Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Trening har liten effekt for kroppsvekta

Trening har liten effekt for kroppsvekta

Trening og fysisk aktivitet er sunt for oss, men det ser ikke ut til at det hjelper å trene mer om man vil gå ned i vekt. En ny studie viser at kroppen tilpasser seg til høyere aktivitetsnivå og derfor bruker mindre energi. Dette funnet motsier nåværende anbefalinger som hevder at økt fysisk aktivitet vil føre til en tilsvarende økning i kroppens totale energibruk og dermed forebygge eller reversere vektøkning.

I den nye studien økte energibruken med fysisk aktivitet på lave aktivitetsnivåer, men i mindre grad når man økte aktivitetsnivået. Svært aktive mennesker brukte ikke mer energi enn moderat aktive. Total energibruk viste seg å være relativt lik, uavhengig av hvor mye personene var i bevegelse. Kun de mest passive omsatte mindre energi i løpet av en dag. Resultatene kom fram etter å ha målt total energiomsetning hos 332 personer i fem befolkninger over en hel uke hos personer med ulikt aktivitetsnivå og som bar aktivitetsmålere på kroppen hele uka. IM

Kilde:

Pontzer H, Durazo-Arvizu R, Dugas LR mfl. Constrained total energy expenditure and metabolic adaptation to physical activity in adult humans. Current Biology 2016; 26: 410–7. http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(15)01577-8

You may also like
Bikarbonat
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Bedre helse med kostomlegging
Faste i 12 dager – noen erfaringer

Legg igjen et svar