Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Trening bedrer mental funksjon ved schizofreni

Trening bedrer mental funksjon ved schizofreni

Schizofrene som trente regelmessig i 12 uker, fungerte bedre på jobb og i sosiale situasjoner. Dette kommer fram i ny forskning fra England. Utholdenhetstrening kan motvirke svekkelse av hjernens funksjon, som dårlig hukommelse, dårlig konsentrasjonsevne og evne til å bearbeide informasjon samt læreproblemer. Pasienter som trener, er bedre i stand til å forstå sosiale situasjoner og bedre både oppmerksomhetsspennet og arbeidshukommelsen.

Den nye studien slo sammen data fra ti andre kliniske studier som til sammen hadde testet 385 pasienter. De hadde i gjennomsnitt trent tre ganger i uka med 20–60 minutters varighet. Det viste seg at pasienter som drev utholdenhetstrening i 12 uker, blant annet på tredemølle og ergometersykkel, fikk bedre mental funksjon enn pasienter som ikke trente. Enkelte av deltakerne hadde også drevet styrketrening. Basert på den nye studien kan det være gunstig for schizofrene å bli fulgt opp av profesjonelle trenere og trene en god del hver uke, særlig utholdenhet, men også styrke. Dette kan gi en rekke kognitive fordeler. IM

Kilde:

Firth J, Stubbs B, Rosenbaum S mfl. Aerobic exercise improves cognitive functioning in people with schizophrenia: a systematic review and meta-analysis. Schizophrenia Bulletin 2016. http://schizophreniabulletin.oxfordjournals.org/content/early/2016/08/11/schbul.sbw115.abstract

You may also like
Bikarbonat
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Bedre helse med kostomlegging
Faste i 12 dager – noen erfaringer

Legg igjen et svar