Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros

Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros

Dette skjer basert på føre-var-prinsippet for å redusere eksponering av barn for potensielt helseskadelig stråling.

Tekst Iver Mysterud    Foto Shutterstock

 

Den daværende kypriotiske ministeren for utdanning og kultur, Christ Chatziathanasiou, utstedte 31. januar 2017 en forordning for å beskytte barn mot stråling fra trådløse installasjoner i skoler og barnehager. I resolusjonen rettet mot ledere i barnehager og grunnskoler  anbefalte ministeren bruk av føre-var-prinsippet og å sette inn forebyggende tiltak for å redusere eksponeringen av barn på skoler og i barnehager., Forordningen krevde at alle trådløse nettverk skulle bli deaktivert i alle offentlige barnehager på Kypros. Når det gjelder barneskoler, oppfordret ministeren kun å bruke trådløse nettverk administrativt, og ministeriet vil ikke installere mer trådløst utstyr i skolene.

Der skoler og elever velger å bruke trådløse nettverk, må de installere brytere slik at de trådløse tilgangspunktene kan være slått av når det ikke er i bruk. Videre må skolene oppnå samtykke fra foreldre og verger for å tillate barn å delta i aktiviteter der det brukes trådløs teknologi.

Kilder:

Annonse:

1. http://ehtrust.org/wp-content/uploads/Egkyklios-Jan-17.pdf (11.1.2018).

2. Cyprus reduces WiFi in schools. EMR and Health 2017; 13 (2): 6. http://www.emraustralia.com.au/LiteratureRetrieve.aspx?ID=143672 (11.1.2018).

You may also like
Jevninger
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar