Skip to main content

Vi trenger flere negative ioner

I fortidsmiljøet levde vår forgjengere i nær kontakt med natur. De gikk barbeint og pustet inn frisk luft som inneholdt et relativt overskudd av negative ioner, særlig ved vassdrag/fosser, på fjellet og i skogen. I vår tid arbeider og lever de fleste i luftkjølte rom, sitter i biler og går omkring i bystrøk hvor lufta er dominert av positive, sykdomsframkallende ioner. Mange kan derfor ha stor nytte av apparater som sender ut negative ioner i bilen, på kontoret og for eksempel på soverommet.

Tekst Dag Viljen Poleszynski     Foto Ionex

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Kort fortalt»] Ioner er negativt eller positivt ladde partikler som finnes over alt i miljøet.
Alle livsformer er avhengig av elektriske signaler i form av ioner.
Jorda og ionosfæren fungerer som en kondensator som utveksler ioner.
Jordoverflaten har negativ ladning og tiltrekker seg positive ioner.
Bystrøk, transportmidler og innemiljøer har som regel mangel på negative ioner.
Negative ioner dannes ved fossefall og nåletrær og stiger opp.
Negative ioner er helsebringende og kan lages i små apparater til hjemmebruk.[/gdlr_box_icon]

Den slovenske forskeren og gründeren Lorena Leonardos er en pioner i utvikling av negative ionegeneratorer. Hun etablerte firmaet Potencial i 1990 og videreførte arbeidet da hun startet et selskap som spesialiserte seg på å utvikle og markedsføre luftionisatorer i 2002 under merkenavnet IONEX. Målet var å framstille et rimelig, lydløst og effektivt apparat for å generere negative ioner til lufta i ulike miljøer. Derfor utførte selskapet en rekke studier og tok etter hvert patent på sine små apparater, som de nå produserer i følgende varianter:

● IONEX – den kraftigste, minste og fullstendig lydløse romionisatoren på markedet (230 V)
● en ionisator til bruk i privatbiler og kommersielle kjøretøy (busser, tog) tilpasset 12/24 V, for montering på dashbordet (plugges inn i sigaretttenneren)
● en ionisator for innstallering i nye biler
● en ionisator for oksygenmasker til sykehus til bruk i postoperativ rehabilitering av hjertepasienter som trener seg opp på ergometersykkel
● et element til bruk i luftsirkulasjonssystemer (air conditioning) i større bygninger
● et ioniseringskammer tilpasset pasienter som lider av allergier, astma, høyt blodtrykk og andre tilstander
● en ionisator til bruk i lydstudioer for å bedre lydkvaliteten på opptak og lydutstyr
● en ionisator til bruk i badstuer med full effekt ved temperaturer inntil 100 grader for å gi bedre opplevelse og utbytte av badstubad

Ifølge produsenten danner deres ionisatorer flere negative ioner enn alle andre produkter på markedet. IONEX har godkjenning fra an rekke testinstitusjoner både i Slovenia og Tyskland.

Hvorfor trenger vi negative ioner?

Alle levende vesener fungerer ved hjelp av elektriske signaler og biokjemiske prosesser, hvilket også gjelder mennesket. Uten et overskudd av elektroner stanser livet opp, og livets fine balanse gjør at selv små forskyvinger i det relative forholdet mellom positive og negative ioner eller molekyler har avgjørende betydning for vår helse.

LES OGSÅ  Norskutviklete supersko for bedre folkehelse

Luftkvaliteten i bysamfunn står i sterk kontrast med vår evolusjonære tilpasning til ren luft, som har overskudd av negative ioner. Forskning har vist at overvekt av negative ioner i lufta, hvilket betyr at man puster inn elektronoverskudd, er av fundamental betydning for cellenes stoffskifte og alle vitale funksjoner i kroppen. En frisk organisme har overskudd på elektroner (slik negative ioner har), og blodet og kroppsvæskene er stort sett basiske med pH omkring 7,42 (blod), med væsken i magesekken som unntak. Der er det stort overskudd av syre, og pH kan bli så lav som 1–2, en nødvendighet for å starte nedbrytningen av proteiner til peptider og enkle aminosyrer. Lokal smerte og feilfunksjon kjennetegnes av elektronunderskudd, hvilket er grunnlag for en rekke elektromedisinske apparater som kan tilføre elektroner og dermed framskynde helbredelse og redusere smerte.

Negative ioner påvirker blant annet følgende kroppsfunksjoner:

● luftveiene, inkludert færre forkjølelser og infeksjoner
● nervesystemet, ved redusert nivå av stresshormoner
● bedre funksjon av skjoldkjertelen
● gir økt vitalitet
● bedre konsentrasjonsevne
● lavere histiaminnivåer, som fører til mindre allergi, astma, bronkitt og høysnue
● mindre smerte fra migrene, sår og forbrenninger
● regulering av hjertefrekvens og blodtrykk
● bedre regulering av alle indre organer

Når man puster inn et overskudd av negative ioner, får man en følelse av velvære, akkurat slik mange føler det etter et tordenvær med lyn og kraftig regn. Da er lufta ren og full av negative ioner. Ionisatorer fjerner alle slags lukter og små partikler som ”henger” i lufta, inkludert støv, sigarettrøyk, bakterier, virus, avføring fra midd, ulike allergener osv. Grunnen til at dette skjer, er at negative ioner er ustabile og umiddelbart etter at de sendes ut fra ionisatoren, fester seg til partikler i lufta og tvinger dem til å ”lande” på gulvet. På denne måten renser de lufta uten bruk av filtre. Dette kan man observere om man med en sterk lommelykt sender en lysstråle gjennom rommet foran ionisatoren.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Hva er negative ioner?»]Jorda er omgitt av et ”elektrisk skall” kalt ionosfæren, et område i atmosfæren som strekker seg fra omkring 60 til mer enn 500 kilometers høyde. Jordas overflate og ionosfæren danner til sammen en enorm kondensator med motsatte ladninger som konstant danner og ødelegger negative ioner. Jordoverflaten er negativt ladd og tiltrekker seg positive ioner, og negative ioner som dannes ved fossefall og nåletrær stiger oppover.

Ioner er elektrisk ladde partikler (positive og negative) som svever i atmosfæren og dannes og påvirkes av kosmisk og UV-lys, røntgen- og gammastråler, værfenomener som vind og storm, radioaktive utslipp, månefaser og til og med oppdeling av vanndråper. Det elektriske potensialet mellom ionosfæren og jorda er omkring 350 000 V, og dette forårsaker turbulens i atmosfæren, noe som blant annet i gjennomsnitt fører til 100 lynnedslag/s hele døgnet![/gdlr_box_icon]

Fjerner ørsmå partikler

Selv gode filtre klarer ikke å fjerne ørsmå partikler med et tverrsnitt ned mot 0,01 mikrometer (1 mikrometer = 1/1 000 millimeter eller 10-6 meter) eller 10 nanometer, slik en ionisator gjør. De beste hepafiltrene klarer bare å fange opp partikler i en størrelse ned til 0,1 mikrometer eller 10 ganger større. Det betyr at vi ved hjelp av en ionisator kan unngå at lufta inneholder  nær sagt alle partikler og sykdomsframkallende mikroorganismer, fordi de faller til bakken når negative ioner fester seg på dem. Dette gjør at gulv og vegger blir litt skitnere enn ellers, men i motsetning til lungene våre, kan de vaskes.

LES OGSÅ  Bilforurensning koblet til hjerteinfarkt

IONEX sender ut 45 millioner negative ioner per ml (cm3) hvert sekund eller 162 milliarder ioner i timen (45 millioner/s x 3600 s). Et kontorrom på 12 m2 (3 x 4 x 2,4 m) eller 28,8 m3 får i løpet av en arbeidsdag på 8 timer følgelig tilført omkring 5,625 milliarder ioner per m3 eller 5,625 millioner negative ioner per cm3 (ml). Selv om luftsirkulasjon reduserer konsentrasjonen, gir dette et betydelig bidrag til en gunstig ionebalanse, jf. tabellen som viser konsentrasjonen av negative ioner i miljøet.

Naturens ionebalanse

Samspillet mellom naturkreftene gjør at positive og negative ioner befinner seg på ulike steder og tidspunkter, samtidig som de tiltrekkes av motsatt polaritet (se egen ramme). Målinger av ionekonsentrasjonen i luft viser at områder hvor man føler seg vel, inneholder store mengder negative ioner, mens et overskudd av positive ioner gjør at man føler seg uvel.

Etterfølgende oversikt viser antallet negative ioner i luft ulike steder i miljøet.

Påviste effekter av negative og positive ioner på menneskers helse

Område/organ

Negative ioner

Positive ioner

Nervesystemet

Avslappende

Oppkvikkende

Tretthet

Motvirker

Øker

Blodtrykk

Regulerer

Øker

Pulsrate

Demper

Øker

Oksygenopptak

Øker

Reduserer

Balanse

Forbedrer

Forringer

Stoffskiftet

Stimuleres

Reduseres

Smerter

Demper

Forverrer

Allergier

Demper

Forverrer

Tett nese

Reduserer

Øker

Generell allmenntilstand

Bedrer

Reduserer

Negative ioner i ulike områder

Område

Negative ioner/cm3

Ved fosser

10 000–100 000

I huler

20 000

På fjellet

4 000

Skogområder

2 000

Bystrøk

100–300

Under en storm

2 500

Før en storm

800

Industriområde

90–100

Kontorer, hjemme

20–50

Inni lukket kjøretøy

5

Det skulle være åpenbart at friluftsliv kan ha en gunstig effekt på vår helse, ikke bare fordi det kan gi ro i sjela, mosjon og sosialt samvær. Mennesker puster inn omkring 10 000 liter luft hvert døgn, inkludert 10–20 milliarder ioner med begge ladninger. Ioner trenger også inn i kroppen gjennom huden, der dendritter (utløpere som leder nerveimpulser) fungerer som mottakere i punkter som brukes innen akupunktur.

Dyr som lever i rom med et minimum av negative ioner, blir syke og dør lenge før sin naturlige livslengde. Mennesker lever lengre, men mister gradvis funksjonalitet, jf. følgende tabell over påviste effekter av ioner på mennesker.

Disse effektene er funnet både av erfaring gjennom århundrer og nyere forskning. Allerede siden den greske filosofen Hypokrites1 (450–330 f.Kr.) var mennesker kjent med at vær og klima kunne påvirke utviklingen av ulike lidelser. Det er derfor ingen nyhet at slike faktorer påvirker alt liv på jorda.

Forskning

Nyere tids forskning på elektriske fenomener startet på midten av 1700-tallet, da flere fysikere viste i kontrollerte eksperimenter at det fantes nære forbindelser mellom naturlig elektrisitet i lufta og levende vesener. Like før 1890 oppdaget forskere at atmosfærens elektriske partikler fordeler seg på positive og negativt ladde gassmolekyler og molekyler uten ladning. Allerede den gangen startet diskusjonen om inneluftas mulige negative påvirkning på helsa.

De første eksperimentene med inhalert luft ble utført i Japan i 1938, der forskere studerte 40 personer i alderen 18–40 år i et lukket rom mens konsentrasjonen av negative ioner gradvis ble mindre. Forsøkspersonene opplevde etter hvert alt fra hodepine, balanseproblemer og svette til angst, og noen fikk langt lavere blodtrykk enn normalt. Alle klagde over at lufta føltes tung og ”død”.

LES OGSÅ  For mye nytt, for lite av det vi er vant til

Leonardos gjennomgår på 48 sider en rekke studier fra 1955 til 2005 og viser til resultater fra medisinsk bruk av ionisatorer på en rekke indikasjoner. Hun beskriver deretter ”syk bygning”-syndromet forårsaket av forurenset luft innendørs. Dette forsterkes av at lufta i bystrøk stadig er blitt dårligere. For eksempel viser målinger nær San Francisco at antallet negative ioner i gjennomsnitt var mindre enn 80 per cm3, bare 10 prosent av konsentrasjonen påvist i et av byens boligstrøk – som heller ikke var særlig høyt, jf. tabellens tall for naturlige ionekonsentrasjoner.

Nyttige apparater

Boka oppgir 20 sider med kildehenvisninger, som viser mangel på nyere studier. IONEX og Lorena Leonardos ble i 2011 tildelt en slovensk pris for sine apparater, som Helsemagasinet selger på sine nye nettsider. Vi anbefaler både versjonen til innebruk (kontor, soverom) og en til montering i bilen (kobles til sigarettenneren) og har kjøpt inn 100 elektroniske tannbørster. Sistnevnte renser tennene ved hjelp av en elektrisk strøm som skrus på når tannbørsten er våt og stryker over tennene. Børsten blir negativt ladd og fjerner effektivt plakk uten bruk av tannkrem. Disse vil selges for kr 250/stk., men vil stort sett brukes som vervepremie på messer og liknende.

Vi anbefaler alle som ønsker å sette seg godt inn i betydningen av negative ioner for helsa å lese boka til Lorena Leonardos, som vi også selger i vår nettbutikk for kr 250 pluss frakt, eventuelt på messer.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om bokforfatteren»]Lorena Leonardos fra Slovenia har studert arkitektur og ingeniørfag og arbeidet i statlige selskaper inntil hun startet egen virksomhet, først med selskapet Potencial i 1990. I 2002 opprette hun IONEX, som drives som familievirksomhet da sønnen Lorenzo ble med i selskapet, og datteren Lin ble ansatt i 2009 som juridisk rådgiver og hennes mann Lan deltar også i forretningsvirksomheten.

Leonardos praktiserer alternativ medisin, driver allsidig idrett, er yogainstruktør og åndelig veileder i tillegg til å være oppfinner og forretningskvinne. Hun har en rekke patenter for  ioniseringsapparater til luft for biler, kontor- og hjemmebruk, et ioniseringskammer, en oksygenmaske med innebygd ionisator og patenter for eksempel innen avslapningsteknologi. Hun og familien bor i Ljubljana, Slovenia. Nettside www.ionex.si og epost ionex@ionex.si.

Forfatter: Lorena Leonardos
Tittel: Negative ions as a method of healing. Evidence by scientific institutes worldwide.
Utgiver: Ionex d.o.o., Ljubljana, Slovenia
Utgivelsesår: 2016 (136 sider)
ISBN: 978-961-90434-2-4
Pris: Heftet kr 250 (vof.no)[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1.  http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Hypocrites


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner