Skip to main content

Stråling fra internettruter frigjør kvikksølv

Dentalt amalgam består av 50 prosent kvikksølv. Selv om dette tannfyllingsmaterialet ikke lenger er tillatt brukt i Norge, har en rekke voksne personer amalgamfyllinger i tennene, og i store deler av verden er amalgam fremdeles tillatt. Iranske forskere har testet hva som skjer med kvikksølvet i amalgamfyllinger når de utsettes for stråling fra en trådløs ruter med frekvensen 2,4 GHz.

Undersøkelsen analyserte 20 trukne, kariesfrie tenner som ble boret og fylt med amalgam. Det ble trukket lodd om hvilken halvpart som skulle bli lagret uten eksponering for stråling (kontroller), og hvilken halvpart som skulle eksponeres for stråling fra ruteren. Prøvene lå 30 cm unna ruteren, som utvekslet data med en bærbar pc plassert 20 m unna. Alle tennene var omgitt av kunstig spytt, og forskerne analyserte konsentrasjonen av kvikksølv i spyttet etter eksponering for stråling i 20 minutter. Konsentrasjonen av kvikksølv i spyttet til de strålingseksponerte tennene var 0,056 mg/L, mot 0, 026 mg/L i de ueksponerte kontrollene – om lag dobbelt så høy konsentrasjon. Eksponering for stråling fra en ruter økte derfor frigjøring av kvikksølv fra amalgamfyllinger. Etter bare 20 minutter var konsentrasjonen i spyttet om lag dobbelt så høy rundt strålingseksponerte amalgamfyllinger som rundt ikke-eksponerte tenner. IM

LES OGSÅ  Bananflue som indikator på mobilstråling

Kilde:

Paknahad M, Mortazavi SMJ, Shahidi S mfl. Effect of radiofrequency radiation from Wi-Fi devices on mercury release from amalgam restorations. Journal of Environmental Health Science & Engineering 2016; 14: 12. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27418965


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner