Skip to main content

Tai chi bedrer livskvaliteten

T´ai chi Ch´uan, som metoden opprinnelig ble kalt, er en flere hundre år gammel kinesisk kampsport for å utvikle god helse, kroppsteknikk og evne til selvforsvar. Tai chi ble seinere utviklet til en form for egenterapi hvor man bruker rolige, grasiøse bevegelser i bestemte mønstre.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.


Kinesiske forskere ønsket å undersøke hvorvidt metoden kan påvirke livskvaliteten til pasienter med ulike kroniske lidelser. De foretok derfor et litteratursøk i åtte databaser over medisinske fagartikler for å finne forsøk der det ble trukket lodd om hvem som skulle få tai chi og hvem som skulle få annen behandling (randomiserte, kontrollerte forsøk). 21 studier som samlet omfattet rundt 1 200 pasienter, oppfylte inntakskriteriene. Av disse ble det funnet bedring i livskvaliteten for de kronisk syke deltakerne i tai chi-gruppene i 18 av studiene. Det var ingen ting som tydet på at tai chi var bedre enn andre former for fysisk aktivitet. Det ble konkludert at tai chi ser ut til å ha positive effekter på helserelatert livskvalitet for kronisk syke mennesker, særlig for pasienter med problemer i hjerte- og karsystemet, luftveiene og muskelsystemet. Grunnet visse begrensninger med disse 21 studiene anbefaler forskerne at det gjennomføres større og bedre utformete studier for å undersøke disse problemstillingene. IM

LES OGSÅ  Vi bruker mobilen selv om vi egentlig helst vil snakke med folk

Kilde:

Li G, Yuan H, Zhang W. Effects of Tai Chi on health related qualiity of life in patients with chronic conditions: A systematic review of randomized controlled trials. Complementary Therapies in Medicine 2014; 22: 743-55. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25146080Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner