Skip to main content

Tarmbakterier mot irritabelt tarmsyndrom

Overføring av tarmbakterier fra friske personer til pasienter med irritabelt tarmsyndrom er testet i to dobbeltblinde, placebokontrollerte studier. En av dem fant bedring av symptomer, den andre ikke. En norsk studie har forsøkt å avklare disse motstridende resultatene. Det ble trukket lodd om hvilken tredel av 165 pasienter som skulle få overført bakterier fra egen avføring eller 30 g og 60 g tarmbakterier fra friske personer. Pasientene ble vurdert tre måneder etter at de fikk overført bakterier. 

Undersøkelser viste bedringer i symptomene på irritabel tarm hos 24 prosent av placebogruppa mot 77 prosent av dem som fikk 30 g bakterier og 89 prosent hos dem som fikk 60 g. De som fikk tarmbakterier fra friske personer, ble også mindre utmattet og fikk bedre livskvalitet. Konklusjonen var at overføring av tarmbakterier fra friske personer er en effektiv metode for å behandle personer med irritert tarmsyndrom. Jo høyere dose tarmbakterier, desto bedre var effekten. IM

Kilde:

El-Salhy M, Hatlebakk JG, Gilja OH mfl. Efficacy of faecal microbiota transplantation for patients with irritable bowel syndrome in a randomised, double-blind, placebo-controlled study. Gut 2020; 69: 859–67. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31852769/

LES OGSÅ  Halsbrann

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner