløs mikrostrømstimulering (av engelsk ”wireless micro-current stimulation”).1

Historikk

Ioniseringsbehandling er blitt utført i Norge siden 1990-tallet og ble først omtalt som ”luft-akupunktur”. I 2007 ble apparatene videreutviklet til også å omfatte lys. Denne terapiformen ble presentert som ”CITE lysakupunktur”, mens den i dag omtales med det mer treffende navnet ”CITE lysioniseringsterapi”.


Behandlingssituasjonen

Behandlingen varer i 30-60 minutter mens klienten ligger på en benk med klærne på og har en elektrode rundt håndleddet. Fra elektroden går en ledning til behandlingsapparatet. Den delen av kroppen som skal behandles, må ha bar hud, enten det er i ansiktet, på magen, på/under føttene eller direkte på et skadested.

Apparatet behøver ikke å settes over et problemområde for å virke. Ofte behandles andre deler av kroppen enn der problemene sitter. Apparatet står rundt 10 cm fra huden under behandling. Ved behandling av ansiktet skal klienten lukke øynene.

Klientens hud ”bombarderes” med en mikrostrøm av ioner, samtidig som vedkommende er koblet til behandlingsapparatet med en elektrode festet til håndleddet. Elektroden er koblet til jord for å sikre at klienten opptar ionene. Uten elektroden kan man få små støt.

Ionestrømmen mot huden kan oppleves som en litt kjølig vind. Derfor lar mange terapeuter klienten ligge på en varmekilde. Et eksempel på dette er Natural Health jadematte, som både gir varme og bidrar til god sirkulasjon (se ramme). Etter behov kan også klienten få et teppe over seg.

Behandlingen er behagelig og smertefri. Friske, symptomfrie mennesker kjenner normalt ikke noe, mens personer med ulike plager kan kjenne svak sitring der man har vondt. De fleste opplever å gå raskt inn i en dyp hvile som kan sammenliknes med det mange opplever under meditasjon. Mange sovner under behandlingen, selv hyperaktive barn.

LES OGSÅ  12 virksomme tiltak mot koronavirus

Enkel i bruk

CITE-apparatet er lett å bruke, selv om det kreves en del kunnskap om helse og terapi for å kunne gi mest mulig effektiv behandling. Derfor er det en fordel å være terapeut, for eksempel akupunktør, fysioterapeut, massør eller fotsoneterapeut. Dermed kan man kombinere lysioniseringen med annen behandling.

Lysioniseringsbehandling kan tilpasses klientens behov. Både styrken på ionisering og på lys kan graderes. Det kan også velges ulike fargenyanser. Ioniserings- og lysbehandling kan ellers også brukes hver for seg.

En hvilken som helst terapeut med medisinske kvalifikasjoner kan bruke lysionisering i kombinasjon med egen terapi for å forsterke eller få raskere effekt. Ved klassisk akupunktur bruker man vanligvis færre nåler når behandlingen kombineres med lysionisering.

I akupunktur brukes ekstra stimulering av nålene med strøm for eksempel ved smertelindring. Dette blir omtalt som elektroakupunktur. Lysioniseringsterapi kan være en god erstatning for elektroakupunktur, som for mange oppleves som litt vondt, og som for andre kan ha andre bivirkninger. Lysioniseringen tar seg av denne stimuleringen smertefritt.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Natural Health Jadematte«]Mange terapeuter legger klienten på en jadematte under behandling. Matten gir varme og bidrar til god sirkulasjon. ”Natural Health Jadematte” er et medisinsk produkt som bruker jadesteiner som helbredende og avslappende elementer.6 Jadesteiner er kjent for sine gunstige effekter helt fra antikken. Jadematten er et høyteknologisk produkt som angis å hjelpe brukeren til bedre helse og søvnkvalitet. Den består av 1064 jadesteiner som avgir langbølget, infrarødt lys.
Matten kobles til strømnettet, og det angis at det infrarøde lyset fra de oppvarmede jadesteinene trenger 14-15 cm inn i kroppen. Jadesteinene inneholder også germanium, et grunnstoff som har vist har en rekke gunstige egenskaper.
Når man ligger på en jadematte, formes den etter kroppen. Steinene gir kroppen en svak form for akupressur (trykkakupunktur), og matten bidrar også til å ionisere molekyler. Varmeeffekten på jadematten kan stilles inn via en termostat.[/gdlr_box_icon]

Virkningsmekanisme(r)

Alle som står eller går barbeint på bakken, er omgitt av et elektrisk felt hvor naturlige luft-ioner beveger seg. Positive nitrogenioner (N2+) beveger seg bort fra kroppen, mens negative oksygenioner (O2) beveger seg mot kroppen.2 Med bare føtter på jorda får man alltid en likestrøm gjennom kroppen med ladninger fra de negative oksygenionene. Ioniseringen ved CITE utnytter dermed denne prosessen på en kontrollert måte.

Huden tilføres elektroner fra ionene, og elektronene antas å bevege seg dit i kroppen hvor det er størst underskudd på elektroner. Friske celler og vev har alltid overskudd på elektroner, det vil si at man er i en ”redusert” tilstand (i motsetning til å være i en ”oksidativ” tilstand). Har man for eksempel en vond hofte, betennelse eller slitasjegikt, foregår det alltid en betennelsesreaksjon som skaper underskudd på elektroner. Ved tilførsel av elektroner kjenner man at terapien begynner å ”jobbe” der. Deretter ”jobbes” det videre andre steder i kroppen.

LES OGSÅ  Bedre immunitet med kosttilskudd

CITE lysioniseringsterapi ser ut til å være en metode for å tilføre kroppen elektroner eller antioksidanter – tilsvarende for eksempel å tilføre ekstra vitamin C, jf. VOFs oppslag om jording i nr. 1/2011.3 En som er jordet, tilføres elektroner fra jordoverflaten. Man kan enkelt bli jordet ved å gå barbeint ute eller ved å være i kontakt med jordoverflaten via ledende materialer og ledninger innendørs. Kontrollerte studier indikerer at jording kan motvirke en rekke ulike kroniske helseplager.3


De ioniserte oksygenmolekylene bidrar også til økt oksygenopptak i blodet. Dette bedrer cellenes næringsopptak og gir en mer effektiv utskilling av avfallsstoffer. Oksygen tar knekken på en del sykdomsframkallende mikroorganismer.

Bruk og kontraindikasjoner

De fleste kan behandles med CITE lysioniseringsterapi, fra urolige barn til eldre mennesker. I utgangspunktet angis denne terapien å være helt ufarlig, men det frarådes at gravide og folk med pacemakere bruker behandlingen. Personer med epilepsi bør ikke få lys på hodet. Visse medikamenter gjør personer følsomme for sollys, og i slike tilfeller er terapeutene tilbakeholdne med å bruke lys i behandlingen. Da brukes kun ionisering.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Sårheling«]Det er god erfaring for at CITE lysioniseringsterapi får sår til å gro raskere. Prinsippet for hvordan dette skjer, ble oppdaget på 1900-tallet da man målte hva som skjer fysisk med sår som gror. Når det oppstår et sår, går det en svak negativ likestrøm fra den intakte huden og inn i selve såret. Dette ble kalt en ”sårstrøm”. Det ble også oppdaget at prosessen var mangelfull hos personer med diabetes, kreft, gikt og hos svake mennesker. Slike pasienter løper derfor økt risiko for å utvikle sår som ikke vil gro.5
Terapeutisk er det mulig å få kroniske sår til å gro ved å tilføre elektrisk energi. Ved å bruke minst to elektroder der én settes ned i selve såret og den andre i intakt hud utenfor såret overføres en svak, elektrisk strøm mellom elektrodene. Det er denne strømmen som gjør at såret begynner å gro. Til tross for at denne metoden er effektiv, brukes den lite da den er vanskelig å bruke, smertefull for pasienten og innebærer en risiko for infeksjon.5
Med CITE lysioniseringsterapi overføres oksygenioner trådløst til sårområdet, slik at det genereres en svak strøm der. Dette er normalt smertefritt, og det skjer ingen penetrering av huden.5 En dansk forskergruppe har nylig gjennomført en pilotstudie på tilheling av sår og brannskader med godt resultat.1 [/gdlr_box_icon]

LES OGSÅ  Sink mot forkjølelse

Indikasjonsområder

Lysioniseringsterapi kan brukes mot et vidt spekter av kroniske tilstander. Dette er typisk for de fleste alternative/komplementære terapier, der fellesnevneren er å styrke kroppens selvhelbredende mekanismer. For eksempel behandles ofte personer som har ulike smertetilstander, muskel- og seneskader, kvinner som har plager i forbindelse med menstruasjon, overgangsalder og manglende fruktbarhet, søvnproblemer, sårheling, brannskader, infeksjoner og allergier.

Dyr

Det er også mulig å behandle dyr. Blant annet foreligger en del positive erfaringer med å behandle veddeløpshester. Her har man brukt ”gammelt” utstyr uten lysdelen, altså kun behandling med ionisering. Dette utstyret er billigere og har en enklere og mer robust utførelse enn den nyeste varianten. Den gamle varianten selges for øvrig fremdeles til kr 39 000.

Terapeuter i Norge

På importørens hjemmeside www.citenorge.no ligger en oversikt over terapeuter som tilbyr CITE lysioniseringsterapi. Imidlertid finnes langt flere apparater i Norge enn denne oversikten viser. På mange behandlerkontorer finnes flere apparater, og en del personer har investert i utstyr til privat bruk, for eksempel fordi de trenger hyppig behandling eller reise til en behandler tar lang tid. I tillegg bruker en rekke terapeuter ”gammelt” utstyr basert på ionisering/varmluft.

Kostnader 

Veiledende pris på CITE lysioniseringutstyr  er kr 69 000 inkludert mva. Prisen inkluderer en dags opplæring og brosjyremateriell. Flere terapeuter lar klientene ligge på en såkalt ”jadematte” mens de får lysionisering. Det selges en pakkeløsning med både CITE-apparatet og Natural Health jadematte for kr 72 800 (ti prosent avslag). Selve jadematten koster separat kr 11 900.

Prisen på behandling er ikke standardisert fordi den ofte kombineres med andre behandlinger. Den vil blant annet også avhenge av husleiekostnader og prisnivået i den regionen en terapeut arbeider. Mange terapeuter tilbyr behandling som varer hhv. 30, 45 eller 60 minutter.

Interesse på norsk sykehus

CITE lysioniseringsterapi kan kombineres med en rekke andre behandlingsformer, også innen tradisjonell skolemedisin. I forbindelse med dette har det vært interesse for å ta i bruk slikt utstyr ved Molde sykehus koblet opp mot egne forskningsbaserte studier. Utstyret har gjennomgått og bestått test ved sykehusets medisintekniske avdeling og er godkjent og klarert for utlån.

CITE-apparatet har ellers fått generell godkjenning som medisinsk utstyr i klasse 2a, 2b og klasse 3.4

Forskning og erfaring

Mange terapeuter har omfattende erfaring for at CITE lysioniseringsterapi kan være effektiv ved et vidt spekter av plager og lidelser. Selv om det er en viss interesse for kontrollert forskning i noen leire, er lite gjort. En dansk forskergruppe har nylig gjennomført en pilotstudie på tilheling av sår og brannskader med godt resultat.1

Les også:

Godt supplement til akupunktur


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner