Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

flått

Vaktbikkjer for borrelioserammede

Det er ingen spøk å være rammet av borreliose, og det er mager trøst å dele skjebne med mange andre. Vi vet ikkehvor mange av dem som trenger hjelp, som faktisk får diagnose og behandling innen rimelig tid. Norsk Lyme Borreliose-forening arbeider for å øke oppmerksomheten mot flåttbårne sykdommer og er pådriver for at pasientene til enhver tid skal få best mulig behandling.

Slik blir vi manipulert av Toxoplasma gondii

Ifølge den tsjekkiske biologen Jaroslav Flegr kan infeksjon med parasitten Toxoplasma gondii på spissfindige måter påvirke nervesystemet og endre våre reaksjoner på skremmende situasjoner, vår tiltro til andre, hvor utadvendte vi er og vår preferanse for visse lukter. Det er mulig slike infeksjoner kan bidra til bilulykker og selvmord i tillegg til schizofreni.

Kan bridge øke ferdighetene i skolen?

Et massivt ønske fra lærere og elever om å gjeninnføre valgfag i skolen har ført til at regjeringa nå åpner opp for dette. Nye fag vil gi rom for større valgmuligheter, og variasjon øker elevens motivasjon til å lære. Bridge passer svært godt inn slik de nye valgfagene beskrives i Kunnskapsdepartementets stortingsmelding om ungdomstrinnet.1

1 2