Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

aldring

Antioksidanter kan motvirke og helbrede kreft

Det er allment akseptert at antioksidanter i maten og kosttilskudd kan motvirke kreft. Likevel antyder dr. James D. Watson (f. 1928) at antioksidanter forårsaker kreft og forstyrrer behandlingen. Selv om slike uttalelser om antioksidanter er villedende, har dominerende medier plukket dem opp og bidratt til mer forvirring.