Skip to main content

Sunne senger for et bedre liv

Senger med spiralfjærer eller andre deler av jern kan virke negativt inn på søvnkvaliteten og helsa. Skumplastmadrasser og andre madrasser lagd syntetiske materialer kan frigi helseskadelige gasser. Hva er alternativet? Jo, madrasser lagd av melken fra gummitreet på en ramme uten jernstenger.

Tekst Kenn Hallstensen Foto Green Sleep

Siden vi bruker omtrent en tredel av livet på å sove, forstår de fleste at søvn og søvnkvalitet er særdeles viktig for helse og velvære. Flere og flere kjøper dyrere og mer komfortable senger, men kan vi være sikre på at disse gir optimal søvn? Nei, ikke ifølge heilpraktiker og ”sengeekspert” Halvor Torp. Han har vært opptatt av søvn og sengekvalitet i mer enn 30 år og mener at de fleste sengene rundt om i de tusen hjem ikke er gode nok. Han forteller at selv de dyreste og mest komfortable sengene kan bidra til ubalanser og i verste fall kroniske lidelser.

Bedre sengehygiene

Det er for tida stor medieoppmerksomhet på økologisk og bærekraftig matproduksjon, energibruk og i husbygging. På ett område har debatten imidlertid ikke kommet i gang: Halvor Torp mener vi også bør fokusere på miljøet i soverommet og senga. Han forklarer:

– Jorda fungerer som en kjempestor magnet som danner et magnetfelt der Sørpolen og Nordpolen fungerer som motpoler. Det er for eksempel dette fenomenet som utnyttes ved bruk av kompass. Variasjonen av jordmagnetismen kan være svært liten innenfor ganske store områder. Spiralfjærer eller annet jern i senga gir imidlertid store forvrengninger i det naturlige magnetfeltet der du sover. Legger man et kompass oppå spiralfjærmadrasser, vil man se at pilen viser alle mulige retninger ettersom man flytter kompasset rundt. Slike store variasjoner i magnetfeltet gir en rekke fysiologisk ugunstige virkninger på kroppen. Variasjoner i magnetfeltet vil ikke bare kunne gi nedsatt søvnkvalitet, men generelt dårligere helse.

Nyere forskning og kunnskap fra energimedisin gir Halvor gode argumenter. Dessuten får han støtte fra en studie publisert tidligere i år hvor forskerne undersøkte mulige sammenhenger mellom brystkreft, søvnlengde og spiralfjærmadrasser. De sammenliknet befolkningsgrupper fra Sverige, Danmark, Japan og USA. Konklusjonen var at dersom man lå i senga mer enn 7,5 timer, økte det risikoen for brystkreft, men dette gjaldt ikke for japanere, som hovedsakelig velger metallfrie senger.1 Denne studien viser også at magnetfeltene varierer fra senger med spiralfjærmadrasser til tresenger uten slike madrasser. En annen studie fra 2012 viser at spiralfjærmadrasser har en bemerkelsesverdig stor påvirkning på både søvnkvalitet og atferd.2

LES OGSÅ  Vanlig å våkne mange ganger om natta

”Magnetfoss”

Forstyrrelsene i magnetfeltet kan bli spesielt store om selve senga er lagd av jern, eller om man ligger ved sida av andre jerngjenstander.

– Jern i nærheten av senger er ikke bra. Metallet vil ”suge til seg” og forsterke jordas magnetfelt. Dette gir en veldig stor forskjell i det naturlige magnetfeltet innenfor et lite område, et gradientfelt som jeg liker å kalle en ”magnetfoss”. Jo større masse jern, desto større vil magnetfossen være. I fosser frigjøres det energi, og dette gjelder også i “magnetfosser”. I hjernen har vi spesielle magnetittmolekyler som påvirkes av magnetfelt, men unormalt store variasjoner av dette feltet innenfor små områder vil kunne være opphav til ulike helseproblemer. Tenk om denne magnetfossen er rett ved hodet eller andre deler av kroppen – det sier seg selv at dette ikke er sunt.

Har du noen eksempler å vise til?

– Det finnes mange, men det mest nærliggende eksemplet er min søster, som var plagd med muskel- og ledd-smerter. I tillegg var hun oppe og tisset minst seks ganger i løpet av natta. Hun gikk til all mulig behandling i mange år uten å bli bedre. Da hun og mannen bestemte seg for å kjøpe nytt varmeanlegg, fjernet de radiatorene, hvorav én befant seg rett bak sengegavlen. Allerede den første natta var hun ikke oppe en eneste gang på do, og muskel- og leddsmertene forsvant på mystisk vis.

Evolusjonært perspektiv

– Gjennom størstedelen av vår evolusjonshistorie har våre forfedre ikke brukt jern som byggemateriale og enda mindre ligget på eller i nærheten av jernstenger eller -gjenstander. Det er et slikt ”jernfritt” miljø vi fortsatt er tilpasset, og derfor er det ikke rart at bruk av spiralfjærer i senger kan være et problem for mange. Store variasjoner i magnetfeltet innenfor små områder skaper et belastende miljø. Kroppen inneholder magnetiske materialer, for eksempel jern, som blant annet finnes i kjernen av milliarder av røde blodlegemer som frakter oksygen til kroppens celler. Variasjoner i magnetfeltet kan føre til at blodets flyte- og frakteevne reduseres. Resultatet kan bli reduserte kroppslige funksjoner og ulike helseplager. I motsetning til mange dyr, fugler og insekter, mangler vi sanser for å registrere variasjon i magnetfelter. Spesielt fugler og insekter bruker disse feltene til å navigere etter. Manglende “magnetsans” gjør oss spesielt sårbare fordi vi ikke spontant vil fjerne oss fra forstyrrelser i det naturlige jordmagnetfeltet.

Går det an å blokkere eller stenge ute jernets negative påvirkning av magnetfeltet?

– Nei, magnetfelt går igjennom alt – også bly. Den eneste løsninga er å fjerne jern i og i nærheten av senga.

Alternative sengematerialer

Mener du at vi bør gå tilbake til de gamle skumplastmadrassene eller vannsenger?

– Nei, absolutt ikke! Skumplastmadrasser kan avgi giftige gasser som kan føre til ulike helseproblemer. Det samme gjelder for øvrig mer moderne madrasser, for eksempel Tempur3 og liknende madrasser. Vannsenger skaper et kunstig elektrisk magnetfelt fordi varmekilden gjør til at dette feltet skrus av og på omtrent 50 ganger i sekundet [det er vekselstrøm med 50 Hz i strømnettet, red. kommentar]. Dessuten avgir oppvarming av plastfolien i vannmadrassen giftige gasser.

LES OGSÅ  Helse i en trådløs verden

Litteraturen om eventuelle giftige avgasser fra madrasser framstilt av syntetiske stoffer viser at Torp har grunnlag for sine påstander.4

Miljøbevisst

Faren til Halvor fikk Kongens fortjenestemedalje for sitt bidrag til utbredelsen av økologisk landbruk og hagebruk i Norge. Farens helse- og miljøengasjement gjorde at Halvor fikk et bevisst forhold til helse og miljø. Etter å ha avlagt Heilpraktikereksamen og startet egen praksis, opplevde han fra tid til annen uforklarlige forbedringer og helbredelser hos pasientene. Flere av disse episodene skjedde etter at pasientene flyttet fra store høyspentmaster, trafostasjoner eller fikk fjernet amalgam fra tennene. Disse opplevelsene økte Halvors interesse for miljømedisin.

– På et seminar i Baden-Baden i 1984 traff jeg en ingeniør som hadde utviklet utstyr for å måle miljøforstyrrelser, inkludert kunstige forstyrrelser av det naturlige jordmagnetfeltet, elektromagnetiske felt med mer. Jeg tok etter hvert en pause i min naturmedisinske praksis for å lære mer om disse miljøfenomenene. Blant annet jobbet jeg profesjonelt et år med miljømålinger og husker spesielt et oppdrag der kona og mannen i huset ikke kunne ta på hverandre i senga uten å få kraftige, elektriske støt. De sov i en vannseng, noe som kombinert med en stor høyspentmast utenfor soveromsvinduet gjorde at de fikk støt. Etter at de skiftet ut vannsenga, var problemet løst.

– En annen episode jeg husker godt, er mitt møte med en bedriftseier som mange trolig anså for å være hypokonder. Han hadde en rekke forskjellige plager, men etter å ha skiftet ut spiralfjærmadrassen med en madrass av naturgummi, forsvant problemene som ”dogg for sola”. Målinger viste at spiralfjærmadrassen ga store forstyrrelser av det naturlige jordmagnetfeltet.

– Kunnskapen og erfaringen fra dette arbeidet fikk meg til å forstå at valg av madrass ikke bare er et spørsmål om komfort. Vel så viktig er de helsemessige effektene av ulike madrassmaterialer. Jeg reiste på kryss og tvers i Tyskland, Østerrike og Nederland på leting etter madrassalternativ som var minst like komfortable som vannsenger og de beste spiralfjærmadrassene – uten de negative helseeffektene disse madrassene kan forårsake. Jeg fant madrasser av halm, hestehår, kokoshår, ull- og bomullsmadrasser og mange flere lagd av ulike blandinger av naturfiber. Selv om disse madrassene var lagd av fornybare, naturvennlige materialer uten giftige gasser og forstyrrelser av jordmagnetfeltet, var ikke komforten og holdbarheten god nok.

Naturgummi er tingen

– Det eneste materialet som var godt nok, var naturgummi. Madrasser lagd av saften fra gummitreet hadde de rette egenskapene. Selv om vi på slutten av 1980-tallet oppdaget at disse madrassene var tilsatt 20 prosent syntetisk gummi og andre kjemiske stoffer for å få et stabilt produkt med de rette egenskapene, var dette et kompromiss jeg kunne leve med på den tida.

LES OGSÅ  Stråling i svangerskapet og barns søvnproblemer

– Etter hvert som årene er gått, har vi endelig klart å lage naturgummimadrasser uten skadelige tilsetningsstoffer eller syntetisk gummi. Verdens ledende produsent på økologiske naturgummimadrasser, Green Sleep,5 lager madrasser fra fersk gummimelk fra plantasjer med sertifisert økologisk drift. Nøkkelen til 100 prosent naturlige rågummimadrasser er at gummimelken er helt fersk, og derfor foregår madrassproduksjonen rett ved plantasjene. Rågummien virker naturlig antibakterielt, det vil si at sopp, midd og bakterier ikke trives i madrassen. Husk at naturgummimadrasser er svært elastiske og spenstig uten bruk av spiralfjærer. Alt er håndlagd, og til og med madrasstrekket er i økologisk bomull vevd med strekk-kvalitet uten tilsetning av syntetiske fibre.

Fordeler med naturgummi

– Ved siden at de avgir giftige gasser, blir skumplastmadrasser ligget ned slik at de bør skiftes innen 2–5 år. Også andre madrasser lagd av syntetiske materialer gir fra seg giftige gasser og har begrenset holdbarhet. Naturgummimadrasser har eksepsjonell holdbarhet på grunn av sin unike elastisitet. I starten ble det kun lagd og solgt 10 cm tykke madrasser, men dagens optimale produkt fra Green Sleep består av flere lag naturgummi oppå hverandre. Det mest vanlige er en 10 cm tykk bunn med litt fastere gummi og en 10 cm mykere topp – totalt 20 cm. Dette gjør at madrassen er myk nok til at den former seg etter kroppen, og fast nok til at kroppen ikke får ”hengekøyeform”.

Bør jeg vrake min nye spiralfjærmadrass?

– Ja, det mener jeg. Du som er opptatt av helse og søvn, vil kunne oppleve vesentlig bedre søvnkvalitet ved å velge en madrass av naturgummi. Tar man hensyn til holdbarheten og den suverene komforten, er dette en investering i helse og livskvalitet som du har glede av i mange tiår framover.

Kilder:

1.  Hallberg Ö, Huttunen P, Johansson O. Cancer incidence vs. population average sleep duration on spring mattresses. Advanced Studies in Medical Sciences 2014; 2 (1): 1-15. http://www.stopthecrime.net/hallbergASMS1-4-2014.pdf

2.  Shen L, Chen YX, Guo Y mfl. Research on the relationship between the structural properties of bedding layer in spring mattress and sleep quality. Work 2012; 41: 1268-73. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22316893

3.  http://no.tempur.com/on/demandware.store/Sites-tem_no-Site/no_NO/Default-Start?gclid=CMbgqIPen74CFeH3cgodsWQANQ

4. Vangronsveld E, Berckmans S, Spence M.

Comparison of sovlent/derivatization agent systems for determination of extractable toluene

diisocyanate from flexible polyureathane foam.

The Annals of Occupational Hygiene 2013; 57:

640-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

23519948

5.  http://www.greensleep.com/Europe/Ireland/EN/gsb-matrassen.asp


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner