Skip to main content

–Transtudien befester at statens anbefaling for vitamin D er altfor lav!

Transtudien bør være siste spikeren i likkista for statens anbefaling om at det er nok med daglige tilskudd på 10 mikrogram av vitamin D.

Tekst John Enebak, les mer fra John her.
Artikkelen ble først publisert på hemali.no – Helse, Mat & Livsstil

Lederen for Transtudien, forsker Arne Sørås, sier til avisen Dagens Medisin at han ikke kunne tro sine egne øyne da han leste resultatene fra studien.

Transtudien beviser at statens anbefaling “10 mg vitamin D er nok som daglig tilskudd av D-vitamin” er feil! Studien er bare enda en i en rekke studier som ikke viser noen som helst effekt av daglige doser på 10 mg vitamin D på noe som helst.


En lederartikkel i BMJ setter Transtudien og en annen britisk studie i perspektiv.


Hvorfor det skal være nødvendig med enda en studie for å bevise dette, kan vi bare undre oss over. Slik sett er Transtudien bare tull: At statens anbefaling om daglige tilskudd med 10 mg vitamin D har null effekt, visste vi fra før.
Helsedirektoratet om anbefalt dosering av vitamin D: – Vi følger WHO

Magre resultat av Transtudien

Selv om resultatene fra studien er magre, bare én prosent av deltakerne fikk målt effekten av trantilskuddet, viser de liten eller ingen virkning av daglig tilskudd av 10 mg vitamin D:
I gjennomsnitt fikk deltakerne som tok tran etter seks måneder økt D-vitaminnivået i blodet med bare 6,5 prosent. Nivået av vitamin D hos deltakerne som ble smittet av covid-19 ble ikke målt.

Når forskerne bastant konkluderer at D-vitamintilskudd ikke forebygger infeksjoner med luftveisvirus, er det altså med grunnlag i en studie der ingen av deltakerne i utgangspunktet hadde D-vitaminmangel. Og virkningen av tran viste minimal effekt på D-vitaminnivået.

LES OGSÅ  Er oppdrettslaks like sunn som vill laks?

Den daglige anbefalingen trolig altfor lav

Transtudien gir bare enda en grunn til å spørre: Er 10 mg som daglig D-vitamintilskudd for lite til å endre noe som helst? Hvis vi sammenligner resultatene fra Transtudien med to store samlestudier som har blitt omtalt i media de siste ukene, er det god grunn til å stille spørsmålet.

En samlestudie med 49.419 deltakere, som ble omtalt av FHI 31. august i år, konkluderer stikk imot Transtudien: D-vitamin i doser fra 10 – 25 mg vitamin D kan forebygge luftveisinfeksjoner inntil ett år. 10 mg vitamin D eller mindre viste liten eller ingen effekt.

En ny finsk samlestudie med 53.235 deltakere undersøkte effekten av D-vitamintilskudd på depresjoner. Forskerne analyserte 41 studier og fant i utgangspunktet stor uenighet.

Doseringen har stor betydning

Da de finske forskerne analyserte hvor store doser som ble brukt i studiene, fant de forskjell: Studier som brukte mer enn 50 mg vitamin D som daglig tilskudd viste positiv effekt. Studier som brukte mindre enn 50 mg vitamin D viste liten eller ingen virkning.

Spørsmålet som forskerne bak Transtudien egentlig stiller, er om D-vitamintilskudd har effekt på immunforsvaret. Det har vært vist i vitenskapelig litteratur i 40 år at D-vitamin har biokjemisk effekt på immunceller: D-vitamintilskudd er råvaren til hormonet som styrer produksjonen av immunceller. Hvis vi har for lite D-vitamin i blodet, blir produksjonen av immunceller hemmet. Immunforsvaret virker ikke uten vitamin D.

Ikke forsket på hvor høy doseringen bør være for å bekjempe virus

Hvor høyt D-vitaminnivå som trengs for å sette immunforsvaret i stand til å bekjempe luftveisvirus, er det aldri forsket på. Er det nok å øke D-vitaminnivået med 4 nmol/L blant folk som ikke har D-vitaminmangel for å kunne måle endring i effekten på immunforsvaret? Ifølge Transtudien er svaret et rungende nei.

Kanskje forskerne bak Transtudien skulle ha forsøkt større tilskudd enn det vi finner i tran? Eller kanskje forsøkt tran som tilskudd til folk med D-vitaminmangel? Eller kanskje testa D-vitamintilskudd uten å bruke A og E-vitamin som placebo?

LES OGSÅ  Lite omega-3-fettsyrer ved depresjon og angst

Én ting har Transtudien likevel vist: Å ta tran som D-vitamintilskudd har ingen effekt for folk som ikke har D-vitaminmangel.


Fagredaktør Iver Mysterud
Iver Mysterud er fagredaktør i Helsemagasinet

Dr. Iver Mysterud, fagredaktør i Helsemagasinet, kommenterer:
– De fleste helsebevisste mennesker tar tran primært for å få i seg langkjedete omega-3-fettsyrer, ikke vitamin D. Og tar en langt høyere dose vitamin D i tillegg. En tidligere studie der deltakerne i en gruppe fikk tilført 100 000 µg vitamin D, viste redusert dødelighet av covid-19 hos eldre etter 14 dager.


Dr. Fedon Lindberg: – Omega 3 forebygger ikke infeksjon

Dr. Fedon Lindberg:
– Omega 3 er ikke forventet å forebygge infeksjon. Og definitivt ikke med den lave dosen tran, den inneholder kun 18 prosent EPA/DHA. Vi vet heller ikke hvor mye omega 3 forsøkspersonene hadde til å begynne med.

– Denne studien undersøkte om vitamin D kunne forebygge at man ble smittet, ikke om de ble syke og hvor syke de ble. Vitamin D kan ikke forebygge at man får i seg virus hvis man blir eksponert. Spørsmålet er om man blir syk av det, og hvor syk.

– Også den ovennevnte studien, med mindre det har gått meg forbi, undersøkte ikke hvor høyt blodnivå selv en større dosering på 3200 enheter ga. Min erfaring er at noen trenger vesentlig høyere doser, ikke minst de som er overvektig. Det er jo halvpart av voksne. Og så viser det seg at de som ble undersøkt i stor grad var allerede vaksinert mot Covid.

– Vitamin D i dosen tran som ble gitt er latterlig lav. Studien viser heller ikke nivået av vitamin D hos forsøkspersonene før eller etter studien. Hvis man har lavt vitamin D nivå til å begynne med, skal det svært høy dose vitamin D til for å få optimalt nivå for immunforsvaret, skriver Fedon Lindberg i en e-post til Hemali. Les mer fra Fedon Lindberg om vitamin D.

Fedon om optimalt nivå av vitamin D

 • Et optimalt vitamin D-nivå er en av de absolutt beste strategiene for å unngå alle typer infeksjoner.
 • Mangel på vitamin D er mest sannsynlig en sterkt medvirkende årsak til sykdom av sesonginfluensa og mange andre infeksjoner.
 • Det er meget trolig at dette gjelder også coronaviruset.
 • Jeg oppfordrer deg å sjekke vitamin D-nivået ditt (25-OH Vitamin D).
 • Normalt blodnivå, er 50-150nmol/l. Det er meget vanlig å ha uheldig lavt blodnivå av vitamin D. Det optimale vitamin D nivået for å sikre best mulig immunforsvar ser ut til å ligge på 80-150 nmol/l.
 • Det skal mye til før vitamin D kommer opp på toksisk (giftig) nivå (over 250 nmol/l) som resultat av store doser med tilskudd.
 • Få matvarer inneholder vitamin D. Det er heller ikke meningen, fordi Vitamin D er egentlig ikke et vitamin, men et hormon.
 • Det produseres i huden vår fra kolesterol når den kommer i kontakt med sollys.
LES OGSÅ  Deilig fett – energigivende, livsnødvendig… men likevel fryktet

Fakta om Transtudien

 • En norsk studie med 34.601 deltakere som foregikk mellom 10. november 2020 og 2. juni 2021.
 • Halvparten av deltakerne skulle ta ei skje tran pr. dag i inntil seks måneder. Den andre halvparten skulle ta ei skje maisolje tilsatt A og E-vitamin:
 • For placebo, 5 mL of corn oil contained about 15.8 µg of vitamin A and 3.8 mg of vitamin E
 • Sitat fra Transtudien:
 • “Forskerne bak transtudien sier selv at de ikke aner om tilskudd med vitaminene A og E kan ha maskert evt. virkning av vitamin D.
 • Målet med Transtudien var å finne ut om en lav dose D-vitamin kan beskytte mot covid-19 eller andre luftveisinfeksjoner.”

Punkter fra Transtudien

 • 342 (trehundreogførtito) av 34.601 deltakere fikk målt D-vitaminnivå i løpet av studien med tilsendt selvtest. Målingene fra de 342 deltakere (1% av deltakerne) er grunnlaget for de vitenskapelige resultatene fra Transtudien.
 • Laveste D-vitaminnivå som ble målt hos deltakerne ved oppstart av Transtudien var 52,2 nmol/L. Ingen av deltakerne hadde D-vitaminmangel i utgangspunktet.
 • Deltakerne som fikk tran økte etter seks måneder D-vitaminnivået i blodet med 4,4 nmol/L (6,5%) i gjennomsnitt.Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner