Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Støy og diabetes

Støy og diabetes

Eksponering for støy påvirker risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom. Diabetes og hjerte- og karsykdom kan ha samme årsak, for eksempel insulinresistens. Kanadiske forskere har undersøkt om det kan være sammenheng mellom eksponering for trafikkstøy og risiko for å utvikle diabetes. De undersøkte data om transportstøy fra femårsperioden 1994–1998 og sammenliknet graden av støy med forekomsten av diabetes i en gruppe fastboende på over 380 000 mennesker som ble fulgt i fire år. I tillegg hadde de tilgang til data om luftforurensninger (partikler <2,5 µm), tilgangen på grønne områder og muligheter for å gå (på tur) i nærmiljøet rundt hjemstedet. Forskerne fant sammenheng mellom trafikkstøy og diabetes, og dette ble ikke påvirket når man justerte for samtidig eksponering for trafikkrelatert luftforurensning, tilgang til grønne områder og muligheten for å gå i nærmiljøet. Som konklusjon fant studien at jo mer støy, desto større var risikoen for å utvikle diabetes. De mener at støy kan påvirke risikoen for å utvikle diabetes uavhengig av metabolsk helse. IM Kilde: Clark C, Sbihi H, Tamburic L mfl. Association of long-term exposure to transportation noise and traffic-related air pollution with the incidence of diabetes: a prospective cohort study. Environmental Health Perspectives 2017, 125: 087025. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28934721

You may also like
Bedre helse med kostomlegging
Nærsynthet – både genetisk og miljøbestemt
Hjerte- og karsykdom – en mer troverdig forklaring?
Uvurderlige oppslagsverk om muggsopper

Legg igjen et svar