Skip to main content

Testing og behandling på klinikken

På Klinikk for integrert medisin brukes en rekke typer avansert teknologi til testing og behandling. Her gis en oversikt over de viktigste.

Tekst og foto Iver Mysterud

– Jeg er ikke opptatt av merker og produsenter, men fokuserer til enhver tid på å ha det mest effektive av tilgjengelig teknologi, sier Jan Fredrik Poleszynski. Det betyr at han er på stadig utkikk etter ny og bedre teknologi og gjerne bytter ut det han har, dersom det dukker opp nytt som er bedre.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Testing

Klinikken har en rekke avanserte apparater som brukes for å teste tilstanden til klientene. Poleszynski begynner med et såkalt GDV-kamera,7 som gir best innsikt i klientens helsetilstand. Hvis det er tid og/eller spesielle grunner tilsier å få enkelte resultater utdypet/bekreftet, kan han i tillegg bruke tre andre apparater.

GDV-kamera


GDV står for ”gas discharge visualization”. Kameraet består av en skanner man putter fingeren inn i og som er koblet til en pc. Fra skanneren sendes elektrisk strøm gjennom huden samtidig som det tas et bilde. Alle ti fingre skannes etter tur, og samlet gir dette et bilde av de elektriske feltene rundt kroppen. Poenget er å se hvor det er høy og hvor det er lav elektrisk aktivitet. Programvaren er utformet med god grafikk slik at omrisset av klientens kropp kommer opp på skjermen der man ser kroppens sterke og svake felter. Energifeltene blir på denne måten projisert på klientens kropp og angir både et øyeblikksbilde og et bilde av kroppen målt over tid (et mer representativt langtidsbilde). Programvaren viser også energitilstanden i alle organer i kroppen, samt blodomløp og stresstilstand. Chakra-delen av programmet gir visuell informasjon om klientens psykospirituelle balanse.

Alle dataene lagres på pc-en og tas fram i ettertid for sammenlikning med nye og gamle resultater. GDV- teknologien er svært følsom, og man kan bruke den til å vurdere hvorledes et gitt kosttilskudd eller et sett av vitaminer styrker eller svekker kroppen. Ved slike evalueringer er før- og etteranalysene svært nyttinge.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Kirlian-fotografi«]Et GDV-kamera er en videreføring av Kirlian-fotografi. Sistnevnte er en teknikk der levende objekter blir fotografert ved tilstedeværelse av et høyfrekvent, høyspennings, lavstrøms elektrisk felt. Teknikken ble i hovedtrekk utviklet av den russiske forskeren Semyon Davidovich Kirlian8 (1898-1978), og dette er bakgrunnen for navnet Kirlian-fotografi. Kirlians forskning på fenomenet begynte tidlig på 1940-tallet.9;10, s. 53 [/gdlr_box_icon]

Acugraph

Mens GDV-kameraet måler effekter av elektrisk strøm i kroppen i form av felter, måler Acugraph12 ledningsevnen i meridianene i øyeblikket (se ramme om akupunktur og meridianer). Dette er en form for digital skanning. Tilstanden i meridianene er relativt flyktige og endres lett. Acugraph gir derfor et øyeblikksbilde og sier ikke noe om langtidstendenser i kroppen. Hvis man generelt er harmonisk og avbalansert, men blir veldig stresset av noe rett før skanning med Acugraph, vil dette slå ut som at man er stresset. Poleszynski bruker skanneren for å kontrollere forhold han ser fra GDV-kameraet.

AcuGraph består av en sylinderformet elektrode som pasienten holder i én hånd og en tynn testelektrode på størrelse med en tykk kulepenn. Elektrodene er koblet til en pc med et spesialutviklet program som viser på skjermen hvilke akupunkturpunkter på hender og føtter som skal berøres med testelektroden. I praksis testes endepunktene på meridianene. De sitter ved neglene på fingrene og tærne. Testelektroden berører (holdes mot) et akupunkturpunkt i noen sekunder mens programmet leser av meridianens ledningsevne for strøm.

Det tar omkring to minutter å teste alle punktene for de ulike meridianene. Så får man opp grafer på skjermen over hvilke meridianer som har for mye og for lite energi og eventuelt har andre ubalanser. Det leses også av hvordan kroppens totale energitilstand og balansering er på en skala fra 0 til 100 og dessuten hvordan energien er i forhold til den såkalte femelementlæren i tradisjonell kinesisk medisin. Hvis det er en akupunktør som bruker Acugraph, forteller resultatene hvor nålene skal settes. Femelementlæren har å gjøre med de grunnleggende elementene vann, ild, jord, tre og metall.

LES OGSÅ  Sølv i stedet for cellegift?

Alle dataene lagres på pc-en og brukes senere for å sammenlikne nye og gamle resultater.

For øvrig gir Acugraph konkrete behandlingsforslag for både akupunktur og øreakupunktur. Det hender Poleszynski følger opp dette ved å behandle ørepunkter med laserlys. Oftest bruker han imidlertid annen form for behandling for å balansere.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Vannkvalitet«]Et GDV-kamera kan også brukes til å måle energetisk status av annet enn menneskekroppen, for eksempel vann. Vannkvalitet kan med andre ord undersøkes med en slik teknologi. Logikken bak dette er at all materie har en energetisk utstråling. Alt levende har en egen utstråling som i tradisjonell kinesisk kultur kalles livskrafteller Chi (Qi11). Friskt vann som kommer fra en naturlig spiralform i en elv eller foss, har en kraftig og ”vakker” utstråling. En rekke typer teknologier kan bidra til tilsvarende mønstre. En GDV-undersøkelse av en vannprøve kan selvsagt ikke si noe om innholdet av for eksempel tungmetaller i vannet, men Poleszynski poengterer at det kan si noe om vannet er friskt og ”levende” og har mye energi. Ofte vil dette også sammenfalle. Sterkt forurenset vann vil på testene framstå som dødt.[/gdlr_box_icon]

Hjerterytmevariasjon

Det tredje apparatet Poleszynski bruker til å teste klientene, måler hjerterytmevariasjon (HRV; Dantest Pro).15 Dette er et presist mål på hvordan det autonome nervesystemet fungerer. Under testen sitter klienten i en stol med elektroder koblet til underarmene, og hjerterytmen vises på en pc-skjerm.

HRV-systemet er et såkalt biofeedbackapparat der klienten kontinuerlig får tilbakemelding om tilstanden i kroppen. Under testen skal klienten sitte rolig og slappe av, for hvis vedkommende for eksempel begynner å prate, ser man straks et utslag på kurvene. Selve grunntesten tar om lag fem minutter, men mer omfattende tester f.eks. av fysisk formtar lengre tid. Apparatet Poleszynski bruker, kan vise om det er noen problemer med hjertet og om det generelt er risiko for sykdom. Det er også mulig å få vite noe om relativ alder (altså hvor langt aldringsprosessen har kommet), psykisk tilstand, fysisk kondisjon og fysisk og psykisk stressnivå. Apparatet kan også kaste lys over funksjonaliteten i det autonome nervesystemet, hvor lett blodet flyter og blodårenes elastisitet. HRV har mange bruksområder der man blant annet kan undersøke om en person tåler et gitt tilskudd eller ikke.

ES-Teck – fire apparater i ett

ES-Teck er et nytt og avansert kombinasjonsapparat.16 Det nye apparatet kombinerer målemetoden EIS (Electro Interstitial Scanner)17 med flere andre medisinske målemetoder, inkludert hjerterytmevariasjon (HRV) og oksygenmetning. Sammen angis disse å kunne kartlegge blant annet hjertefunksjon, sirkulasjonssystemet og ulike reguleringer i kroppen. Det er også inkludert måler for bioimpedans (= elektriske egenskaper ved biologisk vev) med blant annet ”cellevitalitetsindikatorer”.

Med EIS sendes likestrøm via seks elektroder plassert symmetrisk på panna, hendene og føttene og angis å måle tilstanden i væsken rundt cellene (ekstracellulærvæsken). Det hevdes at EIS måler hvilke organer og vev som belastes for lite eller for mye og at systemet måler syre- og baseforhold, kjemiske signalstoffer, hormoner, blodgasser og oksidativt stress. Apparatet angis også å måle balansen i det sympatiske og parasympatiske (ikke-viljestyrte) nervesystemet og eventuelle fysiske eller psykiske stresstilstander. Det kan både finne gamle følelsesmessige traumer og ferskt følelsesmessig stress. EIS sammenlikner målingene med en stor referansedatabase for ulike sykdomstilstander, slik at man får en risikoprofil over hva klienten trolig har eller holder på å utvikle og årsaken til problemet.

Poleszynski bruker ES-Tech for å få underbygget målingene fra GDV-kamerat.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Akupunktur og meridianer«]I tradisjonell, kinesisk akupunkturlære tenker man seg at kroppsenergien eller livsenergien flyter i spesielle kanaler i og under huden. I tradisjonell kinesisk medisin ser man på sykdom som en ubalanse i kroppens energisystem. Man ser på kroppen som en helhet bestående av en rekke organer og energikretsløp som må være i en indre balanse og harmoni. Denne indre balansen er en forutsetning for helse; det må være likevekt mellom kulde og varme, mellom hvile og aktivitet, mellom yin og yang.
Energikretsløpene kalles meridianer, og forskjellige meridianer er koblet til ulike organer i kroppen. Ved å stikke nåler langs disse meridianene i såkalte akupunkturpunkter forsøker en akupunktør å endre energiflyten fra der det er for mye til dit det er for lite. Behandlingen skal gjøre kroppen bedre balansert, slik at sykdom eller plager lindres.
Den livsenergien som antas å flyte i meridianene, er ikke målt eller anerkjent i moderne vitenskap, men forskning har vist at akupunkturpunktene har lavere elektrisk motstand enn omgivende hud ( bedre ledningsevne). I følge den amerikanske biofysikeren James L. Oschman er meridianene de primære forbindelseslinjene gjennom det han kaller ”den levende matrisen”. Meridianene fungerer som ”motorveier” utformet for høyhastighetskommunikasjon, og sidegreiner når ut i alle deler av kroppen.
Ifølge Oschman er kroppen fra et fysisk perspektiv organisert i ulike krystallmatriser. Dette gjelder for eksempel muskler, arvestoffet (DNA), bindevev og cellemembraner. Med ”den levende matrisen” menes at alle kroppens celler er forbundet gjennom kroppens bindevev og andre strukturer. Denne matrisen er utformet for høyhastighetskommunikasjon. Bindevevet i kroppen er nemlig en effektiv halvleder.13,14
Mens vestlig medisin snakker om puls, altså hjerterytme, mener akupunktører å kunne kjenne en rekke pulser i kroppen, og disse er forbundet med energitilstanden i meridianene. Å diagnostisere disse pulsene korrekt forutsetter omfattende opplæring hos en erfaren akupunktør. Dette betyr at man må føle pulsene på et stort antall pasienter for å bli sikker i bruk av denne gamle teknikken.
Acugraph utviklet for å måle den energetiske tilstanden i meridianene og kroppen for øvrig for å bistå akupunktører og andre terapeuter som arbeider med energimedisin. Teknologien brukes til en digital skanning av meridianene.[/gdlr_box_icon]

Tannmålinger

LES OGSÅ  Politikk i praksis: Kolloidalt sølv mot ebola

I et naborom til testrommet har Poleszynski en behandlingsbenk hvor han har hengt opp en baldakin. Den er lagd i strålingsbeskyttende stoff som skjermer for høyfrekvent stråling, bl.a. fra mobiltelefoner og trådløse nettverk. Det hender en klient blir lagt ned her for å hvile etter endt behandling, men like ofte bruker han benken til å måle tannstatus.

Poleszynski mener at enhver terapeut bør ha et godt voltmeter til å undersøke spenning i klientenes tenner. Han måler tenner når annen testing har indikert at det kan være noe galt i munnen eller med tennene. De to elektrodene er på størrelse med kulepenner. Én holdes mot tannkjøttet som en referanse, og den andre elektroden flyttes fra tann til tann for å måle spenningen. For eksempel gir rotfylte tenner store utslag med et slikt enkelt måleutstyr. Poleszynski er opptatt av at problemer i munnen og spesielt rotfylte tenner kan være årsak til mange helseproblemer, og klientene vil kunne bli anbefalt å gjøre noe med dette hos en tannlege.

Oppretting av skjevheter

En rekke manuelle terapiformer, for eksempel kiropraktikk, naprapati og kraniosakralterapi, forsøker å rette på skjevheter som kan forplante seg og gi plager andre steder i kroppen. Slike skjevheter kan ofte være underliggende årsak til for eksempel smerter.

Poleszynski har ikke bakgrunn som manuell terapeut, men bruker et lite, håndholdt apparat for å rette skjevheter i kroppen, en såkalt biomodulator.18,19 Den måler spenning i huden og behandler når den holdes inntil huden ved å tilføre elektroner.

I samme rom som behandlingsbenken har han et stort speil på veggen. Han ber klienten stå med brede bein og se inn i speilet. Så tar han sine egne pekefingre forsiktig inn i ytterste delen av klientens ører. Da ser han enkelt om fingrene er parallelle eller om det er skjevheter. Eventuelle skjevheter behandles ved å bruke biomodulatoren i nakkeregionen. Dette kan være nok til å rette opp skjevheter der og da, altså mer eller mindre øyeblikkelig.

Nakkeregionen behandles fordi det derfra går nerver opp til skallebeinet på toppen av kraniet. Dette er altså en måte å påvirke dette skallebeinet med ekstra elektroner. At dette øvre skallebeinet og ikke for eksempel knokler i ryggen behandles, skyldes at skallebeinet er avgjørende for stabiliteten i kroppen. Er det små skjevheter her oppe, kan det forplante seg og gi skjevheter lenger ned i kroppen.

Også kraniosakralterapeuter justerer skallebeina ut fra en slik filosofi, men i følge Poleszynski er bruk av biomodulator mye mindre vondt og krever mindre strekking. En slik oppretting fører til at kroppens energi og signaler flyter bedre, og det er hans erfaring at de fleste klienter kan ha nytt av oppretting. Hele seansen tar bare noen minutter.


Biomodulatoren brukes ikke bare til å rette opp strukturelle skjevheter i kroppen. Den kan også brukes til å behandle tenner (hvis klienten er i gang med en saneringsprosess). Poleszynski bruker også biomodulatoren til å behandle smerter. Smerter handler om inflammasjon, og biomodulatoren motvirker dette ved å tilføre elektroner (antioksidanter). Etter Poleszynskis erfaring fungerer dette på 7-8 av 10 pasienter med smerter, ofte som en hurtigløsning der og da. I tillegg bruker han biomodulatoren til å teste, dvs. å få bekreftet funn fra sine andre testapparater. Dette skjer ved å måle spenning i vevet (omregnet fra motstanden) den berører, noe som viser om vi har tilstrekkelig spenning til å gjøre arbeid. Biomodulatoren kan settes hvor som helst, og hvis man treffer et samlingspunkt av bindevev og meridianer, kan man få direkte informasjon om status i et ”organsystem”.

LES OGSÅ  Tretti dagers anti-inflammatorisk spiseplan

Balansering med svake signaler

Klinikk for integrert medisin bruker en rekke avanserte testapparater for å vurdere hver enkelt klient. I tillegg bruker Poleszynski et voltmeter for å teste eventuelle spenninger i tennene og en biomodulator for å teste samt å rette opp skjevheter i kroppen, behandle smerter og understøtte eventuell tannbehandling. Hovedtyngden av behandlinga utføres med apparatet CoRe20 (se egen artikkel), dels også det nyutviklede apparatet TimeWaver.21 Selv om begge disse har likheter med både e-Lybra-bioresonansterapi og kvantemedisin, mener Poleszynski at sine egne apparattyper av flere grunner har bedre muligheter enn disse konkurrerende behandlingsteknologiene.

På et tredje rom står både CoRe og TimeWaver koblet opp mot Poleszynskis pc. Bak skrivebordet står en stor, dyp stol klienten setter seg ned i. Dette er ikke noen vanlig ”tannlegestol”, men en spesialimportert massasjestol. Samtidig med balanseringen med CoRe og/eller TimeWaver får klientene skikkelig massasje av føttene og ryggen. Siden CoRe og TimeWaver kun tester mot kroppens informasjonsfelt, trengs ingen ledninger. Men deler av behandlingen er energimedisinsk, og da må klienten holde i elektroder.

I massasjestolen sitter klienten på og har to laken rundt seg. Det ene har skjermende lag mot høyfrekvent og lavfrekvent elektromagnetisk stråling, og det andre består av jordingsmateriale (bambus, bomull og sølv). Sistnevnte er å regne som et jordingslaken, men Poleszynski har lagd en liten spesialvariant som egner seg bedre for stolen. I tillegg skjermes vinduer i behandlingsrommet med gardiner som beskytter mot stråling.

Infrarødt lys og bedre energiflyt

På klinikken brukes også teknologi med infrarødt lys. Dette er ifølge Poleszynski nyttig for blodsirkulasjon, smerter, avgiftning og avslapning. Dette utstyret har også en innebygd ”chi-maskin”.22 Denne angis å bedre energiflyten og påvirke helsa positivt på en rekke måter.

Les også:

Informasjonsmedisinsk behandling

Kilder:

1.  Persinger MA, Lavallee CF. Theoretical and experimental evidence of macroscopic entanglement between human brain activity and photon emissions: implications for quantum consciousness and future applications. Journal of Consciousness Exploration & Research 2010; 1 (7): 785-807 (www.jcer.com/index.php/jcj/article/viewFile/99/101).

2.  www.heartmath.org/research/research-home/research-center-home.html

3. McTaggart L. The field: the quest for the secret force of the universe. London: HarperCollins, 2001.

4.  Laszlo E. Science and the akashic field: an integral theory of everything. Rochester, VT: Inner Traditions, 2007.

5.  Poleszynski DV. Framveksten av medisinske alternativer. Kristiansand: Høyskoleforlaget AS, 2001.

6.  en.wikipedia.org/wiki/Antoine_B%C3%A9champ

7.  gdvcamera.com/

8.  en.wikipedia.org/wiki/Semyon_Davidovich_Kirlian

9.  Kirlian S, Kirlian V. Photography and visual observations by means of high frequency currents. Journal of Scientific and Applied Photography 1961; 6: 145-8.

10.  Gerber R. Vibrational medicine: new choices for healing ourselves. Santa FE, NM: Bear & Company, 1988.

11.  en.wikipedia.org/wiki/Chi

12.  www.miridiatech.com/products/acugraph/index.php

13.  Oschman J. Energy medicine: the scientific basis. London: Churchill Livingstone, 2000.

14.  Oschman JL. Lecture about energy medicine. The International Informational Medicine Symposium (TIIMS). Oslo, 11.-14. juni 2009 (upublisert foredrag).

15.  www.dantest.com/dtp_pro.htm

16.  www.ldteck.com/home.html

17.  www.eisscan.com/

18.  www.tennantinstitute.com/

19.  Tennant J. Healing is voltage: the handbook. Irving, TX: Tennant Institute, 2010.

20.  www.energy-medicine.info/

21.  timewaver-med.de/timewaver-med/com/

22.  chimachine4u.com/soqi-bed.html


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner