Skip to main content

Tidsskriftet som tør der andre tier

2000-Talets Vetenskap er et av de viktigste helse- og miljømagasinene i Sverige. Redaktørene er ikke redde for å ta opp kontroversielle spørsmål og engasjerer seg politisk i helse- og miljødebatten, ofte til stor irritasjon for myndighetene, økonomiske aktører og etablerte forskere.

Tekst Iver Mysterud

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Det ble ingen ”påskekrim“ på meg i fjor. I stedet leste jeg årgangene 2009, 2010 og nummer 1 og 2/2011 av 2000-Talets Vetenskap (2TV). Jeg fant mange varierte og lesverdige artikler om viktige temaer.

Föreningen SARA

2TV gis ut av den svenske foreningen SARA hvis mål er nasjonalt og internasjonalt å fremme folkehelsa, bidra til forskning og virke for en fri debatt og informasjonsspredning i spørsmål om miljø, helse og sykdom. Foreningens arbeid drives økonomisk av medlemmene og har to halvtidsstillinger til redaktørene av deres tidsskrift 2TV.

2TV ønsker å skape dialog mellom tradisjonell, gammel og ny vitenskap. Innholdet sprer kunnskap om behandlingsmetoder innen alternativ- og skolemedisinen samt belyser nye synspunkter for å forbedre menneskers fysiske og psykiske helse og miljø.


Første utgave kom ut i 1996 med åtte sider. Fra 2009 har det kommet ut fem hefter i året à 28 sider i A4-format. Ved utgangen av 2010 hadde 2TV 3510 abonnenter. Artiklene er illustrert med farge- eller svart-/hvitt-bilder. De fleste artiklene er skrevet av redaktørene. 2TV trykker større og mindre artikler, intervjuer, bokanmeldelser og nyhetsnotiser.

Sentrale temaer

Når man på kort tid leser flere årganger av et tidsskrift fra perm til perm, merker man tydelig hva som er en rød tråd. Dette gir også mulighet til å følge enkelte temaer over tid og i noen tilfeller å se reaksjoner på enkelte oppslag og eventuelt debatt de har ført til i andre medier. 2TV er prinsippfaste i sine oppslag og har etter mitt skjønn gode faglige vurderinger i en rekke saker.

LES OGSÅ  Krimtriller blant forskere i strålingsmiljø

2TV har blant annet stilt spørsmål ved massevaksinering som medisinsk strategi ved en mild influensa som svineinfluensaen var (4/2009) og hvordan man kan forebygge sykdom (bl.a. ved å innta vitaminene D, B3, C og B1 (5/2009). I denne sammenhengen fokuseres det også på hvordan det naturlige immunforsvaret fungerer (5/2009). De har også satt 2009-hysteriet i perspektiv ved å se historisk på ulike skandaler omkring utbrudd av infeksjoner i forbindelse med vaksinering (5/2009). Det oppsummeres videre hva kritisk innstilte mennesker har lært om svineinfluensakampanjen (1/2010) og svenske myndigheters oppfatning av saken (3/2010).

Utvalgte andre temaer

2TV har hatt en rekke artikler som antas å være av interesse for VOFs lesere. Her er noen eksempler:
Hvordan helsevesenet på Kuba oppnår imponerende resultater med knappe ressurser (1/2009)
Hvordan matvareindustrien villeder og bedrar når det gjelder hva som er et sunt kosthold, og hvordan myndigheter og forskere er med på dette (1/2009)
Om en rettsprosess i Sverige om grov barnemisshandling eller medfødt D-vitaminmangel (rakitt) hos et barn (2/2009)
Om den svenske legen og forskeren Jörgen Vesti-Nielsen som behandler diabetikere med høyfettkosthold (2/2009)
Framtidens jordbruk og miljøvennlige dyrkningsmetoder (4/2009)
Nanoteknologi i medisinen (4/2009)
Behandling av lavt stoffskife (hypotyreose; 5/2009)
Forskjell på genmodifiserte organismer og naturlig plante- og dyreforedling (1/2010)
Kritikk av psykiatrien (4/2010)
Terapeuten Tommy Wibergs behandling av borreliainfeksjoner (nr. 5/2010)
Homøopati for dyr (5/2010)

Heksejakt mot svensk helsepersonell

2TV har en rekke tankevekkende oppslag om helsepersonell som behandler på utsiden av det som er offisielt godkjent, for eksempel ved å bruke kosttilskudd i individualiserte og ofte store doser (ortomolekylær medisin), alternative/komplementære terapier eller ulike former for avgiftning eller tannbehandling (f.eks. amalgamsanering) for å bedre ulike mentale eller fysiske plager. Ettertiden vil sette svenske helsemyndigheter i skammekroken for motarbeidingen av dyktige og ukonvensjonelle helsearbeidere, men per i dag er dette dessverre del av den svenske virkeligheten.

Alternativ og komplementær medisin

2TV har i hvert nummer stoff om alternativ og komplementær medisin, både om terapier som er underlagt en del forskning og tilnærminger som primært er underbygget av klinisk erfaring. For eksempel har de presentert bioresonansterapi (3/2009), en russisk tankemetode for egenterapi, Tankens Kraft (2/2009), en spesiell form for symbolterapi for kropp og sjel (en type healing; jf. 4/2009) og Feldenkrais-metoden (1/2010).


Alternativ og komplementær medisin utsettes jevnlig for kritikk fra forskere, journalister eller skeptikere, og i 2TV har man blant annet kommet med tilsvar til slik kritikk. Dette gjelder kiropraktikk (1/2009), akupunktur (3/2009) og tradisjonell kinesisk medisin (4/2009).

2TV har også omtalt Medizinische Woche, Europas største alternativmedisinske legekongress i Tyskland (1/2009). I 2008 deltok ikke mindre enn 5000 leger.

LES OGSÅ  Kosthold og AD/HD

Kosthold og kosttilskudd

Helsemessige gevinster av å spise mindre karbohydrat og mer fett dekkes regelmessig i 2TV, som trekker fram at dette kostholdet trolig har motvirket trenden til at stadig flere svensker er blitt overvektige (1/2010). Økningen har nemlig avtatt. Det legges ikke utelukkende vekt på lavkarbokosthold. Også betydningen av individualisering av kostholdet trekkes fram (3/2010). Videre vies sukkeravhengighet omfattende omtale (2/2011).

2TV publiserer regelmessig artikler om betydningen av kosttilskudd, for eksempel i behandling av psykiske lidelser med mikronæringsstoffer (2/2010). En artikkel fokuserer på mytene om C-vitaminets farlighet (5/2010), og en annen viser store svakheter når antioksidantforskere etterprøver en mye omtalt ”skremselsstudie” som påstås å ha vist at vitaminer dreper flere enn de hjelper (4/2010).

Miljøtemaer

2TV er opptatt av hva som skjer med miljøet, tilgangen på energi og hva som kan gjøres for å motvirke negative trender. 2TV er stadig innom temaet at verden har nådd sin maksimale oljeproduksjon og hva som eventuelt vil skje framover etter hvert som oljens tidsalder ebber ut (1/2010). De har også tatt opp hvordan den legendariske sjimpanseforskeren Jane Goodall (f. 1934) gikk i teten for en bedre verden (1/2011) og nylig satte atomkraft i perspektiv etter katastrofen i Japan i 2011 (2/2011). Bladet har en rekke artikler om hvordan faktorer i det ytre miljøet påvirker oss, alt fra infeksjoner (bakterier, virus, sopp, parasitter) til kjemisk forurensning og fysiske faktorer. Dette handler for eksempel om infeksjoner som årsak ved kroniske lidelser, helseproblemer av fluor (4/2010), negative effekter av mobilstråling (f.eks. nr. 2, 3 og 4/2010), inkludert mulige effekter på nedgang i bestander av fugler (1/2011).

Politisk snert

En del av artiklene i 2TV har politisk snert og kritiserer på ulike måter myndighetene. Ett eksempel er en skarp kritikk av Karolinska institutet og kommersialiseringen av forskning som over lengre tid har foregått der (1/2010). Det kommer også regelmessige spark til svenske myndigheter i forbindelse med kostholdsråd, syn på kosttilskudd og soling og håndtering av svineinfluensaepidemien i 2009. Den svenske skeptikerbevegelsen står heller ikke høyt i kurs, for eksempel dens kritikk av ”lavkarbo-høyfett-legen” Annika Dahlqvist (1/2010)

Konspirasjonsteorier

2TV er genuint opptatt av å søke sannheten, og da erkjenner man fort at en rekke mektige interesser ofte står i veien. Dette er grunnlag for en rekke konspirasjonsteorier, hvorav noen er lett å avvise som feilaktige (f.eks. at nazistene utryddet et stort antall jøder under annen verdenskrig). I andre tilfeller har virkeligheten vist seg å være mye verre enn folk flest tenkte seg, for eksempel at tobakksindustrien kjente til skadevirkningene av røyk for 50 år siden, men manipulerte forskere og myndigheter på en rekke måter vi i dag har fått innsikt i.

LES OGSÅ  ”Uhelbredelig kreft” ikke så uhelbredelig som antatt

Det har lenge foreligget konspirasjoner om at både kjemisk og farmasøytisk industri forsøker å lure både folk flest og myndighetene i forbindelse med tillatte giftstoffer og syntetiske medikamenter. 2TV har hatt en artikkel om hva som skjedde da kjemisk og farmasøytisk industri samarbeidet på 1960-tallet (4/2009). Sistnevnte artikkel kunne skrives fordi intervjupersonen 40 år etter ikke lenger er underlagt taushetsplikt om arbeidsforhold.

En annen konspirasjon 2TV satt fokus på, er hva som faktisk skjedde da World Trade Center i USA ble angrepet og raste sammen 11. september 2001 (3/2009, 2/2011). I 2TV antydes det at noen andre enn terrorister og al-Qaida kan ha vært de virkelig ansvarlige for hele katastrofen og at flyangrepene mot tvillingtårnene kan ha vært en scenisk avledningsmanøver for å påvirke opinionen.

Anbefales

VOF og 2TV har store likheter ved at begge søker sannheten, tør å skrive om kontroversielle emner, fokuserer på årsaker til problemer og årsaksrettede tiltak og et sterkt ønske om å bistå folk som ikke får hjelp i det offentlige helsevesenet. Dette handler om informasjon om hva man bør spise, hvilke kosttilskudd man bør ta, øvrige livsstilvalg og hvilke terapier som ut fra forskning og erfaring er lovende for ulike tilstander.

Er du leser av VOF, antas det at du vil bli stimulert av 2TV. Du blir sikkert ikke overbevist om alt som står, men det er ikke poenget. Det er viktig å la seg eksponere for synspunkter og vinklinger man sjelden får gjennom aviser og fjernsyn, ikke minst av den politiske snerten som regelmessig framkommer i 2TV. Jeg hadde i hvert fall stort utbytte av fjorårets påskelektyre.

Abonnement

Et abonnement omfatter fem hefter per år og koster SEK 190. I tillegg får man som ny abonnent ett nummer fra foregående år. Totalprisen blir SEK 219. Det går også an å kjøpe eldre hefter. Abonnement går via nettsiden: www.2000taletsvetenskap.nu. Der får man også anvisninger om hvordan man enkelt betaler over grensen med norske kroner.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner