Skip to main content

Svekker antipsykotika kognitive funksjoner?

[wcm_restrict]
Pasienter med psykoselidelser (schizofreni) som sluttet med antipsykotiske medikamenter, hadde bedre kognitiv funksjon enn de som fortsatte med slik behandling. Dette kommer fram av en dansk observasjonsstudie. Siden antipsykotiske medikamenter er det første pasienter med psykoser blir tilbudt i helsevesenet, vet man lite om naturlige sykdomsforløp og om medikamenter virker inn på kognitive funksjoner eller ikke. Derfor er den nye studien viktig.
Nesten 200 pasienter med psykoselidelser ble fulgt over fem år. Studien var en forlengelse av en intervensjonsstudie der førstegangssyke ved loddtrekning ble tilordnet behandling av ulik varighet. Etter fem år hadde en tredel av pasientene sluttet med medikamenter, og denne gruppa skåret høyere på tester for kognitive funksjoner enn gruppa som fortsatt brukte medikamenter. Pasientene som sluttet med medikamenter, hadde i utgangspunktet høyere skåre på kognitive funksjoner enn de som fortsatte med medikamenter. I 95 prosent av tilfellene hadde pasientene tatt beslutningen om å slutte med medikamentet. Studien er imidlertid ikke utformet for å avklare hva som er årsak til hva. Er det slik at bedre kognitiv funksjon i utgangspunktet øker sannsynligheten for å slutte med et medikament, eller får de som slutter med medikamentet, bedre kognitiv funksjon? Forfatterne poengterer at det ikke er dokumentert at avslutting av medikamentbruk har en negativ effekt på kognitiv funksjon. De fant tvert imot at avsluttet medikamentbruk korrelerte med bedre kognitiv funksjon. IM
Kilder:
Albert N, Randers L, Allott K mfl. Cognitive functioning following discontinuation of antipsychotic medication. A naturalistic sub-group analysis from the OPUS II trial. Psychological Medicine 2019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30058511
Slagstad K. Svekker antipsykotika kognitive funksjoner? Tidsskrift for Den norske legeforening 2018; 138: 1615. https://tidsskriftet.no/2018/10/fra-andre-tidsskrifter/svekker-antipsykotika-kognitive-funksjoner
/wcm_restrict]

LES OGSÅ  Kast dine antidepressiva!

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner