Skip to main content

Stikkord: behandling

Hva er EDTA-behandling?

[wcm_restrict] EDTA er en forkortelse for etylendiamintetraacetat. Gitt i en infusjonsløsning i blodet binder det kalsium og forskjellige metaller...

Hjertesunnhet

[wcm_restrict] EDTA-behandling representerer en ny strategi for tidlig behandling av åreforkalkning. Tekst Ole Købke     Oversatt/tilrettelagt...

Dyrebitt

Bitt er den hyppigst forekommende og største helsetrusselen fra kjæledyr og kan føre til ødelagt vev og risiko for infeksjon. Tekst Iver Mysterud  ...