Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Trær skadd av basestasjoner

Trær skadd av basestasjoner

Stråling fra basestasjoner for mobiltelefoni ser ut til å kunne skade trær. En forskergruppe undersøkte skader på trær i to tyske byer mellom 2006 og 2015. De noterte uvanlige eller uforklarlige skadde trær og målte samtidig eksponering for stråling fra basestasjoner de samme stedene. I 2015 målte de også stråleksponering i 1,5 meters høyde i forskjellige retninger på 144 målepunkter i gater og parker i de samme byene. De valgte ut 60 skadde trær, i tillegg til 30 tilfeldig valgte trær og 30 trær i områder med lav stråling. De fant at de sidene av trærne som vendte mot basestasjonene, hadde mer omfattende skader enn på motsatt side av trærne. Deler av trærne med høyest eksponering hadde mest skader, og i områder med lite stråling fant de ingen skader. Forskerne konkluderte at stråling fra basestasjoner kan være skadelig for trær. IM

Kilde:

Waldmann-Selsam C, Balmori-de la Puente A, Breunig H mfl. Radiofrequency radiation injures trees around mobile phone base stations. Science of the Total Environment 2016; 572: 554–9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27552133

You may also like
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar