Skip to main content

Stråling i svangerskapet og barns søvnproblemer

Tyrkiske forskere har undersøkt 400 friske barn i alderen én måned til fem år blant foreldre som var villige til å svare på en spørreundersøkelse. Den inkluderte spørsmål om graden av eksponering for menneskeskapt elektromagnetisk stråling da barna lå i mors mage og i tiden etterpå. 

Svarene indikerte at barn i femårsalderen opplevde større søvnproblemer hvis deres mødre hadde levd nær en basestasjon for mobiltelefoni i svangerskapet enn barn der mødrene bodde lenger unna en basestasjon. Barn av mødre som brukte elektroniske apparater som fjernsyn, datamaskin, mobiltelefon, trådløst nettverk og mikrobølgeovn i svangerskapet, opplevde også mer søvnproblemer og sov kortere enn barn av mødre som i liten grad brukte slik teknologi. Søvnproblemer forekom hyppigere hos femåringer som hadde elektroniske apparater på soverommet om natten, enten apparatene sto på eller ikke. Barn av mødre som røykte eller drakk alkohol under svangerskapet, hadde ingen overhyppighet av søvnproblemer, ei heller om mødrene hadde hatt en sykdom i svangerskapet.

Denne studien sier intet om årsaksforhold, kun samvariasjon. Sett på bakgrunn av at elektromagnetiske felter i svangerskapet kan påvirke fosterets anatomi, levedyktighet og nevrologiske utvikling, er det imidlertid ikke usannsynlig at dette kan dreie seg om årsaksforhold. Siden majoriteten av kvinner i vestlige land bruker teknologi som avgir elektromagnetiske felter og stråling, er det en viktig oppgave for forskere å avklare hvorvidt denne påvirkningen kan gi deres barn søvnproblemer. IM

LES OGSÅ  Eloverfølsomhet er en realitet

Kilde:

Col N, Kömürcü-Karuserci Ö, Demirel C. The possible effects of maternal electronic media device usage during pregnancy on children’s sleep patterns. Turkish Archives of Pediatrics 2021; 56: 254–60. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34104918/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner