Skip to main content

Store doser vitamin C mot koronavirus

[wcm_restrict]

Utbruddet av koronavirus i Kina (2019-nCoV1) har ført til debatt over hele verden. Mediene rapporterer at ingen medisin hjelper, og mange setter sin lit til utvikling av en ny vaksine. Store doser vitamin C har i årtier vært brukt mot alle virus og en rekke forskjellige giftstoffer, og i Kina er det satt i gang et forsøak med 140 pasienter der halvparten skal få 24 g vitamin C intravenøst (IVC) per dag i 7 dager, mens en kontrollgruppe bare får vann.2 I Japan tilbyr omkring hundrevis av klinikker store doser IVC, og her redegjør forfatterne for en sykehusprotokoll som kan nøytralisere alle typer virus, inkludert koronavirus.3 Vil noen norske leger lytte til deres budskap?

Tekst Andrew W. Saul og Atsuo Yanagisawa     Oversatt/tilrettelagt Dag Viljen Poleszynski

Uansett hvilket sykehus en koronaviruspasient kan søke hjelp fra, er spørsmålet: Vil de kunne forlate sykehuset via inngangsdøra, eller bli trillet ut fra kjellerdøra? Rask infusjon av intravenøs C-vitamin i høye doser kan utgjøre en forskjell. Det finnes rikelig med kliniske erfaringer som bekrefter effekten av vitamin C brukt i tilstrekkelig mengde.4 Leger har kjent til de kraftige antivirale virkningene av vitamin C i mange tiår.5

Instruks for intravenøs vitamin C 

Den japanske foreningen for intravenøs terapi (JCIT6) anbefaler intravenøs vitamin C (IVC) i doser på 12 500–25 000 mg (12,5–25 g) mot akutte virusinfeksjoner (influensa, herpes zoster7, forkjølelse, røde hunder, kusma, etc.) og virusliknende infeksjoner (idiopatisk akutt hørselstap, Bells parese). Til voksne gis 12,5 g ved tidlige stadier med milde symptomer og 26 g IVC ved moderate til alvorlige symptomer. IVC gis vanligvis en eller to ganger hver dag i 2–5 dager, med eller uten generell behandling mot virusinfeksjoner.

IVC 12,5 g blanding

Sterilt vann: 125 ml
50% vitamin C: 25 ml (12,5 g)
0,5 M magnesiumsulfat: 10 ml

Tilsett vitamin B-kompleks 

Dryppinfusjon 30–40 minutter 

IVC 25 g blanding

Sterilt vann: 250 ml 

50% vitamin C: 50 ml (25 g) 

0,5 M magnesiumsulfat: 20 ml
Tilsett vitamin B-kompleks
Dryppinfusjon 40–60 min

Pasienter med akutte virusinfeksjoner mangler vitamin C og belastes av frie radikaler, som hemmer normale cellefunksjoner. Slike pasienter bør behandles med vitamin C oralt eller IV for å nøytralisere frie radikaler i blodet og inni celler, opprettholde fysiologiske funksjoner og slik bidra til naturlig helbredelse. Pasienter med blodforgiftning bør tilføres vitamin C intravenøst ​​snarest sammen med konvensjonell behandling (inkludert kortisol). Her er en melding fra Toronto Star 30. mai 2003: 

”Lege Fred Hui mener at tilførsel av vitamin C intravenøst ​​er verd å prøve. Han vil gjerne at folk innlagt på sykehus for det lungebetennelsesliknende viruset gis vitaminet intravenøst, samtidig med at de får vanlige medikamenter mot SARS8 [akutt alvorlig respiratorisk syndrom, red. anm.]. – Jeg oppfordrer sykehus til å prøve dette for SARS-pasienter, sier Hui. – Andre vil også ha nytte av å bygge opp nivået av vitamin C, sier han, og legger til at det ikke er noe å tape på å prøve det. – Dette er et av de minst farlige stoffene som finnes, uttaler Hui. – Noen pleide å bekymre seg for at vitamin C kunne føre til nyrestein, men det var bare i teorien. Det ble aldri vist i praksis. Hui sier at han har funnet intravenøs vitamin C effektiv i sin medisinske praksis med pasienter som har virussykdommer.”9

LES OGSÅ  Dr. Anthony Fauci tar vitamin D og C forebyggende mot infeksjoner

Nærmere detaljer om hvordan man gir vitaminet, er lett tilgjengelig ved å laste ned den komplette protokollen til Riordan-klinikken.10 Til tross for at den først var beregnet for kreftpasienter, har protokollen fått stor utbredelse for mange andre sykdommer, spesielt virussykdommer.


”Forskning og erfaring har vist at en maksimal plasmakonsentrasjon på ~20 mM [millimol] er mest effektiv. Det er ikke vist noen giftvirkning for plasmanivåer av vitamin C opp mot 433 mM… legen starter med en serie på tre påfølgende IVC-infusjoner med 15, 25 og 50 g etterfulgt av måling av plasmanivåer for å bestemme oksidativ belastning, slik at påfølgende IVC kan doseres optimalt.”

Side 16–18 i Riordan-protokollen inneholder nøyaktige retningslinjer for IVC.11 

Den har fire sider med støttende referanser.

Hvordan vinne sykehusspillet

Ved innlegging på sykehus er pasienten den viktigste personen i hele systemet. Imidlertid baserer det seg i de fleste tilfeller på at pasienten ikke krever å stå i sentrum. Du ikke  undertegne et juridisk bindende samtykkeskjema og kan når som helst trekke tilbake din tillatelse til å bli behandlet. Bare fordi noen har tillatelse til å gjøre én ting, betyr det ikke at de har tillatelse til å gjøre alt. Det finnes ingen situasjoner du ikke kan endre. Du kan ombestemme deg når det gjelder hvilke helsetjenester du takker ja til. Det angår ditt liv, og pasientenes rettigheter overstyrer regelverket til enhver institusjon.


Hvis pasienten ikke er klar over dette, er bevisstløs eller ikke har nerver til å gjøre dette, har ektefellen størst myndighet. Ektefeller har enorm innflytelse og kan gjøre nesten like mye som pasientene. Hvis pasienten er ufør, kan og må ektefellen gjøre enda mer. Hvis vedkommende ikke har noen ektefelle eller samboer, er pasientens barn de neste som kan ta avgjørelser på vegne av personen.


Når du skal på sykehus, bør du ta med deg en rød penn og stryke alt du ikke liker i sykehusets behandlingsprotokoll. Før du signerer, legger du til alt du ønsker. Skriv ”Jeg vil ha intravenøs vitamin C, 25 gram per dag, inntil jeg oppgir noe annet.” Dersom de skulle svare ”Vi ønsker ikke å innlegge deg,” svarer du ”vær så snill å bekrefte skriftlig at du nekter å innlegge meg.” Hva tror du advokatene deres kommer til å gjøre med det? De må gjøre som du sier. Dette er et spill som du kan vinne, men ikke hvis du ikke kjenner reglene. I utgangspunktet informerer de deg ikke om hvilke regler som gjelder.

LES OGSÅ  Ortomolekylær avvenning


Medisinsk feilbehandling er den tredje ledende dødsårsaken i USA og dreper over 400 000 amerikanere hvert år 

– 1 100 per dag, hver dag hele året.13 Dette inkluderer feil prosedyrer og unnlatelsesfeil. Hvis man ikke gir vitamin C intravenøst, er det en alvorlig unnlatelsesfeil. Ikke la deg selv eller dine kjære bli fratatt en enkel, lett å tilberede infusjon med vitamin C.

Det kan gjøres

Intravenøs vitamin C kan ordnes på praktisk talt alle sykehus. Advokat og kardiolog Thomas E. Levys veldokumenterte foredrag kan lastes ned gratis.14,15,16,17 Både brevet og hensikten av en ny lov i USA om pasientbehandling gjør dette nå enklere.


”Den nye føderale Rett-til-å-prøve-loven gir pasienter som lider av livstruende sykdommer eller tilstander, rett til å bruke medikamenter under utprøving… Den er en utvidelse av Loven om mat, medikamenter og kosmetikk ved at den gjør unntak for medikamenter under utprøving for pasienter som har forsøkt alle godkjente behandlingsalternativer uten hell, og som ikke kan delta i et klinisk forsøk som inkluderer medikamentet. 

Talspersoner for retten-til-å-prøve-lover har forsøkt å få fart på tilgangen til nye medikamenter for dødssyke pasienter som ikke har andre alternativer. Man kan hevde at loven ikke innebærer en radikal endring i flere stater, siden California allerede i 2016 vedtok en lov som gjør det mulig for leger å hjelpe sykmeldte pasienter til å utføre utprøvende behandling uten frykt for represalier fra legenemder eller offentlig sivilrett eller kriminallovgivning. Den nye Retten-til-å-prøve-loven bør gi leger og legemiddelprodusenter en viss ekstragaranti mot at USAs mat- og legemiddelverk  (FDA) i disse tilfellene vedtar straffetiltak.”18

Når det gjelder intravenøs vitamin C, må du ikke godta at ”sykehuset ikke kan”, at ”legen ikke kan” eller at ”staten ikke vil tillate det.” Hvis du hører sånt tøv, oppfordrer vi deg til å sende oss teksten som viser til sykehusets policy eller loven som tilsier det. I mellomtiden oppfordrer vi deg til å få vitamin C inn i venene.

Helsemagasinets kommentar: 

Forholdene ved sykehus i USA og Norge er svært forskjellige. Det er ikke vanlig å signere et skjema ved innleggelse på norske sykehus, men pasientene står som regel fritt til å motta eller nekte behandling. Svært få sykehusleger vil være villig til å gi vitamin C, men pasientene kan innta dette på egen hånd.

Japansk forening for intravenøs terapi

Japanese College of Intravenous Therapy (JCIT) ble grunnlagt i 2007 og har arrangert seminarer om intravenøs næringsterapi og integrativ medisin i 13 år. JCIT har 850 aktive medlemmer, både leger og tannleger. Hvert år arrangerer JCIT 10 eller flere seminarer med protokoller for intravenøs vitamin C-terapi, hovedsakelig sammen med Riordan-protokollen, for pasienter med akutte og kroniske sykdommer. Mer enn 2500 leger i Japan har lært disse protokollene, og pasienter kan enkelt finne medlemsklinikker over hele Japan. I tillegg anbefaler JCIT at leger lagerfører ekstra C-vitamin hetteglass i tilfelle en pandemi.

LES OGSÅ  Fordommer mot vitamin C i konvensjonell medisin

Om forfatterne

Andrew W. Saul (f. 1955) har redigert Orthomolecular Medicine News Service (OMNS) i 15 år og er hovedredaktør for boka The orthomolecular treatment of chronic disease (Laguna Beach, CA: Basic Health Publications, Inc., 2014), omtalt i Helsemagasinet 7/2015. Hans forrige bidrag sto i 5/2019; Saul har dermed levert 26 artikler til Helsemagasinet. Redaksjonsrådet i OMNS har 39 medlemmer fra 16 forskjellige land, og nyhetsbrevet når omkring 23 000 mottakere over hele verden. E-post: omns@orthomolecular.org.

Atsuo Yanagisawa fra Nagano, Japan (f. 1951), studerte på Kyorin medisinske fakultet 1976–1980 og tok en PhD i 1981. Han var professor i klinisk medisin ved universitets avdeling for helsevitenskap og professor i klinisk kardiologi ved Kyorin universitetssykehus inntil 2008,19 deretter direktør for et internasjonalt utdanningssenter for integrert medisin i Tokyo. I 2004 etablerte han SPIC Salong medisinske klinikk, som kombinerer intravenøs behandling og spa. Han er president i Japansk forening for intravenøs behandling (grunnlagt 2007), der vel 400 leger er tilknyttet 200 klinikker over hele Japan. I 2010 stiftet han en internasjonal forening for intravenøs terapi under foreningens første konferanse i Wichita, Kansas, der eksperter fra Japan og hele verden deltok. Yanagisawa har publisert over 140 vitenskapelige artikler på engelsk og japansk og flere bøker om kardiologi, kelatering, ernæring og intravenøs vitamin C-terapi mot kreft. I 2011 ble han utnevnt til Ortomolekylær medisin ”Hall of fame” og har fra 2012 ledet Internasjonal forening for ortomolekylær medisin (ISOM20). I 2014 mottok han en ærespris fra Institut Antoine Béchamp21 (CIRAB) for sine bidrag til vitenskap, medisin og medisinsk behandling. Hans forrige artikkel i Helsemagasinet sto i 5/2015 og omhandlet HPV-vaksinen. Atsuo og kona Junko Yanagisawa har to sønner og to døtre og bor i Tokyo.

Kilder:

1. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

2. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04264533

3. Saul AW, Yanagisawa A. Hospital-based intravenous vitamin C treatment for coronavirus and related illnesses. OMNS 2.2.2020. http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n07.shtml

4. Saul AW. Nutritional treatment of Coronavirus. 2020.

5. Saul AW. Vitamin C protects against Coronavirus. 2020. http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n04.shtml

6. https://slideplayer.com/slide/14013824/

7. https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2018/05/21/195396789/det-finnes-mange-typer-herpes

8. https://www.who.int/csr/sars/en/

9. Mawhinney J. Vitamin C touted to fight virus. Toronto Star 30.5.2003. http://www.newmediaexplorer.org/sepp/2003/06/06/vitamin_c_could_be _effective_against_sars.htm.

10. Riordans IVC-protokoll kan lastes ned gratis: http://www.doctoryourself.com/RiordanIVC.pdf

11. https://riordanclinic.org/wp-innhold/opplasting/2015/11/RiordanIVCprotocol_en.pdf

12. www.orthomolecular.org/resources/omns/v16n07.shtml 2/7 

13. James JT. A new, evidence-based estimate of patient harms associated with hospital care. Journal of Patient Safety 2013; 9: 122–28. https://journals.lww.com/journalpatientsafety/fulltext/2013/09000/ A_New,_Evidence_based_Estimate_of_Patient_Harms.2.aspx

14. Levy TE. Vitamin C: the facts, the fiction, and the law. http://www.doctoryourself.com/VC.NZ.Sept.2010.pdf 

15. Levy TE. Vitamin C and the law. OMNS. http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n26.shtml.

16. http://www.doctoryourself.com/VC.NZ.Sept.2010.pdf 

17. http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n26.shtml.

18. Nelson H, Zimmitti S. New federal Right to try act. NH Healthcare Law Perspectives 2018. https://www.nelsonhardiman.com/right-to-try-right-to-die-fe deral-and-state-laws-in-flux-for-providers-who-treat-terminally-ill-patients

19. http://orthomolecular.org/hof/2011/yanagisawa.html

20. http://www.orthomed.org

21. http://www.cirab.org/statuts-de-l-association.html

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner