Skip to main content

Trening øker sexlysten

Trening, særlig intensiv trening, kan gi økt seksualdrift ved å øke blodtilførselen til kjønnsorganene. Det kan følgelig bedre evnen og gi et mer tilfredsstillende seksualliv for både menn og kvinner.

Tekst Kenn Hallstensen     Foto Shutterstock

Trening er en effektiv metode for å opprettholde eller øke seksualdriften. Fysisk aktivitet bidrar – i likhet med Viagra, som blant annet blir brukt for å behandle ereksjonsproblemer – til å øke mengden nitrogenoksid i kroppen. Nitrogenoksid er viktig for blodtilstrømningen til  kjønnsorganene. Spesielt intensiv trening ser ut til å være effektivt, men som mange ganger før er den gylne middelvei best. For mye og for hard trening kan virke negativ inn både på lysten og evnen.

Trening gir hardere ereksjon

Mange menn har opplevd lenger, mer og hardere ukontrollert ereksjon om natta etter en hard treningsøkt. Dette har fått flere til å undre seg om trening kan virke som et afrodisiakum. Studier bekrefter at fysisk aktivitet kan gi hardere ereksjon og mer velbehag for mannen under samleie.1

Ereksjonsforstyrrelser berører mer enn 100 millioner menn verden over og kan være et tidlig varsel om framtidig hjerte- og karsykdom. I tillegg til treningens gunstige effekt på mannens ereksjon, kan den også redusere risikoen for alvorlige livsstilsykdommer.2 Trening kan muligens også bedre evnen til å få flere orgasmer.3 Denne evnen avtar gjerne med alderen.

Kvinners seksualdrift

Det er anslått at så mange som 25-70 prosent av kvinner har seksuelle funksjonsproblemer. Disse problemene kan være både av fysisk og mental art, men i mange kulturer har menn større seksualdrift enn kvinner. Noen hevder at dette er evolusjonært betinget, mens andre mener at kultur og miljø er avgjørende. I vår kultur er det vanlig at mannen tenker på og søker sex oftere enn kvinner. Menn får også oftere orgasme under seksualakten, og det skjer 2-3 ganger raskere enn for kvinner.4

Menns seksualdrift ser ut til å være mer hormonelt betinget enn kvinners. Medikamenter som gir økt lyst og evne til sex, har gjerne vist seg mindre effektive for kvinner. Trening og fysisk aktivitet kan derfor potensielt virke enda bedre for kvinners seksualdrift enn for menns. Studier har bekreftet at moderat fysisk trening kan virke gunstig inn på seksuallivet for kvinner både med og uten seksuelle funksjonsproblemer.5

Trening og kjønnshormoner

Testosteron og andre anabole steroider er nødvendige for muskelvekst og -styrke, men det ser ikke ut til å være treningens påvirkning av slike hormoner som er den direkte årsaken til at trening øker seksualdriften. Dessuten påvirker ikke trening kvinners utskillelse av testosteron i nevneverdig grad, selv om de også opplever økt seksualdrift med fysisk aktivitet.6 Snarere er det grunn til å tro at det er signalmolekylet nitrogenoksid (NO) som er hovedforklaringa fordi det bedrer blodtilførselen til kjønnsorganene (se egen ramme).

LES OGSÅ  Ibuprofen gir lavere testosteron

Trening, testosteron og veksthormon

Det har vært spekulert på om at det er den økte utskillelsen av veksthormon og testosteron i forbindelse med intensiv og hard trening som ligger bak økningen i libido mange opplever. Enhver tung vekttrening av kroppens store muskler gir større utskillelse av veksthormon og testosteron enn trening av mindre muskelgrupper.7 Spesielt er dette framtredende om pausene mellom settene er korte. Nyere studier viser imidlertid at muskelmasse og -styrke har lite med den økte utskillelsen av anabole hormoner i forbindelse med trening å gjøre,8 selv om en mindre norsk studie har vist en sammenheng.9 Snarere er det grunn til å tro at kroppens økte utskillelse av både testosteron og veksthormon ved hard trening skyldes kroppens økte behov for energimolekylet ATP.10 Dessuten er treningens påvirkning av testosteron akutt og kortvarig, hvilket øker sannsynligheten for at dette ikke er en hovedårsak til økt muskelvekst og -styrke.11

Det er framsatt en hypotese om at økningen i muskelmasse fra styrketrening skyldes aktivering av lokale signalproteiner og tungt mekanisk stress på muskelcellene.12 Dette fører til brudd i muskulaturen, som forbereder seg ved å reparere vev slik at de blir sterkere enn tidligere til neste økt.

Motvirker bivirkninger

Antidepressiva kan virke negativt inn på seksualdriften, men trening ser ut til å motvirke dette.15 Trening kan også være effektivt for å opprettholde seksualdriften hos menn som blir behandlet for prostatakreft, som ofte går ut over sexlysten.16

Det er velkjent at diabetes reduserer seksualdriften, noe som i stor grad skyldes redusert produksjon av NO. Fysisk aktivitet har vist seg å bedre ereksjonsproblemer hos diabetikere fordi det øker tilgjengeligheten av NO.17 Kvinner med polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er en annen gruppe med lave nivåer av NO, der trening har vist seg å forbedre problemet.18

Overtrening kan nedsette seksualdriften

Det har lenge vært kjent at mye og hard trening kan føre til menstruasjonsforstyrrelser hos kvinner i befruktningsdyktig alder. Studier kan tyde på at høyt treningsvolum også kan virke negativ inn på mannens seksualliv på grunn av redusert sædkvalitet og lavere nivåer av testosteron.19 Mens moderate mengder intensiv trening øker mengden eNOS, kan større treningsdoser gi motsatt effekt.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Nitrogenoksid»]Nitrogenoksid eller nitrogenmonoksid er et viktig signalmolekyl i kroppen. Det øker blodflyten ved å virke avslappende (utvidende) på blodåreveggene. Nyere forskning viser at NO også blir produsert i de røde blodcellene, som under påvirkning av NO blir mer fleksible og ytterligere forbedrer blodflyten. Molekylet motvirker også belegg (plakk) ved å utvide tjukke, trange blodårer. Det er grunn til å tro at mye av de positive effektene av en fysisk aktiv livsstil, blant annet på hjerte- og karsystemet, skyldes de gunstige virkningene for kroppens syntese av NO.

LES OGSÅ  Mindre karbohydrat – bedre fotball

NO blir syntetisert flere steder i kroppen av flere typer enzymer kalt nitrogenoksid syntaser (NOS), som benevnes etter hvor i kroppen de finnes. iNOS finnes i makrofager og blir aktivert som følge av inflammasjon og stress, mens eNOS finnes i blodåreveggene og nNOS i  sentralnervesystemet. Både nNOS og eNOS er involvert i ereksjon av penis. Tidligere har man trodd at nNOS har vært viktigst, men nyere undersøkelser kan tyde på at eNOS er helt essensielt for ereksjon.

Kvinners seksualdrift og velbehag styres også i stor grad av blodtilførselen til klitoris og vagina. Østrogen ser ut til å kontrollere blodtilførselen til kvinners kjønnsorgan under seksualakten, og det gjør den hovedsakelig ved å øke mengden eNOS.13

Høyintensiv utholdenhetstrening ser ut til å være mest effektiv i å øke eNOS og blodgjennomstrømningen i blodårene. Denne effekten kan vedvare i mer enn 48 timer etter treningsøkta.14[/gdlr_box_icon]

Topptrente har mest NOS

Det skal relativt mye til før fysisk trening virker negativt inn på seksualdriften – selv for utrente. En studie viste at cirka fire timers moderat trening i uka ga mye større økning av eNOS enn 1 time og 45 minutter.20 Mens utrente og personer med dårlig helse opplever økning av eNOS med forholdsvis lite trening, må en større mengde fysisk aktivitet til for å gi de samme gunstige resultatene hos friske personer. Godt trente har generelt høyere produksjon av NO enn utrente.

Trening bedre enn Viagra?

Sildenafilsitrat, som er hovedingrediensen i Viagra, stimulerer ereksjonen gjennom å øke mengden NO i penis. Som ved de fleste andre medikamenter er det imidlertid en del bivirkninger knyttet til Viagra. Kanskje er det på tide å sjekke om trening kan være et sunt alternativ, ikke bare fordi det gir økt velvære, men hvis målet er et bedre seksualliv?

Kilder:

1.  Hsiao W, Shrewsberry AB, Moses KA mfl. Exer-cise is associated withe better erectile function in men under 40 as evaluated by the International Index of Erectile Function. The Journal of Sexual Medicine 2012; 9: 524-30. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22145804

2.  La Vignera S, Condorelli R, Vicari E mfl. Physical activity and erectile dysfunction in middle-aged men. Journal of  Andrology 2012; 33; 154-61. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21597089

3.  Chaturapanich G, Chaiyakul S, Verawatnapakul V mfl. Enhancement of aphrodisiac activity i male rats by ethanol extract of Kaemperia parviflora and exercise training. Andrologia 2012: 44: 323-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21729142

4.  Laumann EO, Gagnon JH, Michael RT mfl. The social organization of sexuality. Chicago: The University of Chigago Press, 1994.

5.  Meston CM, Gorzalka BB. The effects of sympathetic activiation on physiological and subjective sexual arousal in women. Behavior Research and Therapy 1995; 33: 651-64. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7654157

6.  Hamilton LD, Fogle EA, Meston CM. The roles of testosterone and alpha-amylase in exercise-induced sexual arousal in women. The Journal of Sexual Medicine 2008; 5: 845-53. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18221285

7.  Vingren JL, Kraemer WJ, Ratamess NA mfl. Testosterone physiology in resistance exercise and training: the up-stream regulatory elements. Sports Medicine 2010; 40: 1037-53. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21058750

8.  West DW, Phillips SM. Associations of exercise-induced hormone profiles and gains in strength and hypertrophy in a large cohort after weight training. European Journal of Applied Physiology 2012; 112: 2693-702. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22105707

9.  Rønnestad BR, Nygaard H, Raastad T. Physiological elevation of endogenous hormones results in superior strength training adapation. European Journal of Applied Physiology 2011; 111: 2249-59. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21327794

10.  West DW, Burd NA, Tang JE mfl. Elevations in ostensibly anabolic hormones with resistance exercise enhance neither traing-induced muscle hyperthropy nor strength of the elbow flexors. Journal of Applied Physiology 2010; 108: 60-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19910330

11.  Ahtiainen JP, Hulmi JJ, Kraemer WJ mfl. Heavy resitance exercise training and skeletal muscle androgen receptor expression in younger and older men. Steroids 2011; 76: 183-92. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21070797

12.  West DW, Burd NA, Staples AW mfl. Human exercise-mediated skeletal muscle hypertrophy is an intrinsic process. The International Journal of Biochemistry & Cell Biology 2010; 42: 1371-5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20541030

13.  Musicki B, Liu T, Lagoda GA mfl. Endothelial nitric oxide synthase regulation in female genital tract structures. The Journal of Sexual Medicine 2009; 6: 247-53. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656393/

14.  Rognmo O, Bjørnstad TH, Kahrs C mfl. Endothelial function in highly endurance-trained men: effects of acute exercise. Journal of Strength and Conditioning Research 2008; 22: 535-42. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18550971

15.  Lorenz TA, Meston CM. Acute exercise improves physical sexual arousal in women taking antidepressants. Annals of Behavioral Medicine 2012; 43: 352-61. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22403029

16.  Cormie P, Newton RU, Taaffe DR mfl. Exercise maintains sexual activity in men undergoing androgen suppression for prostate cancer: a randomized controlled trial. Prostate Cancer Prostatic Disease 2013; 16: 170-5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23318529

17.  Zeng H, Mayhan WG, Patel KP. Exercise training improves the defektive centrally mediated erectile responses in rats with type 1 diabetes. The Journal of Sexual Medicine 2011; 8: 3086-97. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3204168/

18.  Sprung VS, Cuthbertson DJ, Pugh CJ mfl. Nitric oxide-mediated cutaneous microcacular function is impaired in polycystic ovary syndrome but can be improved by exercise training. The Journal of Physiology 2013; 1591: 1475-87. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23318877

19.  Safarinejad MR, Azma K, Kolahi AA. The effects of intensive, long-term treadmill running on reproductive hormones, hypothalamus-pituitary-testis axis, and semen quality: a randomized controlled study. The Journal of Endocrinology 2009; 200: 259-71. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19066291

20.  Khoo J, Tian HH, Chew K mfl. Comparing effects of low- and high-volume moderate-intensity exercise on sexual function and testosterone in obese men. The Journal of Sexual Medicine 2013; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23635309


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner