Skip to main content

Trenger vi vaksiner mot koronavirus?

Myndighetene i de fleste land satser på massevaksinering av befolkningen for å oppnå ”flokkimmunitet” mot koronavirus, det vil si at 70–80 prosent må vaksineres. En rekke fagfolk har kritisert en slik ensidig satsing fordi det ikke er mulig å få pandemien under kontroll kun ved ett tiltak fordi viruset stadig muterer og opptrer i nye varianter. Særlig oppmerksomhet er viet injisering av mRNA i nanopartikler, som representerer en helt ny teknologi.

Tekst Dag Viljen Poleszynski

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Kort fortalt

Myndighetene i mange land satser ensidig på at vaksiner skal gjøre befolkningen immun mot koronavirus, slik at fortsatt nedstengning blir unødvendig.
Mange forskere er skeptiske fordi de mener at alvorlige bivirkninger vil overstige en framtidig gevinst og at nødvendige sikkerhetsdata ikke foreligger.
Leger og andre som slår alarm om bivirkninger, risikerer å miste stillingen.
Professor i medisinsk mikrobiologi Sucharit Bhakdi tilrår all stans i vaksinering mot covid-19, begrunnet med at særlig mRNA-vaksiner kan utgjøre en fare.
Bhakdi mener at vi best beskyttes ved å styrke vårt medfødte og ervervede immunsystem.
Hver enkelt kan selv uten myndighetenes hjelp bidra til et mer effektivt immunforsvar og slik unngå alvorlig sykdom etter smitte av koronavirus.

Tre forskere kritiserte 24. juni 2021 i tidsskriftet Vaccines bruken av vaksiner uten at nødvendige data om sikkerheten foreligger.1 De hentet inn rapporterte bivirkninger til EUs medisindirektorat (EMA) og Det nederlandske nasjonalregisteret (LAREB; lareb.no) og brukte data for antallet nødvendige vaksinerte (NNTV) fra en stor israelsk studie for å beregne effekten av vaksinering. De fant at NNTV var 200–700 for å forhindre ett covid-19-tilfelle med Pfizers mRNA-vaksine, mens NNTV for å forhindre ett dødsfall var 9 000–50 000 vaksiner med 16 000 som beste estimat.

Antallet bivirkninger var rapportert å være 700 per 100 000 vaksiner, hvorav 16 alvorlige bivirkninger, hvorav vel 4 per 100 000 døde. For hvert 3. dødsfall som forhindres av vaksinering, må man samtidig regne med at to forårsakes av vaksineringen. Forskerne konkluderte at dette tilsier at myndighetene bør revurdere vaksinepolitikken.


Forskernes kritikk gikk ikke upåaktet hen og førte til at Vaccines 2. juli trakk tilbake artikkelen2 etter å ha mottatt kritikk fra vaksinetilhengere. Ifølge to av forfatterne representerer dette et klart brudd på den etiske standarden for god publikasjonspraksis.3 De viser til komiteen for etisk publisering (COPE), som tidsskriftet er medlem av, og hevder at Vaccines brøt sine egne etiske regler ved å nekte publisering av forskernes svar til kritikken. 

Årsaken til at artikkelen ble trukket, viste seg å være at seks av redaktørene, alle tilknyttet etablerte institusjoner, først i sosiale medier og deretter i Science, truet med å gå av dersom ikke den omtalte artikkelen ble trukket tilbake.4 En av redaktørene var med i en gruppe som utviklet en vektorvaksine, mens en annen hadde mottatt penger fra vaksineindustrien eller Bill og Melinda Gates-stiftelsen, som er aktiv i vaksinekampanjen og sponser utgiveren av tidsskriftet. 

Vi anbefaler å lese forfatternes saklige svar på kritikken de mottok etter artikkelen, som ifølge nyhetsbrevet WDDTY aldri burde vært trukket.5 Vi anbefaler også å lese en detaljert gjennomgang av NNTV-metodikken i Mercolas nyeste bok.6:129–31

Flere vaksinevarianter

Den første covid-19-vaksinen som ble godkjent av USAs mat- og legemiddelverk (FDA), var utviklet av Pfizer, som anbefales fra 12 år og eldre. Teknologien er basert på mRNA eller budbringer-RNA (RNA: ribonukleinsyre, en del kopiert fra DNA). Moderna fikk godkjent en vaksine med samme teknologi som Pfizer en uke etter Pfizer, anbefalt for alle over 17 år.7

Begge disse anbefales brukt i Norge.8 AstraZeneca og Janssens vektorvaksiner er godkjente, men anbefales ikke av Folkehelseinstituttet (FHI).

LES OGSÅ  Viktig grunnforskning på vaksiner forsøkt stoppet

WHO endrer definisjonen på ”flokkimmunitet”

Før innføring av vaksiner var ”flokkimmunitet” ensbetydende med immunitet utviklet som følge av tidligere infeksjon, slik som for eksempel er tilfellet med barnesykdommer som meslinger og kusma. Slike sykdommer gir gjerne varig immunitet. Verdens helseorganisasjon (WHO) posterte denne oppfatningen i juni 2020, da definisjonen var som følger:7:148

Flokkimmunitet er den indirekte beskyttelsen fra en smittsom sykdom og som skjer når en befolkning er immun enten ved hjelp av vaksinering eller immunitet utviklet som følge av tidligere infeksjon.

I oktober 2020 oppdaterte WHO sin definisjon til:7:149

”Flokkimmunitet”, også kjent som befolkningsimmunitet, er et begrep brukt for vaksinering, der en befolkning kan bli beskyttet mot et visst virus dersom en terskel for vaksinering blir oppnådd.

En slik endring av definisjonen har stor betydning fordi den trekker oppmerksomheten bort fra hvordan menneskets medfødte og opptrente eller ervervede immunitet fungerer og kan stimuleres. Dette er tema for en egen artikkel.

Bivirkningsrapport på sosiale medier

Kvinner i ulike land har delt erfaringer etter å ha mottatt Pfizer-vaksinen. Fra Australia rapportert Elle Marshall på TikTok at hun hadde fått større bryster etter vaksinering og fikk 15 millioner følgere. Flere bekreftet hennes opplevelse.9 Marshall hevdet at hun hadde brukt bh-størrelse A hele voksenlivet, men at brystene vokste nesten to størrelser etter vaksinen.

Ifølge det australske helsedirektoratet er hovne lymfeknuter en ”mindre vanlig” bivirkning av Pfizer-vaksinen. I USA rapporterte leger at noen kvinner hadde bestilt mammografi fordi de forvekslet opphovningen av lymfene med kreft. En lege ved Universitetet i California San Francisco anslo at mange hundre ville få slike bivirkninger.

blodpropp
Bhakdi mener at mRNA-vaksiner utgjør større fare enn nytte og at slike vaksiner kan føre til autoimmunreaksjoner i blodbanen og dannelse av livstruende blodpropper.

Uredd kanadisk lege

Den kanadiske nettsiden Global Research publiserte 15. juli 2021 en artikkel om legen Charles Hoffe, som i 28 år har praktisert i Britisk Columbia.10 Etter 900 injeksjoner med Modernas mRNA-vaksine registrerte han en rekke alvorlige bivirkninger, inkludert flere dødsfall. Hans alarm førte til at de medisinske myndighetene utstedte forbud mot videre uttalelser og avskjedigelse fra det lokale sykehuset. Hoffe mistet dermed halvparten av inntekten. Han lot seg imidlertid ikke målbinde og viste til at blodproppene, som media framstilte som sjeldne, bare gjelder de proppene som er store nok til å vises med CT-skanning og MRI og som kan føre til hjerneslag. Legen hadde imidlertid identifisert små blodpropper som ikke vises med slike teknikker hos 62 prosent av pasientene. Slike propper skader deler av hjernen, ryggmargen, hjertet og lungene, og skadene kan ikke repareres.

Hoffe fikk delvis støtte av en kanadisk gruppe med deltakere fra hele Canada, der også medlemmer av Canadas offentlige helsedirektorat (PHAC) deltar. Tross tilknytningen til myndighetene innrømmet de at alvorlig skade etter vaksiner kan forekomme. I tråd med dette bevilget regjeringen Cd$800 000 til en gruppe som overvåker vaksiner, til å identifisere skader og reaksjoner i 10 provinser.

Advarer mot mRNA-vaksiner

Ifølge den thai-tyske professoren Sucharit Bhakdi11 (f. 1946) er de fleste allerede immune mot covid-19, og vaksiner med mRNA vil føre til flere alvorlige bivirkninger enn om man ikke velger slik genterapi. Han gir en enkel forklaring på hvordan immunsystemet fungerer i et foredrag som kan lastes ned fra nettet.12

En ”faktasjekk” av en journalist publisert i USA today finansiert av Facebook avviser imidlertid Bhakdis påstander.13 Bhakdi mener at mRNA-vaksiner utgjør større fare enn nytte og at slike vaksiner kan føre til autoimmunreaksjoner i blodbanen og dannelse av livstruende blodpropper. Journalisten forsøker å svekke Bhakdis argumenter ved å vise til at en nettside forbundet med QAnon har vist til hans advarsler. Bhakdi er kritisk til nytten av masker og advarer folk om å ta en tredje eller fjerde mRNA-vaksine fordi dette kan bidra til økt global dødelighet.

Sucharit Bhakdi

Professor Bhakdis foreldre var diplomater fra Thailand i Vesten. Han studerte medisin ved Universitetet i Bonn 1963–1970 med stipend fra Tysk akademisk utveksling fra 1966, hadde praksis med en indremedisinsk spesialist og tok en medisinsk doktorgrad i 1971. Fra 1972 fikk han stipend til å studere immunbiologi ved Max Planck institutt for immunbiologi. Etter et år ved Universitetet i København arbeidet han ved Institutt for medisinsk mikrobiologi ved Justus Liebig universitet i Giessen 1977–1990, der han fikk professorkompetanse i juli 1979 og ble oppnevnt til professor i 1982. Han jobbet et år til i København før han ble professor i mikrobiologi i 1987 og fikk stilling ved Universitetet i Mainz i 1990. Fra 1991 ledet han som professor Institutt for medisinsk mikrobiologi og hygiene og gikk av med pensjon i 2012. Siden 2016 har han vært tilknyttet Universitetet i Kiel som forsker.

Bhakdi har publisert tallrike vitenskapelige artikler, er medlem i flere profesjonelle organisasjoner og har mottatt 11 priser fra ulike tyske institusjoner for arbeider innen hygiene, mikrobiologi, humanmedisin, immunitet og arteriosklerose.  

LES OGSÅ  Møt influensaen med styrket immunforsvar

Bhakdis budskap

Bhakdis forklaring på hvorfor mRNA-vaksiner utgjør en større fare enn selve viruset, ble lagt på nett 8. juli 2021. Han oppsummerer forklaringen i en 17 minutters video i fire punkter:14

  • Immunsystemet gir det beste forsvaret mot SARS-CoV-2 og alle andre koronavirus.
  • Hvis man er blitt smittet uten å merke noen symptomer, betyr det at man er immun mot alle varianter av viruset. Ulike studier viser at en varierende andel av smittede ikke har merkbare symptomer,15 fra 81 prosent til 17 prosent i en nyere studie.16
  • Vi har allerede oppnådd flokkimmunitet. Ifølge en artikkel fra 2020 viste seks studier at T-celleaktiviteten mot SARS-CoV-2 varierte mellom 20 og 50 prosent for folk som ikke var eksponert for viruset.17 
  • Det finnes ingen vitenskapelig begrunnelse for å vaksinere seg mot SARS-CoV-2 fordi det ikke gir noen fordeler.

I videoen forklarer Bhakdi hvorfor han mener at videre vaksinering må stanses. Han tar utgangspunkt i at alle har medfødt immunitet mot ulike mikroorganismer. Studier viser at én av tre som er smittet av covid-19, ikke merker noen symptomer.18 Over 80 prosent av alle under 60 år som blir smittet, får milde symptomer som varer i 7–10 dager (lett feber, redusert smaksans, mild depresjon). Moderate symptomer rammer de fleste gjenværende19 og kan inkludere hoste, feber, løs mage, tretthet og munntørrhet. Symptomene kan vare i 7–14 dager. Alvorlige symptomer rammer få og kan i sjeldne tilfeller inkludere akutt respiratorisk syndrom (ARDS) med sykehusinnleggelse.

Bhakdi viser til at dersom virus inntas via munnen/halsen eller nesen, kan følgende skje: Kroppen utskiller antistoffer (immunglobuliner) av tre typer: IgM, IgG og IgA, som er en del av vårt medfødte immunforsvar. Hvis man tidligere ikke har vært utsatt for virusets antigen (piggprotein), tar det inntil fire uker før kroppen danner IgM. Har man allerede vært utsatt for samme type virusprotein, dannes IgG og IgA i løpet av noen dager. Hvis man injiserer mRNA i en pasientgruppe, vil de som tidligere har lagret informasjon om piggproteinet (alle som har hatt SARS-CoV-2-virus), få en økning i blodets nivå av IgG og IgA i løpet av 5–10 dager. En ny injeksjon fører raskt til en ytterligere stigning i blodnivået.

immunforsvar angriper virus

Dersom man ikke har lagret forhåndsprogrammerte antistoffer, tar det omkring 30 dager før kroppen danner IgM og man kan måle IgA og IgG, som gjenkjenner og binder seg til alle varianter av koronavirus fordi de har nesten lik struktur.

Ved injisering av mRNA danner cellene piggproteiner som gjenkjennes av lymfocytter (hvite blodceller) som angriper viruset og infiserte celler. Samtidig stimuleres en gruppe proteiner kalt komplement,20 som spiller en viktig rolle både i vårt medfødte immunforsvar mot sykdomsframkallende virus, bakterier, osv., og vårt adaptive (lærte) immunforsvar. Komplementsystemet aktiverer spiseceller (makrofager) som innkapsler virus og bakterier og bryter dem ned.

Når mRNA kommer inn i blodbanen, opptas genmaterialet av cellene som kler innsiden av blodårene (epitelcellene), som deretter uttrykker piggproteinet på overflaten. Disse blir gjenkjent ved hjelp av IgA og IgG og angrepet av lymfocytter (”dreperceller”) og ødelagt. Når epitelcellene angripes, dannes fra små til store blodpropper, noe som kan forklare forekomsten av blodpropper hos enkelte vaksinerte.21,22Av 309 tilfeller av blodpropp av 33 millioner som fikk AstraZeneca-vaksinen i UK, førte 56 til dødsfall, mot minst 142 av 16 millioner i EU.23 Dette førte til at vaksinene ble suspendert inntil nye studier forelå.

LES OGSÅ  Hvilke kilder kan vi stole på i helse- og ernæringsdebatten?

Bhakdi advarer mot at oppfølgende vaksiner kan føre til langt flere tilfeller av blodpropp fordi stadig flere celler som kler blodårene, da vil bli angrepet av lymfocytter. Til tross for at mange har dødd av covid-19, mener han at nytten av vaksiner er for liten til å kunne rettferdiggjøres. 


Til tross for daglige rapporter om antallet registrert smittede, er antallet dødsfall per 100 000 i befolkningen lavt. Per 24. juli 2021 varierte antallet døde som prosent av antallet registrerte smittetilfeller (ikke antallet som faktisk var smittet), fra 600 per 100 000 i Peru til under 14 i Norge (17 i Finland, 44 i Danmark, 142 i Sverige), til langt under 10 i de fleste afrikanske land, Singapore, New Zealand og Kina.24

I 2020 døde totalt færre i Norge av alle sykdommer enn foregående fem år til tross for koronaepidemien.25 Dette antas å ha sammenheng med redusert reisevirksomhet, bedre hygiene, kontaktreduserende tiltak og færre diagnostiske tester for andre sykdommer. 

Konklusjoner

Det er rapportert om en rekke bivirkninger av vaksiner mot covid-19. Den thai-tyske professoren Sucharit Bhakdi insisterer på at vaksineringen må stanses umiddelbart fordi bivirkningene på sikt vil overstige mulige gevinster. Hans hypotese vil imidlertid ikke kunne falsifiseres eller bekreftes før alle rapporter om bivirkninger er registrert, trolig om flere år.

I mellomtiden mener vi at den beste strategien for å holde seg frisk, er å gjøre det vi kan for å opprettholde god immunitet, et tema vi har drøftet en rekke ganger i løpet av 2020 og 2021 og som er gjenstand for drøfting i en egen artikkel. Etter vår oppfatning burde slike tiltak ha fått førsteprioritet for å beskytte befolkningen, ikke å satse ensidig på maksimal utbredelse av vaksiner og nedstengning. Det er ennå ikke for sent å snu.

Kilder:

1 Walach H, Klement RJ, Aukema W. The safety of COVID-19 vaccinations – we should rethink the policy. Vaccines 2021; 9: 729; https://doi.org/10.3390/vaccines9070693.

2 Vaccines 2021; 9; 792; https://doi.org/10.3390/vaccines9070729.

3 Walach H, Klement RJ. Comment on the retraction of our paper “The safety of Covid-19 vaccinations – we should rethink the policy”. 

4 Wadman M. Scientists quit journal board, protesting ‘grossly irresponsible’ study claiming COVID-19 vaccines kill. Science 1.7.2021. https://www.sciencemag.org/news/2021/07/scientists-quit-journal-board-protesting-grossly-irresponsible-study-claiming-covid-19

5 https://news.wddty.com/view.html?x=a62e&m=kZ&mc=r&s=N9x&u=M&z=arvdSms&

6 Mercola J, Cummins R. The truth about covid-19. Exposing The great reset, lockdowns, vaccine passports, and the New normal. White River Junction, VT/London, UK: Chelsea Green Publishing, LLC, 2021.

7 https://www.yalemedicine.org/news/covid-19-vaccine-comparison

8 https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/status-pa-koronavaksiner-under-godkjenning

9 Sinclair A. ´Am I just hallucinating?´: Women reporting unexpected side effect of Pfizer Covid-19 vaccine as breasts and lymph nodes swell. 26.7.2021. https://7news.com.au/lifestyle/am-i-just-hallucinating-women-reporting-unexpected-side-effect-of-pfizer-covid-19-vaccine-as-breasts-and-lymph-nodes-swell–c… 

10 https://www.globalresearch.ca/canadian-doctor-62-patients-vaccinated-covid-have-permanent-heart-damage/5750198

11 https://en.wikipedia.org/wiki/Sucharit_Bhakdi

12 https://rumble.com/vjktjf-an-urgent-message-from-professor-sucharit-bhakdi.html?fbclid=IwAR1oR0SL5Diky3GVladlw7rNNDQULCKQOaZSxeFk0qlTB-ar6-Y3BbiEdcw

13 https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/04/30/fact-check-covid-19-vaccines-dont-cause-death-wont-depopulate-planet/7411271002/

14 https://rumble.com/vjktjf-an-urgent-message-from-professor-sucharit-bhakdi.html?fbclid=IwAR1oR0SL5Diky3GVladlw7rNNDQULCKQOaZSxeFk0qlTB-ar6-Y3BbiEdcw

15 https://www.nature.com/articles/d41586-020-03141-3

16 Byambasuren O, Cardona M, Bell K mfl. Estimating the extent of asymptomatic COVID-19 and its potential for community transmission: systematic review and meta-analysis. Journal of the Association of Medical Microbiology and Infectious Disease Canada 5.4,2020. https://doi.org/10.3138/jammi-2020-0030 (2020).

17 Doshi P. Covid-19: do many people have pre-existing immunity? BMJ 2020; 370. https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3563

18 https://patient.info/news-and-features/coronavirus-what-are-asymptomatic-and-mild-covid-19

19 https://patient.info/news-and-features/coronavirus-what-are-moderate-severe-and-critical-covid-19

20 Dunkelberg JR, Song WC. Complement ant its role in innate and adaptive immune responses. Cell research 2010; 20: 34-50. https://www.nature.com/articles/cr2009139

21 Goldstein S. Blood clots as prevalent with Pfizer and Moderna vaccine as with AstraZeneca´s: study. MarketWatch 15.4.2021. https://www.marketwatch.com/story/blood-clots-as-prevalent-with-pfizer-and-moderna-vaccine-as-with-astrazenecas-report-2021-04-15

22 Taquet M, Husain M, Geddes JR. Cerebral venous thrombosis and portal vein thrombosis: a retrospective study of 537,913 COVID-19 cases (2021). file:///Users/dag/Downloads/COVID-CVT-paper.pdf

23 Gross A. Scientists claim to have solved Covid vaccine blood-clot puzzle. Facebook 26.5.2021. https://www.ft.com/content/f76eb802-ec05-4461-9956-b250115d0577

24 https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_death_rates_by_country

25 Johannessen T. Betydelig færre vanlige virussykdommer. NHI 13.4.2021. https://nhi.no/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/betydelig-farre-vanlige-virussykdommer/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner