Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2011 > Stråling tidlig i livet og dødfødsler senere

Stråling tidlig i livet og dødfødsler senere

Hva skjer med kreftrammede barn senere i livet når de selv forsøker å få barn? Amerikanske forskere studerte et utvalg på ca. 1150 menn og 1650 kvinner som hadde overlevd kreft i barndommen. De var alle yngre enn 21 år da de fikk påvist kreft og hadde overlevd minst fem år etter at de hadde fått diagnosen.

Forskerne beregnet hvor store doser cellegifter og strålingsdoser pasientene hadde fått på testikler, eggstokker, livmor og hypofysen. Dette ble så relatert til risiko for dødfødsel eller at de nyfødte døde som spedbarn.

De fant ingen sammenheng mellom bestråling av menns testikler og skader på deres arvestoff. Men for kvinner ble det påvist at høye strålingsdoser av livmor og eggstokker økte risikoen for dødfødsler og tidlig død. De verste følgene ble funnet for kvinner som ble bestrålt før de hadde fått sin første menstruasjon. For dem fant forskerne negative effekter av selv relativt lave stråledoser. IM

Kilde: Signorello LB, Mulvihill JJ, Green DM mfl. Stillbirth and neonatal death in relation to radiation exposure before conception: a retrospective cohort analysis. The Lancet 2010; 376: 624-30.

You may also like
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar