Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2010 > Tinnitus grunnet mobiltelefonbruk

Tinnitus grunnet mobiltelefonbruk

Forekomsten av øresus (tinnitus) øker i befolkningen i industrialiserte land. Støyindusert hørselstap, hodeskader og medikamenter som er giftige for øret, er noen kjente årsaker til lidelsen, men forklarer ikke alt. Årsaken til en betraktelig andel av pasientenes plager er ukjent. En ny, østerriksk studie avdekker at stor og langvarig bruk av mobiltelefon kan være en hittil ukjent faktor. Hundre pasienter med tinnitus der årsaken var ukjent, ble sammenliknet med en kontrollgruppe uten øresus. Risikoen for å utvikle tinnitus var økt for pasienter som hadde brukt mobiltelefon i mer enn fire år.

Forskerne mener at det er lav sannsynlighet for at den økte risikoen forbundet med mobiltelefoni, skyldtes tilfeldigheter. I artikkelen diskuterer de en rekke mulige forklaringer på hvordan slik stråling kan gi tinnitus, bl.a. at sentrale deler av ørets indre deler absorberer mye av energien fra mobiltelefoner. Den nye studien underbygger tidligere anekdotiske rapporter som forbinder tinnitus med mobiltelefonbruk, men peker på at mer forskning trengs før man kan si sikkert hvorvidt dette dreier seg om en årsakssammenheng. IM

Kilde:Hutter H-P, Moshammer H, Wallner P mfl. Tinnitus and mobile phone use. Occup Environ Med 2010 (doi: 10.1136/oem.2009.048116).

You may also like
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar