Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Tenk raskere og husk bedre med sjokolade

Tenk raskere og husk bedre med sjokolade

Denne forskningsnyheten klarte vi ikke å motstå, spesielt ikke nå på nyåret, når ”alle” skal slanke seg. Da er det ekstra moro å anbefale sjokoladespising. En fersk studie hadde som mål å undersøke om sjokolade påvirket evnen til å resonnere. I studien ble 968 deltakere i aldre fra 23 til 98 år observert og testet på ulike måter. Sjokoladespiserne viste seg å skåre best på tester for blant annet arbeidsminne, visuelt-romlig minne, abstrakt resonnering og generelle evner til mentalt å organisere og bearbeide informasjon.

Akkurat denne studien sa ingenting om mulige årsakssammenhenger, for eksempel mellom sjokolade, flavonoider i kakaoen og kognisjon, så dette må naturligvis utredes nærmere (kun grunnet akademiske interesser, naturligvis). ALJ

Kilde:

Crichton GE, Elias MF, Alkerwi A. Chocolate intake is associated with better cognitive function: The Maine-Syracuse Longitudinal Study. Appetite 2016; 100: 126–32. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26873453.

Legg igjen et svar