Skip to main content

Sukker, ikke salt, gir høyt blodtrykk

Hjerte- og karsykdom er viktigste dødsårsak i vår del av verden, og høyt blodtrykk er den viktigste risikofaktoren. Myndighetene har forsøkt å påvirke forbrukerne til å redusere saltinntaket fordi de mener at det vil redusere blodtrykket og dermed dødsrisikoen. En ny studie fra USA viser at anbefalingen bommer på målet. De viktigste kildene til salt i kostholdet er bearbeidete matvarer, som også har høyt innhold av tilsatt sukker, som ser ut til å være en langt viktigere årsaksfaktor til høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdom enn salt.

En gjennomgang av befolkningsstudier og eksperimentelle studier av dyr og mennesker indikerer at tilsatt sukker, særlig fruktose, kan øke blodtrykket og variasjoner i blodtrykket, hjerteraten og hjertemuskelens behov for oksygen og bidra til betennelsesreaksjoner, føre til insulinresistens og andre problemer med stoffskiftet. Forskerne mener at det er fordelaktig å redusere inntaket av bearbeidet mat, men ikke fordi den inneholder mye salt. Salt har lite med blodtrykk å gjøre, og det kan se ut til at et lavt inntak av salt snarere øker risikoen for hjerte- og karsykdom.

Den mest negative årsaksfaktoren ved høyt blodtrykk er raske og sterkt bearbeidete karbohydrater. Forskerne mener at statlige komiteer som utarbeider retningslinjer for kostholdet, nå bør skifte fokus fra salt til sukker. Dersom mange reduserer inntaket av sukker, vil det ikke bare bidra til redusert blodtrykk i befolkninga, men også til å redusere forekomsten av en rekke andre problemer knyttet til et høyt inntak av sukker. IM

Kilde:

DiNicolantonio JJ, Lucan SC. The wrong white crystals: not salt but sugar as aetiological in hypertension and cardiometabolic disease. Open Heart 2014; 1: e000167. http://openheart.bmj.com/content/1/1/e000167.full


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner