Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Stråling fra internettruter frigjør kvikksølv

Stråling fra internettruter frigjør kvikksølv

Dentalt amalgam består av 50 prosent kvikksølv. Selv om dette tannfyllingsmaterialet ikke lenger er tillatt brukt i Norge, har en rekke voksne personer amalgamfyllinger i tennene, og i store deler av verden er amalgam fremdeles tillatt. Iranske forskere har testet hva som skjer med kvikksølvet i amalgamfyllinger når de utsettes for stråling fra en trådløs ruter med frekvensen 2,4 GHz.

Undersøkelsen analyserte 20 trukne, kariesfrie tenner som ble boret og fylt med amalgam. Det ble trukket lodd om hvilken halvpart som skulle bli lagret uten eksponering for stråling (kontroller), og hvilken halvpart som skulle eksponeres for stråling fra ruteren. Prøvene lå 30 cm unna ruteren, som utvekslet data med en bærbar pc plassert 20 m unna. Alle tennene var omgitt av kunstig spytt, og forskerne analyserte konsentrasjonen av kvikksølv i spyttet etter eksponering for stråling i 20 minutter. Konsentrasjonen av kvikksølv i spyttet til de strålingseksponerte tennene var 0,056 mg/L, mot 0, 026 mg/L i de ueksponerte kontrollene – om lag dobbelt så høy konsentrasjon. Eksponering for stråling fra en ruter økte derfor frigjøring av kvikksølv fra amalgamfyllinger. Etter bare 20 minutter var konsentrasjonen i spyttet om lag dobbelt så høy rundt strålingseksponerte amalgamfyllinger som rundt ikke-eksponerte tenner. IM

Kilde:

Paknahad M, Mortazavi SMJ, Shahidi S mfl. Effect of radiofrequency radiation from Wi-Fi devices on mercury release from amalgam restorations. Journal of Environmental Health Science & Engineering 2016; 14: 12. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27418965

You may also like
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar