Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > Stress er smittsomt

Synes du at du blir påvirket av andre som er stresset? Da er du ikke alene, og det er heller ikke innbilning. Empatisk stress er en fullverdig fysiologisk stressreaksjon som oppstår ved å observere at andre er stressede.

I et eksperiment undersøkte tyske forskere det empatiske stressnivået hos en gruppe personer, både når de ble eksponert for stress hos fremmede og deres nære og kjære. Forsøket viste at hvis man ser en annen person som er stresset, selv om man selv ikke er involvert i situasjonen, kan utskillelsen av stresshormonet kortisol hos observatøren bli påvirket. Dette skjedde hos gjennomsnittlig 26 prosent. Størst påvirkning fikk forsøkspersoner som hadde en tett følelsesmessig tilknytning til den stressede personen (40 prosent), men det skjedde også hos 10 prosent av mennesker som var fremmede for hverandre. Mange opplever stressrelaterte sykdommer og plager, og det er nyttig å forstå hvordan vi påvirkes av stress rundt oss, også den vi blir ”smittet av” gjennom ulike relasjoner.

Kilde:

Engert V, Plessow F, Miller R mfl. Cortisol increase in empathic stress is modulated by emotional closeness and observation modality. Psychoneuroendocrinology 2014; 45: 192–201. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24845190

You may also like
Jevninger
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar