Skip to main content

Stikkord: musikk

Hva er energimedisin?

Denne er første av to artikler som gir en oversikt over energimedisinske terapier og tilnærminger. Vi tar her for oss terapeutisk bruk av varme, lys,...

Musikk som medisin

– Det viktigste i mitt doktorgradsarbeid er utvikling av enkle, billige og gjennomførbare musikkbaserte metoder for eldreomsorgen. De kan brukes av...

Energimedisin mot smerte

En rekke former for energimedisinske teknikker kan brukes mot smerter, både terapier som bruker elektromagnetiske felt og terapier som påvirker kroppens...