Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Trening og depresjon

At fysisk aktivitet er nyttig for mentalt velvære generelt, vet vi. At det kan hjelpe mot depresjon spesielt, er også kjent. I en artikkel i The Journal of Neuroscience lærer vi enda litt mer om hvorfor: I en studie målte forskere nivået av de to signalstoffene glutamat og γ-aminosmørsyre (GABA) i hjernen hos 38 deltakere som trente på ergometersykkel og sammenliknet disse med en gruppe som ikke trente.

Begge disse signalstoffene er koblet til ulike psykiatriske tilstander. Blant annet er sterk depresjon ofte kjenne-tegnet ved lave nivåer hos pasienten. I studien viste det seg at nivået av begge signalstoffene økte hos syklistene. Selv om ikke alle personer med depresjon nødvendigvis vil få denne effekten, gir resultatene et nyttig innspill i hvordan trening kan bidra i behandling av depresjon. ALJ

Kilde:

Maddock RJ, Casazza GA, Fernandez DH mfl. Acute modulation of cortical glutamate and GABA content by physical activity. Journal of Neuroscience 2016; 36: 2449–57. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26911692

Print Friendly, PDF & Email
You may also like
Bikarbonat
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Bedre helse med kostomlegging
Faste i 12 dager – noen erfaringer

Legg igjen et svar