Skip to main content

Uavhengig forskning på jording

En uavhengig, polsk studie har funnet at jording av menneskekroppen påvirket en rekke fysiologiske prosesser både når man sover og ved fysisk aktivitet.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

Det diskuteres om fysisk kontakt med jorda kan være nesten like viktig for helsa som lys og riktig ernæring. Å ha jordkontakt betyr å gå barføtt ute og å sitte, arbeide eller sove inne i hus mens man er koblet til en leder som tilfører kroppen jordas naturlige, helbredende energi i form av elektroner. Omfattende pasienterfaringer tilsier at dette kan påvirke et vidt spekter av kroniske helseplager, og en del pilotstudier indikerer at dette kan være tilfelle.1

Publiserte studier og artikler om jording fram til 2011 har vært utført og ført i pennen av fagfolk som i sine ”potensielle interessekonflikter” har oppgitt at de har fått finansiell støtte fra produsenten av jordingsteknologi.2 Derfor har det vært behov for studier med uavhengig finansiering.


Den første uavhengige studien ble trykket våren 2011. De to polske legene dr.med. Karol Sokal og dr.med. Pawel Sokal har studert hvordan jording påvirker en rekke fysiologiske prosesser.3 Studien består av fem eksperimenter der effekten av jording er undersøkt på 1) kalsium-fosfat-homøostase og serumkonsentrasjoner av jern under nattesøvn (n=84 deltakere), 2) serumkonsentrasjoner av elektrolytter (n=28), 3) skjoldkjertelfunksjon under nattlig hvile (n=12), 4) glukosekonsentrasjon (n=12) og 5) immunrespons på en vaksine (n=32). Deltakerne ble delt inn i en testgruppe som ble jordet og en kontrollgruppe som ikke var jordet, og blod- og urinprøver ble analysert og sammenliknet.


Det ble funnet av jording under nattlig hvile reduserte serumkonsentrasjonen av jern, ionisert kalsium og uorganisk fosfor og reduserte nyrenes utskillelse av kalsium og fosfor. Jording reduserte også nivået av fritt trijodtyronin (T3) og økte nivåene av fritt tyroksin (T4) og tyreoideastimulerende hormon (TSH). Kontinuerlig jording reduserte også blodsukkernivået hos pasienter med diabetes. Jording reduserte blodets konsentrasjon av natrium, kalium, magnesium, jern, totalprotein og albumin, mens nivået av transferrin, ferritin og globuliner (?1, ?2, ? og ?) økte. Alle resultater var statistisk signifikante.

LES OGSÅ  Vi er ikke tilpasset moderne livsmiljøer og livsstil

De polske forskerne knkluderte at jording av menneskekroppen påvirket en rekke fysiologiske prosesser både under nattlig hvile og fysisk aktivitet. Effekten av jording på kalsium-fosfat-homøostasen er motsatt av hva som skjer ved vektløshet. Jording øker også aktiviteten av katabole prosesser. Forskerne reiser hypotesen at jording kan være den primære faktoren som regulerer hormon- og nervesystemene.

Kilder:

1.  Mysterud I. Jordkontakt – en manglende faktor i helselikningen. Helsemagasinet VOF 2011; 2 (1): 26-39.

2.  Oschman JL. Chronic disease: are we missing something? The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2011; 17: 283-5.

3.  Sokal K, Sokal P. Earthing the human body influences physiologic processes. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2011; 17: 301-8.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner