Skip to main content

Trær skadd av basestasjoner

Stråling fra basestasjoner for mobiltelefoni ser ut til å kunne skade trær. En forskergruppe undersøkte skader på trær i to tyske byer mellom 2006 og 2015. De noterte uvanlige eller uforklarlige skadde trær og målte samtidig eksponering for stråling fra basestasjoner de samme stedene. I 2015 målte de også stråleksponering i 1,5 meters høyde i forskjellige retninger på 144 målepunkter i gater og parker i de samme byene. De valgte ut 60 skadde trær, i tillegg til 30 tilfeldig valgte trær og 30 trær i områder med lav stråling. De fant at de sidene av trærne som vendte mot basestasjonene, hadde mer omfattende skader enn på motsatt side av trærne. Deler av trærne med høyest eksponering hadde mest skader, og i områder med lite stråling fant de ingen skader. Forskerne konkluderte at stråling fra basestasjoner kan være skadelig for trær. IM

Kilde:

Waldmann-Selsam C, Balmori-de la Puente A, Breunig H mfl. Radiofrequency radiation injures trees around mobile phone base stations. Science of the Total Environment 2016; 572: 554–9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27552133


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner
LES OGSÅ  Hardtslående toppforsker får sparken