Skip to main content

Tarmbakterier fra avføring bedre enn antibiotika

[wcm_restrict]

En norsk pilotstudie tyder på at tarmbakterier fra avføring kan ha bedre effekt enn antibiotika mot infeksjon av bakterien Clostridium difficile. Slik infeksjon er årsak til en alvorlig tarmsykdom som utløses av antibiotikabehandling mot andre infeksjoner, altså en bivirkning. Standardbehandling mot infeksjon av C. difficile er bruk av andre antibiotika, noe som opprettholder den oppståtte ubalansen i tarmfloraen.

I pilotstudien ble det trukket lodd om hvilken halvpart av 20 pasienter med førstegangsinfeksjon av C. difficile som fikk engangsbehandling med et tarmbakterieprodukt fra avføring, gitt som klyster (altså bakfra). Kontrollgruppa fikk standardbehandling med antibiotika (metronidazol). Tarmbakterieproduktet stammer fra en frisk person som avga en avføringsprøve i 1995, og bakteriene har siden den tid blitt kultivert i et laboratorium.

Hvordan gikk det med pasientene etter 20 dager? Sju av ni pasienter i tarmbakteriegruppa ble friske, mot fem av elleve i antibiotikagruppa. Disse resultatene underbygger at tarmbakterier kan erstatte antibiotika ved førstegangsinfeksjon med C. difficile. Den norske forskergruppa er i gang med å planlegge en større oppfølgingsstudie av dette temaet. IM

Kilder:

Juul FE, Garborg K, Bretthauer M mfl. Fecal microbiota transplantation in primary Clostridium difficile infection. NEJM 2018; 378: 2535–6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29860912

LES OGSÅ  Tarmhelse og sykdom

Sivertsen ØS. Kan avføring erstatte antibiotika? Tidsskrift for Den norske legeforening 2018; 138: 1429. https://tidsskriftet.no/2018/10/fra-andre-tidsskrifter/kan-avforing-erstatte-antibiotika

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner