Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

psykologi

Reflekser som kan hindre

Feil øyemotorikk, dårlig utviklet balanse eller problemer med auditiv persepsjon er ikke nødvendigvis i seg selv årsaker til lærevansker. Disse kan igjen være forårsaket av en annen ubalanse ”lavere” ned i systemet. 

Auditiv persepsjon – ikke bare å ”høre”

– Når vi snakker om hørsel, tenker vi ofte på hva som skjer i det fysiologiske, indre øret. Men hørsel og hvordan vi forstår og bearbeider lyder, består også av hvordan hjernen oppfatter språklyder og om hjernens evne til å holde oppmerksomhet over tid, sier Liv Berit Vold hos Senter for bedre læring i Oslo. 

Hvem eier vitenskapen?

Allmennlege Jørgen Skavlan tok i Aftenposten 4. mars 2011 et kraftig oppgjør med ”den alternative bølgen”. Som reaksjon skrev overlege Audun Myskja en kommentar som Aftenposten ikke ønsket å trykke. Denne gjengis her med utfyllende fotnoter.

Gjensyn med Hjernevask

Fjernsynsserien Hjernevask ble våren 2010 det store samtaleemnet over hele Norge. Boka Født sånn eller blitt sånn? er en oppfølger av serien. Den er blitt en leseverdig, underholdende, viktig og god bok. 

Vi er dårlig tilpasset moderne livsmiljøer og livsstil

Moderne livsstilssykdommer, atferds-problemer og psykiske lidelser er ikke et naturlig kjennetegn verken ved vår art eller andre dyr. Slike avvik fra ”normalen” må derfor skyldes at vi spiser annerledes, har en annen livsstil og/eller utsettes for miljøfaktorer som våre forgjengere i liten grad sto overfor i fortiden. 

Forskning på kosttilskudd motarbeides

Werbachs interesse for vitenskapen ernæringsmedisin begynte på slutten av 1970-tallet mens han arbeidet for helsepsykolog og akupunktør David Bresler (PhD) ved den framtidsrettede Smerteklinikken ved Universitetet i California Los Angeles (UCLA). Som leder for Psykologiske tjenester og klinisk biofeedback lærte han mye om ernæringens betydning for smertelindring.1

1 6 7 8 9