Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Tell i en kortsirkel

Tell i en kortsirkel

Har du lyst til å lære noen enkle kortkunster som du kan bruke for å underholde deg selv og dine venner? På denne siden finner du forklaringen til en kortkunst du kan prøve deg på. Lykke til!

Tekst Kurt Bai

Ta ut 10 kort fra stokken fra ess (nr. 1) til 10 og legg dem i en sirkel i rekkefølge på bordet med bildesiden opp. La deretter din venn tenke på ett av kortene, og la en annen venn peke på et annet av kortene. La oss for eksempel anta én tenker på 8, mens en annen peker på 5.

Du merker deg kortet som det ble pekt på, i dette eksemplet 5, legger i tankene til 10, og sier:

«Vil den som tenkte på et kort, starte å telle fra kort 5. Start tellingen med nummeret til ditt eget kort og tell til 15 og tell oppover mens du flytter fingeren fra 5 til 4 osv.»

Annonse:

Tilskueren setter fingeren på 5 og sier «åtte» (det kortet han tenkte på), flytter fingeren til kort 4 og sier «ni» – og så til 3 og sier «ti» og fortsetter videre. Når han er kommet til 15, vil det vise seg at det kortet han nå peker på når han sier «femten», nettopp er det kortet han tenkte på.

Korttrikset lykkes alltid hvis du bare husker på å legge 10 til det kortet som det pekes på.

Legg igjen et svar