Skip to main content

Ufrivillig barnløs kvinne? Sjekk kostholdet!

Det skal to til for å danse tango, og dersom et par har problemer med å få barn, kan årsaken ligge hos mannen, kvinnen eller begge. Her diskuterer vi årsaker til at kvinner kan ha problemer med å bli gravide. En av dem kan være at kostholdet inneholder for mye karbohydrat. I en egen artikkel tar vi opp udiagnostisert cøliaki som mulig årsak.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Kort fortalt»]Omfattende klinisk erfaring og en del forskning underbygger at kvinner som er ufrivillig barnløse, øker sannsynligheten for å få barn ved å legge om til et lavkarbo-/høyfettkosthold.

Grunnen er at de er insulinresistente og at et slikt kosthold normaliserer hormonbalansen.[/gdlr_box_icon]

Dr.med. Sofie Hexeberg (f. 1960) fikk mye medieoppmerksomhet etter at hun ga ut boka Frisk med lavkarbo i 2010.1 Den inneholder en rekke pasienthistorier om personer som har redusert inntaket av karbohydrater og blitt frisk av sine plager. En av pasientene var en sykelig overvektig kvinne som desperat ønsket å få barn. Etter kostholdsomlegging gikk hun ned over 20 kg og ble gravid på naturlig måte. Som Hexeberg skriver, blir sammenhengen mellom fedme og manglende fruktbarhet ofte oversett.1:138

Dersom et par forsøker å få barn, men kvinnen ikke lykkes å bli gravid i løpet av ett år, defineres det paret som ufrivillig barnløst. Dette rammer omkring 3 000 par i Norge. Hvis vi ser bort fra at dette kan skyldes redusert sædkvalitet hos mannen, er de viktigste årsakene forstyrrelser i eggløsningen, skader i egglederne etter underlivsbetennelse og endometriose (en tilstand der det finnes livmorslimhinne utenfor livmoren).1

Dersom det dreier seg om tette eggledere eller endometriose, er medisinsk behandling ofte operasjon. Dersom problemet bunner i sviktende eggløsning, får kvinnen hormonbehandling. I tillegg anbefales vektreduksjon for overvektige.1

Hvorfor er det viktig at overvektige kvinner går ned i vekt hvis de ønsker å bli gravide? Fordi barnløsheten kan være forårsaket av insulinresistens.1:137 Dette er en underliggende årsak til at folk blir overvektige, men også til diabetes type 2 og flere andre sykdommer og tilstander. Som vi har skrevet om gjentatte ganger i Helsemagasinet, er redusert inntak av karbohydrat det viktigste enkelttiltaket man kan sette inn ved insulinresistens. Da normaliseres også hormonbalansen i kroppen. Således er det ikke overraskende at Hexebergs pasient ble gravid etter å ha gått ned flere titalls kilo.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Kosttilskudd»]En stor studie fra USA indikerer at regelmessig inntak av multivitaminer gjør det mindre sannsynlig å oppleve problemer med å bli gravide grunnet problemer med eggløsningen.12

LES OGSÅ  Bio-Omega 7

Den danske legen Irene Hage skriver i sin bok om kvinnehelse at de som sliter med å bli gravide, bør ta flere kosttilskudd:4:201 Dette dreier seg om 50–100 mg vitamin B6 og 400–800 I.E. vitamin E per dag. Omega-3- og -6-fettsyrer er viktige for hormonproduksjonen og -balansen, og hun anbefaler inntak av 3 000–4 000 mg omega-3- og 2 000 mg omega-6-fettsyrer daglig. I tillegg kan kvinner forsøke naturmiddelet kyskhetstre (Vitex agnus castus), som bidrar til å regulere hormonbalansen.[/gdlr_box_icon]

Polycystisk ovariesyndrom

En annen gruppe kvinner som ofte sliter med å bli gravide, har polycystisk ovariesyndrom. De har cyster på eggstokkene, uregelmessig eller fraværende menstruasjon og er ofte overvektige. Tilstanden er gjerne karakterisert av insulinresistens. Hexeberg omtaler også en kvinne med polycystisk ovariesyndrom som fikk regelmessig menstruasjon da hun reduserte inntaket av karbohydrat.1

Et lavkarbokosthold bidrar til å normalisere forholdet mellom kroppens hormoner på flere måter: 1) Ved polycystisk ovariesyndrom produserer eggstokkene kjønnshormoner i feil mengdeforhold. For mye testosteron hemmer eggmodningen og fører til sjelden og uregelmessig menstruasjon, uren hud, maskulin behåring og bukfedme. 2) Kvinner med denne tilstanden har heller ikke normale variasjoner i østrogennivået i løpet av en menstruasjonssyklus. De har et konstant høyt nivå, noe som bidrar til økt produksjon av testosteron og cystedannelse i eggstokkene. 3) Eggstokkene er relativt følsomme for insulin selv om leveren og musklene er resistente. Insulin har egenskaper som veksthormon og fører til at eggstokkene blir større og produserer mer testosteron enn normalt. I tillegg hemmer insulin produksjonen i leveren av et transportprotein som binder testosteron (SHBG), noe som igjen fører til økt mengde fritt testosteron i blodet. Det er fritt testosteron som er biologisk aktivt (ikke bundet til SHBG), og fritt testosteron kan i for store mengder føre til at kvinner med polycystisk ovariesyndrom ser mer maskuline ut.1:129

Hexeberg har ikke utarbeidet noen systematisk oversikt over pasienter med polycystisk ovariesyndrom som viser hvor mange som til slutt fikk barn etter å ha lagt om kostholdet. En årsak til dette er at de ofte bare var pasient hos henne i noen måneder, slik at hun ikke fikk fulgt dem opp over lenger tid. Hennes erfaring viste imidlertid at de fleste fikk tilbake eller fikk regelmessig menstruasjon etter noen uker. Mange ble gravide relativt raskt dersom de holdt seg til et lavkarbokosthold, gjerne et ketogent kosthold (inntil 20 gram karbohydrat per dag).2

Også den danske legen Torkil P. Andersen (f. 1958), som i mange år har arbeidet i Norge, har erfaring for at ketogent kosthold kan være hensiktsmessig ved polycystisk ovariesyndrom og ufrivillig barnløshet. Han har tidligere skrevet om dette i Helsemagasinet.3

Den danske legen Irene Hage skriver i sin bok om kvinnehelse at livsstilen er viktig ved polycystisk ovariesyndrom: Et lavt inntak av raske karbohydrater kombinert med mosjon bidrar til å regulere både vekta og blodsukkeret, og disse to tiltakene kan i seg selv normalisere tilstanden.4:132

Svenske erfaringer

Ifølge den svenske lavkarbo-/høyfett-legen Annika Dahlqvist (f. 1948) er mange ufrivillig barnløse svenske kvinner blitt gravide etter omlegging til et slikt kosthold. Hun opplyser at flere gynekologer i USA har arbeidet med denne problemstillinga. Dahl-qvist trekker fram at en reduksjon av insulin (IGF1) og testosteron er sannsynlige årsaker til at disse kvinnene blir befruktningsdyktige.5

LES OGSÅ  Munnen – en viktig del av kroppen

En annen pioner i Sverige med rådgivning av lavkarbo-/høyfettkosthold er journalisten Sten Sture Skaldeman (f. 1942), som i mange år veiledet et stort antall overvektige og/eller kronisk syke mennesker. Han har fått tilbakemeldinger fra en rekke kvinner som spontant er blitt gravide etter overgang til et slikt kosthold. Ifølge Skaldeman skyldes dette at nivået av testosteron går ned og nivået av østrogen opp. Enkelte av kvinnene som ble gravide, kom til Skaldeman utelukkende for å få hjelp med ufrivillig barnløshet. De hadde blitt tipset av en eller annen venninne.6

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Unngå syntetiske transfettsyrer, overvekt, hard mosjon, røyking og alkohol»]En stor studie fra USA indikerer at økt inntak av transfettsyrer i kostholdet på bekostning av karbohydrater og annet umettet omega-6-fett gjør det mer sannsynlig å oppleve problemer med å bli gravide grunnet problemer med eggløsningen.13

Den danske legen Irene Hage skriver i sin bok om kvinnehelse at de som sliter med å bli gravide, bør gå ned i vekt hvis de er overvektige, ikke mosjonere for hardt, unngå røyking (både aktiv og passiv) og alkohol og redusere inntaket av kaffe:4:201–2[/gdlr_box_icon]

Amerikanske erfaringer

Skaldeman deltok en gang på en internasjonal fagkonferanse der han møtte en amerikansk lege, Michael D. Fox (f. 1961). Fox jobbet med ufrivillig barnløshet og var en av hovedtalerne på konferansen. Han ble veldig interessert i Skaldemans erfaringer med lavkarbo-/høyfettkosthold når det gjaldt ufrivillig barnløshet og graviditet.

Fox arbeider i dag på Jacksonville senter for reproduksjonsmedisin i Jacksonville, Florida. Både Fox og de andre legene på klinikken anbefaler lavkarbokosthold ved ufrivillig barnløshet i tillegg til mot polycystisk ovariesyndrom og insulinresistens.7 Fox poengterer at de på klinikken bruker slikt kosthold mot fruktbarhetsproblemer hver eneste dag. Det fungerer meget godt, og et ketogent kosthold fungerer best.8

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Erfaring med akupunktur og fotsoneterapi»]Akupunktør og fotsoneterapeut (refleksolog) Anne Karin Gjørtz (f. 1955) har omfattende erfaring med at begge disse terapiformene kan være hensiktsmessige i behandling av kvinner som sliter med å få barn.14,15 Helsemagasinet er kjent med liknende erfaringer hos flere andre akupunktører og fotsoneterapeuter. Temaet er så vidt vi vet, ikke underkastet systematisk forskning.[/gdlr_box_icon]

Forskning

La oss se på noen fagartikler som er relevant når det gjelder lavkarbokosthold og ufrivillig barnløshet. Den første handler om polycystisk ovariesyndrom, som angis å være den vanligste hormonforstyrrelsen som rammer kvinner i reproduktiv alder og er forbundet med fedme, hyperinsulinemi og insulinresistens. Siden lavkarbokosthold har vist seg nyttig for å redusere insulinresistens, ønsket forskere fra USA i en pilotstudie og teste et ketogent kosthold på overvektige og fete kvinner med polycystisk ovariesyndrom. Elleve kvinner med kroppsmasseindeks (KMI) større enn 27 kg/m2 og en diagnose med polycystisk ovariesyndrom fikk råd om begrense inntaket av karbohydrater til 20 g eller mindre per dag i 24 uker. Pasientene ble fulgt opp hver annen uke. Fem kvinner fullførte dette kostholdsregimet i hele studieperioden. De gikk ned i vekt, andelen fritt testosteron ble lavere, og andre hormonverdier ble normalisert.9

LES OGSÅ  Dårlig sædkvalitet – årsaker og botemidler

I en oversiktsartikkel fra 2013 om terapeutisk bruk av ketogent kosthold ble følgende skrevet om denne studien: Selv om vi bare har foreløpige data om positive effekter av ketogent kosthold ved polycystisk overiesyndrom, finnes det klare mekanismer som gjør en slik tilnærming fysiologisk troverdig.10

Forskere fra USA har fulgt 18 555 gifte kvinner i fruktbar alder i en åtteårsperiode. Ingen hadde hatt fruktbarhetsproblemer, og forskerne lurte på hvordan det gikk med dem når de forsøkte å bli eller ble gravide. Underveis i studien ble kostholdet deres undersøkt. Ved oppfølging hadde 438 kvinner hatt problemer med å bli gravide grunnet problemer med eggløsningen. Jo større totalt inntak av karbohydrater kvinnene hadde hatt, desto større problemer hadde de med å bli gravide. I tillegg ble det funnet at jo større andel mat de inntok med høy glykemisk indeks, altså karbohydrater som gir rask blodsukkerstigning, desto større problemer hadde de med å bli gravide. Alt i alt så mengden og kvaliteten på karbohydrater i kostholdet ut til å ha påvirket eggløsning og fruktbarhet hos kvinnene.11

Kilder:

1.  Hexeberg S. Frisk med lavkarbo: Nytt liv med riktig mat. Oslo: Cappelen Damm, 2010.

2.  E-post fra Sofie Hexeberg til IM 9.1.2017.

3.  Andersen TP. Barnløs kvinne gravid på ketogen kost. VOF 2014; 5 (4): 74–7.

4.  Hage I. Optimal helse for kvinner: Ny viten om kropp, sunnhet og selvhelbredelse. Oslo: Cappelen Damm, 2009.

5.  E-post fra Annika Dahlqvist til IM 8.1.2017.

6.  E-post fra Sten Sture Skaldeman til IM 11.1.2017.

7.  E-post fra Yvonne Rice (PR-, markedsføring- og mediekonsulent ved Jacksonville Center for Reproductive Medicine) til IM 12.1.2017.

8.  E-post fra Michael D. Fox til IM 13.1.2017.

9.  Mavropoulos JC, Yancy WS, Hepburn J mfl. The effects of a low-carbohydrate, ketogenic diet on the polycystic ovary syndrome: a pilot study. Nutrition & Metabolism 2005; 2: 35.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16359551

10.  Paoli A, Rubini A, Volek JS mfl. Beyond weight loss: a review of the therapeutic uses of very-low-carbohydrate (ketogenic) diets. European Journal of Clinical Nutrition 2013; 67: 789–96.

http://www.nature.com/ejcn/journal/v67/n8/full/ejcn2013116a.html

11.  Chavarro JE, Rich-Edwards JW, Rosner BA mfl. A prospective study of dietary carbohydrate quantity and quality in relation to risk of ovulatory infertility. European Journal of Clinical Nutrition 2009; 63: 78–86.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17882137

12.  Chavarro JE, Rich-Edwards JW, Rosner BA mfl. Use of multivitamins, intake of B vitamins, and risk of ovulatory infertility. Fertility and Sterility 2008; 89: 668–76. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17624345

13.  Chavarro JE, Rich-Edwards JW, Rosner BA mfl. Dietary fatty acid intakes and the risk of ovulatory infertility. American Journal of Clinical Nutrition 2007; 85: 231–7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17209201

14.  Gjørtz AK. Kan barnløshet ”helbredes”? VOF 2013; 4 (1): 105.

15.  Gjørtz AK. Ufrivillig barnløs – soneterapi og akupunktur hjelper. VOF 2014; 5 (5): 79.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner