Skip to main content

Bridgeskolen: Svar på opplysende doblinger

En opplysende dobling er når makkeren din dobler åpning fra motstanderen. Da kan det oppstå flere ulike situasjoner avhengig av hva motspilleren til høyre (heretter kalt MH) gjør. Det heter seg at man er ”tvunget” til å melde dersom MH passer (så fremt du ikke vil passe makkers dobling og omgjøre den opplysende doblingen til en straffedobling, men da er du avhengig av å sitte med mange kort i åpners farge). Dersom MH melder grand eller farge, er en melding fra deg frivillig, men dersom MH redobler, er en melding fra deg fortsatt tvungen.

Tekst Simon Løvik

Vi skiller mellom fire typer svar på en opplysende dobling:

1. Negative svar: Det er en fargemelding uten hopp, og du trenger ikke noen poeng for å melde, siden makker har tvunget deg til å melde. Du kan fortsatt ha inntil 8 poeng.

Her er noen eksempler på dine kort der motspilleren til venstre (heretter kalt MV) åpner med 1 kløver. Din makker dobler opplysende, og MH melder passer:

LES OGSÅ  Hemmeligheten til den hviskende jokeren

xxxx Dxx Dxxx

xxx Knxx Dxxx

xxx Exxx Dxxx

xxx xx x

Med den første hånda melder man 1 spar og den andre 1 ruter. Med den tredje bør man melde 1 hjerter, siden makker normalt har major for sin dobling (se VOF 4/12). Makker vet da at du ikke har mer enn 8 poeng og skal videre melde deretter.

2. Halvpositive svar: Disse svarene er ikke krav, men man lover en viss honnørstyrke, dvs. 8-11 poeng.

Enkelthopp i en majorfarge lover 8-10 poeng og minst 4-kortsfarge, f.eks. 1Kl – x – p – 2 Hj. Selv om MH melder, viser din melding normalt det samme, men meldinga kan være noe svakere dersom du ikke hoppmelder. Dobbelthopp i en majorfarge viser 11-12 og minst 4-kortsfarge, f.eks. 1Kl – x – p – 3 Hj. Enkelthopp i motsatt minorfarge viser 8-10, og dobbelthopp lover 11-12. Spesielt den siste meldinga er invitt til 3 NT dersom makker har noe mer enn minimum av det han har lovet.

En spesialvariant er å overmelde motpartens åpningsfarge dersom den er i minor. Da lover man begge major og 8-10 eller en hånd som er sterk nok til å kreve til utgang med. Makker skal melde en majorfarge med minimum styrke og hoppe med noe ekstra styrke. 1 NT viser 6-9 og normalt ingen 4-korts majorfarge, mens 2 NT er 10-12 med stopper i motpartens farge og normalt ingen 4-korts majorfarge.

3. Positive svar: Et positivt svar er når man hopper direkte til utgang eller overmelder motpartens farge. Sistnevnte kan være utgangskrav. Dersom motpartens åpning er i minor, viser meldinga i utgangspunktet 8-10 poeng og begge major. Melder man videre etter makkers melding, er det utgangskrav. For å hoppe direkte til utgang kreves minst 13 poeng eller en veldig spillesterk hånd. Det vil si at hånda har mange stikk i en (lang) farge som vil være bra i NT eller en fordelingshånd som passer bra i majorkontrakt (ofte to langfarger).

LES OGSÅ  Elektriske korttriks

4. Frivillige meldinger: Dersom åpnerens makker melder, trenger man ikke svare på makkers opplysende dobling. Dersom man likevel melder, er det fordi man har lyst, ikke fordi man . Styrken på hånda er da normalt 5-9 poeng. Poengene er normalt ganske jevnt fordelt mellom de to parene, og det er viktig å kjempe om kontrakten uten at makker melder for hardt videre i meldingsforløpet. Dersom MH redobler (viser normalt 10+ poeng), er ikke meldinga frivillig, men et forsøk på å finne best mulig kontrakt uten å bli doblet av motparten, eventuelt for å hjelpe makker til å finne beste utspill siden motparten mest sannsynlig skal spille kontrakten. Et hopp etter redobling er sperrebetont.


Et spill for de mer drevne:

Nord:

? Kn8

? Ekn9876

? 109

? Kkn9

 

Vest:

? 9732

? ED6

? KD3

? 7

 

Øst:

? D1054

? 10

? ——

? ED1098543

 

Sør:

? EK6

? 542

? EK7652

? 2

 

Vest er giver, N/S i sonen, og meldingene gikk som følger:

V N Ø S

P 2Hj 5Kl 5Hj

X P P P

Dette var fra parturneringen på Storefjell i mai, en veldig sosial og hyggelig turnering. Da Nord åpnet med svake 2 hjerter (viser 8-10 HP i sonen), vurderte Syd faktisk å melde slem, men nøyde seg med 5 hjerter fordi det så ut som at dobling av motparten ikke ville gi bedre skåre enn å vinne 5 hjerter. Dette skulle straffe seg, da Vest doblet og spilte ut en kløver til knekt og dame. Deretter kom en ny kløver til stjeling og overstjeling av vest. Han så makkers lille kløver, som ba om ruter tilbake, og Vest spilte lydig en ruter til stjeling. Deretter spilte Vest kløver ess til stjeling og ny overstjeling. Da røyken hadde lagt seg, hadde Syd gått 500 i beit. Dette ga nesten alle poengene til Ø/V og viste at aktive meldinger og nøyaktige motspill gir godt betalt.

LES OGSÅ  Bridgeskolen: Gjenmelding etter at du har åpnet

 

 

 


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner