Skip to main content

Tvangsvaksinering i USA – en dårlig idé

I det anerkjente medisinske fagtidsskriftet BMJ gikk pensjonert barnelege Allan S. Cunningham fra USA i august klart ut mot obligatorisk vaksinering av alle barn mot sykdommene i USAs barnevaksinasjonsprogram.1

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

Cunningham har hele livet vært sterk tilhenger av vaksinering som medisinsk strategi, noe han fortsatt er. Han mener at vaksinering mot meslinger er fornuftig, men mener at det ikke er faglig grunnlag for å kreve vaksinering mot hepatitt B, som rammer langt færre.

Ifølge Cunningham er det uheldig å antyde at noe annet enn humanistiske/humanitære motiver driver vaksinepolitikken, men påpeker at det er vanskelig ikke å legge merke til de profesjonelle og finansielle incentivene som oppmuntrer streng etterlevelse av barnevaksinasjonsprogrammet i USA. Den pensjonerte legen påpeker også at det er tendens at helsemyndighetene bare rapporterer om gode nyheter forbundet med vaksiner, men ikke dårlige nyheter. Mesteparten av vaksineforskningen er finansiert av produsentene og består hovedsakelig av studier som skal vise effekter på kort sikt med liten innsats. De er mindre positive til å lete etter sjeldne, men alvorlige bivirkninger. Cunningham mener også at rapporteringssystemet for bivirkninger av vaksiner er for dårlig og bare fanger opp en liten del av de som faktisk forekommer.

LES OGSÅ  Viktig grunnforskning på vaksiner forsøkt stoppet

Den pensjonerte legen deler bekymringen med folk i helsevesenet angående sikkerhet, effektivitet og kostnader ved en del av de nyere vaksinene. Dette handler også om alvorlige etiske problemer i godkjenningsprosessen, og folks tiltro til vaksinering er blitt undergravd ved å tillate produsenter og fagfolk med nære bånd til industrien å være involvert i lobbyvirksomhet og i å ta beslutninger.

Cunningham mener at ”flokkimmunitet” er et viktig begrep, men reagerer på at det er blitt brukt til å mobbe foreldre til strengt å følge barnevaksinasjonsprogrammet.. Han påpeker at 90–95 prosent av alle barn må vaksineres for å oppnå flokkimmunitet og derved forhindre spredning av infeksjoner til sårbare individer. Disse tallene kommer hovedsakelig fra matematiske modeller om meslinger, men estimatene varierer i virkeligheten fra 55 til 96 prosent. Tallene er ifølge legen irrelevante for andre infeksjoner det vaksineres mot. Like fullt er disse høye tallene blitt brukt til å fremme offentlig misbilligelse av foreldre som ikke ønsker å vaksinere sine barn, og til å håndheve reglene strengt.

Helsemyndighetene i USA ønsker å redusere antallet på dem som får fritak fra obligatorisk vaksinering av ikke-medisinske grunner ved å øke de sosiale kostnadene og gjøre det vanskeligere for familier som ønsker å benytte seg av fritak. Dette mener Cunningham er en feil som bare vil øke mistilliten og motstanden. Han påpeker at Canada har bedre vaksinedekning enn USA, hovedsakelig uten påbud. Derfor finnes gode argumenter for at det kan være fornuftig å påby vaksinering med vaksiner som har vært i bruk lenge og man vet er trygge og gir god beskyttelse mot meget smittsomme sykdommer. Men selv for disse vaksinene er kunnskapsgrunnlaget ufullstendig, og Cunningham mener derfor at det bør tillates fritak fra vaksinering av ikke-medisinske grunner. Uansett mener han man ikke bør tvinge foreldre og deres barn til vaksinering med enhver vaksine i vaksinasjonsprogrammet.

LES OGSÅ  – Ber om unnskyldning for hvordan de uvaksinerte ble behandlet

Cunningham liker ikke at studier med negative opplysninger om vaksiner unngår oppmerksomhet. Underforstått skal alle opplysninger om en vaksine på bordet for å kunne vurdere den best mulig. For eksempel ble det fra Canada nylig vist at sesonginfluensavaksine doblet risikoen for å bli syk av influensa hos barn.2 Dette er ubehagelige nyheter, spesielt for de delene av USA som påbyr influensavaksine til barn. Cunningham avslutter tørt med at det ikke er sannsynlig at disse opplysningene vil få mye oppmerksomhet i USA.

Kilder:

1.  Cunningham SD. Vaccine mandates in the US are doing more harm than good. BMJ 2015; 351: h4576. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26311688

2.  Skowronski DM, Chambers C, Sabaiduc S mfl. Interim estimates of 2014/15 vaccine effectiveness against influenza A(H3N2) from Canada’s Sentinel Physician Surveillance Network, January 2015. Eurosurveillance 2015; 20: pii=21022. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25655053


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner