Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Kan stråling gi kreft i skjoldkjertelen?

Kan stråling gi kreft i skjoldkjertelen?

Forekomsten av kreft i skjoldkjertelen øker i mange land, og svenske og finske forskere har brukt data fra Det svenske kreftregisteret for å få oversikt over forekomst og mulige årsaksfaktorer bak økningen. I tillegg har de studert data fra Sverige, Danmark, Finland og Norge i en annen database (NORDCAN). Studieperioden var 1970–2013.

Kreft i skjoldkjertelen har økt for begge kjønn i Sverige og øvrige nordiske land, med en sterk økning fra 2001 for kvinner og fra 2005 for menn. Den typen skjoldkjertelkreft som har økt mest, forekommer hyppigst hos kvinner (papillært karsinom), og tilsvarte økningen som er påvist i Brasil, Nederland, Canada, USA og Sør-Korea. Papillært karsinom induseres generelt av stråling, og forskerne undersøkte derfor muligheten for at økningen kan skyldes både ioniserende og ikke-ioniserende stråling. For ikke-ioniserende stråling trakk forskerne fram to faktorer som virker særlig relevante: Den sterkt økte bruken av mobiltelefoner siden 1990-tallet og framveksten av smarttelefoner siden midt på 2000-tallet. De fleste smarttelefonene har antenne ved bunnen av telefonen, slik at det ved vanlig bruk er kort avstand fra antennen til skjoldkjertelen. Smarttelefoner har innebygd mulighet for å bruke en rekke typer trådløse kommunikasjonsprotokoller for 2G (GSM), 3G, 4G, Wi-Fi og blåtann. Det er vist at stråling fra mobiltelefoner kan skade skjoldkjertelen på flere måter, inkludert å redusere produksjonen av hormoner.

Forskerne tror ikke at hele økningen i forekomst av kreft i skjoldkjertelen skyldes bedre diagnosemetoder. De mener at stråling kan være en forklaring, men poengterer at utformingen av denne studien gjør at man ikke kan avgjøre om korrelasjonene de finner, gjenspeiler reelle årsakssammenhenger. De anbefaler at framtidig forskning på kreft i skjoldkjertelen ser nærmere på eksponering for ioniserende stråling, for eksempel medisinske undersøkelser med CT, og ikke-ioniserende stråling fra trådløs kommunikasjon. IM

Kilde:

Carlberg M, Hedendahl L, Ahonen M mfl. Increasing incidence of thyroid cancer in the Nordic countries with main focus on Swedish data. BMC Cancer 2016; 16: 426. https://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12885-016-2429-4

Annonse:
You may also like
Bikarbonat
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land

Legg igjen et svar