Skip to main content

Stikkord: mobiltelefoner

Ny fransk strålingslov

Frankrike har nylig vedtatt en lov for å redusere offentlig eksponering for elektromagnetisk stråling. Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock Den...

Helse i en trådløs verden

Sliter du med søvnproblemer eller depresjon, eller er du kanskje overfølsom for mobilstråling? Da ville du hatt utbytte av en konferanse om svak stråling...

Mobiltelefoni og strålefare

Tiårets kanskje viktigste helsebok er skrevet av den svenske miljø-økonomen og journalisten Mona Nilsson. Mobiltelefonins hälsorisker har nok sprengkraft...