Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > Stort hode gir ikke nødvendigvis høyere IQ

Stort hode gir ikke nødvendigvis høyere IQ

I mange år har mange ment at et stort hode er tegn på høy intelligens, målt med anerkjente IQ-tester. Nå er 8 000 hoder blitt analysert ved universitetet i Wien i jakten på å teste hvorvidt det er sammenheng mellom IQ og størrelsen på hjernen. Forskerne fant en viss sammenheng, men den var så liten at dr. Jakob Pietschnig, som ledet studien, konkluderte at hodestørrelsen spiller en tilsvarende liten rolle når det gjelder å forklare hvorfor noen gjør det bedre på IQ-tester enn andre.

Størrelsen på hjernen er kanskje relevant for andre funksjoner som påvirker tenkning, men akkurat når det gjelder IQ, ser det ut til at hjernens struktur for øvrig er en viktigere biologisk indikator. For eksempel er kvaliteten på koblingene i hjernen viktigere enn volumet. ALJ

Kilde:

Pietschnig J, Penke L, Wicherts

JM mfl. Metaanalysis of associations between human brain volume and intelligence differences: How strong are they and what do they mean? Neuroscience and Biobehavioral Reviews 2015; 57: 411–32. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26449760

Annonse:

Legg igjen et svar