Skip to main content

Stopp rødt eller blått kort

Har du lyst til å lære noen enkle kortkunster som du kan bruke for å underholde deg selv og dine venner? På denne siden finner du forklaringen til en kortkunst du kan prøve deg på. Lykke til!

Tekst Kurt Bai

En kortstokk vises fram, og din venn får fritt tenke på hvilket som helst kort. Bla gjennom kortstokken ved å kaste kort etter kort på bordet med forsida opp. Din venn skal si stopp når du deler ut det kortet han tenkte på. Kortet din venn stopper ved, gir du til ham. De øvrige kortene samles sammen og vendes med baksida opp. Spre kortene ut i en vifte og tell kortene enkeltvis for å vise at kortstokken har blå baksider. Når din venn vender om sitt kort, viser det seg at hans fritt valgte kort har rød bakside.

Det eneste kortet i stokken som har en annen farge på baksida, er tilfeldigvis det kortet din venn tenkte på.

For å utføre denne kortkunsten trenger du to kortstokker, en med rød og en med blå bakside samt en joker. Sett sammen en komplett kortstokk hvor halvparten av kortene har blå bakside og den andre halvdelen rød bakside. Du kan sortere kortene ved å blande for eksempel kortstokken med rød bakside grundig og å ta av 26 kort som du vil bruke.

Fra kortstokken med blå bakside sorterer du ut nøyaktig de samme kortene, men legger denne bunken til side og bruker resten av de blå kortene for å sette sammen tryllekortstokken. Den øverste halvdelen av kortstokken har for eksempel blå bakside, mens den nedre halvdelen har rød bakside. I skillet mellom den røde og blå halvdelen legger du en joker.

I stedet for å legge kortstokken i et etui setter du en strikk rundt kortstokken. På den måten unngår du at din venn merker seg baksidefargen på kortetuiet. Legg kortstokken i lomma slik at du kan ta kortene fram med forsida mot tilskuerne. Det er nemlig viktig at tilskuerne ikke får se baksidene av kortene før trikset er under avslutning.

Ta fram kortstokken med forsida opp (pass på at du ikke viser baksidene) og be din venn tenke på hvilket som helst kort. Gjør et nummer av at han har et helt fritt valg. Ta av gummistrikken uten at baksidene vises. Hold kortstokken med bildesidene opp i venstre hånd, og fortell at du vil dele ut kortene ett om gangen ned på bordet og at din venn skal si stopp når han ser det kortet han tenker på.

Start utdelinga. Når din venn sier stopp, kontrollerer du at du har stoppet ved nettopp det kortet han tenkte på. Dette kortet legger du fullt synlig på bordet med forsida opp. Når du deler ut kortene, merker du deg om du går forbi jokeren du plasserte midt i stokken. Hvis du gikk forbi jokeren, plasserer du kortene du har igjen i venstre hånd oppå kortene på bordet og tar opp hele kortstokken. Dersom du ikke kom forbi jokeren, tar du kortene på bordet og legger dem på toppen av resten av kortstokken.

Du vil uansett når du vender kortstokken i hånden med baksiden opp, vise fram den motsatte baksidefargen av det din venn tenkte på og som ligger synlig på bordet med bildesida opp.

Idet du snur kortstokken med baksida opp, spør du: ”La du merke til fargen på baksiden av kortene?” Start med å telle kortene fra venstre hånd og legg dem over i høyre hånd. Etter at du har telt 5-6 kort, legger du disse kortene på bunnen av stokken med baksida opp.

Mens du holder kortstokken fast i venstre hånd, sprer du de øverste 19-20 kortene i en vifte slik at din venn ser baksida av kortene, mens du sier: ”Vennligst husk på at det kun var ett eneste kort (nevn navnet på din venns kort) i denne kortstokken med rød (eller blå) bakside…”

Mens du sier dette, vender du kortstokken med forsida opp mens du deler av ett og ett av de 5-6 kortene du plasserte underst, og legger dem tilbake på toppen (nå underst i stokken) mens du viser frem baksidene på kortene.

Deretter snur du kortstokken slik at baksida kommer opp og brer enda engang en del av de øverste kortene ut i vifte, slik at din venn får inntrykk av at alle kortene har røde (eller blå) baksider.

Dette gjør du mens du spør: ”… er det da ikke ganske merkelig at det kortet du tenkte på, var det eneste kortet i stokken som hadde en annen baksidefarge?”

Som avslutning ber du din venn snu kortet han valgte, og vise at det har en annen baksidefarge enn kortene du nettopp viste fram.

Til slutt: Straks du har plassert det valgte kortet på bunnen av kortstokken, legger du strikken rundt og legger kortstokken tilbake i lomma og er klar for å utføre trikset på nytt.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner